Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto (SLM) on sanasto niin tietokirjallisuuden, kaunokirjallisuuden kuin musiikinkin lajityypeistä ja muodoista. Sanaston on laatinut ja sitä ylläpitää Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän alainen Lajityyppi- ja muotosanastoryhmä, johon kuuluu jäseniä kirjastosektorin eri alueilta. Musiikin osalta sisällöstä vastaa Muusa-ryhmä. Sanastoa on tarkoitus käyttää, kun kuvaillaan aineiston lajityyppiä ja/tai muotoa. Sanasto on suomen- ja ruotsinkielinen.

Sanastoryhmän kokoonpano löytyy Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän wikisivulta.

Sanasto on käytettävissä Finton kautta: http://finto.fi/slm/fi/

  • No labels