Finton sanastojen selailu ja niiden käyttäminen Finton tarjoamien rajapintojen kautta on vapaata ja ilmaista. Sanastojen julkaisua varten pitää solmia palvelusopimus.

Oman sanaston julkaisu Fintossa

Finto-palvelu edellyttää julkaistavilta sanastoilta seuraavaa:

  1. Julkaistavalle sanastolle on tiedossa käyttöä Finto-yhteistyöverkostossa tai Finto-projektin sidosryhmillä
  2. Sanaston ylläpito on järjestetty.

  3. Sanaston on saatavilla rakenteistetussa muodossa. Optimitapauksessa sanasto toimitetaan palveluun valmiiksi SKOS-muodossa.

  4. Sanaston käyttöehdot sallivat avoimen julkaisun verkkosivuilla ja rajapintojen kautta.

Jos haluat uuden sanaston Fintoon, ota yhteyttä palveluun. Sanaston sisällöntuottajan (omistajan) ja Finto-palvelun kesken voidaan tehdä palvelusopimus. Sopimusta edellytetään erikoisontologioilta, jotka sisältyvät tai halutaan sisällyttää KOKO-ontologiapilveen.

Palvelusopimus

Finto-palvelusopimus solmitaan Fintossa ontologiaa, sanastoa tai luokitusta julkaisevan tahon ja Kansalliskirjaston välillä. Sopimus määrittää osapuolten keskinäiset vastuut ja tehtävät. Vain Fintossa tietovarantoja julkaisevien organisaatioiden tarvitsee solmia sopimus. Finton selailukäyttöliittymää tai rajapintoja käyttävien organisaatioiden, jotka eivät julkaise omaa tietovarantoa, ei tarvitse solmia sopimusta.

Sopimuksen alla oleva versio on pilottisopimus, joka on voimassa 31.12.2016 asti. Vuoden 2016 syksyllä tarkistetaan sopimus ja sitä muokataan tarpeen mukaan, jonka jälkeen julkaistaan ja solmitaan pysyvät sopimukset.

Finton palvelusopmuksesta on kaksi versiota:

Sopimus tulostetaan ja lähetetään päivättynä ja allekirjoitettuna kahtena kappaleena Kansalliskirjastolle osoitteella:

  • No labels