Finto-palvelun toimintaan ja sidosryhmäyhteistyöhön sisältyy neljä säännöllisesti kokoontuvaa ryhmää:

  • Finto-ohjausryhmä  nimitetään maaliskuussa 2021.
    • Finto-ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti.
  • YSO-kokous päättää YSOn sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista.
    • YSO-kokouksia on säännöllisesti neljä vuodessa, kaksi keväällä, kaksi syksyllä. Lisäkokouksia voidaan järjestää tarpeen mukaan.
  • Ontologiakehittäjien yhteistyöryhmän kokous (OY-kokous) päättää ontologiakehityksen yhteisistä kysymyksistä
    • Ontologiakehittäjien yhteistyöryhmän kokouksia on säännöllisesti kaksi vuodessa, yksi keväällä, yksi syksyllä. Lisäkokouksia voidaan järjestää tarpeen mukaan.

Tämän sivun alasivut:

  • No labels