Finto-palvelua kehitetään Finto-projektissa. Projekti käynnistyi vuonna 2013 nimellä ONKI-projekti, mutta palvelun saatua nimen Finto, vaihtui projektinkin nimi. Projektia rahoittavat valtiovarainministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ja projektin päätavoitteena on tuottaa pysyvä, keskitetty ja avoin sanasto- ja ontologiapalvelu.

Projekti perustuu Aalto-yliopistossa ja Helsingin Yliopistossa toimineen FinnONTO-projektin tuloksiin, joita tuodaan nyt käytäntöön.

Palvelun kehittämisen lisäksi Finto-projekti kehittää kansallista ontologiainfrastruktuuria yhteistyössä muiden ontologioita tuottavien organisaatioiden kanssa. Finto-projekti kehittää Yleistä suomalaista ontologiaa YSOa, joka muodostaa linkitettyjen suomalaisten ontologioiden ytimen.

Alasivut

  • No labels