Finto on Kansalliskirjastossa ylläpidetty keskitetty ontologia- ja sanastopalvelu, joka tarjoaa julkaisualustan ja työkalut ontologioiden ja sanastojen hyödyntämiseen. Finto on vapaasti kaikkien käytettävissä ja selailtavissa.

Finton avulla käyttäjä saa yhdestä paikasta käyttöönsä hyvin laajan kirjon erilaisia metatietovarantoja. Finto tarjoaa paitsi yleissanastoja  (Yleinen suomalainen ontologia - YSO, KOKO) myös monia erikoisalojen sanastoja ja ontologioita: esimerkiksi julkishallinnon, liiketalouden, lääke- ja kasvitieteen sekä valokuvauksen aloilta. Näiden temaattisten sanastojen lisäksi käytettävissä on myös muunlaisia tietorekisterejä kuten kansallisbibliografian yhteisönimistö, useita paikkatietorekisterejä, luokituksia sekä kansainvälisen ISO-standardin mukaiset kielikoodit. 

Finton sanastot perustuvat yksilöiviin URI-tunnisteisiin. Kaikilla Fintossa julkaistuilla käsitteillä on yksilöllinen tunniste, jonka avulla käyttäjä pääsee selaimella katsomaan käsitteen tietoja, kun taas koneelle tarjotaan käsitteen tiedot koneluettavassa muodossa.

Lue lisää: Mistä Finto-palvelu koostuu?

  • No labels