Finto-projekti on kehittänyt Finto-palvelua vuodesta 2013 lähtien. Projektin ajan palvelun kehitystä ohjaa projektin ohjausryhmä. Projektiryhmä saa kehityksen suuntaviivoille tukea myös laajennetulta projektiryhmältä, jossa ovat edustettuina tärkeimmät käyttäjä- ja sisällöntuottajatahot.

Kun projekti päättyy, siirtyy Finton kehitys osaksi Kansalliskirjaston perustoimintaa. Palvelun kehitystä ja kansallista ontologiainfrastruktuuria tulee ohjaamaan Finto-yhteistyöverkosto, joka muodostuu palvelun käyttäjien ja sisällöntuottajien edustajista.

  • No labels