Protégé-ontologiaeditorin tukemasta muodosta TBC-editorissa toimivaan muotoon

Muutokset

Pakolliset muutokset

 • ttl-tiedostomuoto
  • Muutos: tallenna Protégéssä käytetty owl-tiedosto
  • Syy: TBC heittää virheen tallennettaessa owl-muotoisia tiedostoja
   • ttl-tiedostot ovat n. puolet pienempiä kuin vastaava owl-tiedosto
 • prefLabel, altLabel ja hiddenLabel skos-muotoon
  • Muutos: korvaa aikaisemmat labelominaisuudet skos:prefLabel, skos:altLabel tai skos:hiddenLabel-ominaisuuksilla
  • Syy: prefLabel näytetään kaikilta käsitetiltä hierarkiassa
  • Syy: mahdollistaa käsitteiden hakemisen hakukentän avulla
 • owl:Ontology-määrittely, baseURI-määrittely
  • Muutos: lisää alla olevat rivit, jossa YSOn URI on korvattu ontologian URIlla
   • tiedoston alkuun:
    • # baseURI: http://www.yso.fi/onto/yso/
   • itse tiedostoon rdf-muodossa (oletettu, että yso-nimiavaruus on määritelty)
    • yso: a owl:Ontology .
  • Syy: nämä määrittelyt yhdessä mahdollistavat ontologian tietojen katselun ja muokkaamisen TBC:ssä
   • esim. namespacet, metatiedot
 • skos import (TBC:ssä)
  • Muutos: lisää import skos-core.ttl-tiedostoon
  • Syy: mahdollistaa prefLabelien näkymisen oikein ja hakemisen

Valinnaiset muutokset

Allaolevia muutoksia ei vaadita ontologian toimimiseen TBC:ssä, mutta

 • ylimääräisten ominaisuuksien poistaminen
  • esim. "semTag"
 • ylimääräisten namespacejen poistaminen
  • esim. "daml+oil"
 • ontorip:illä yso:n kehitystiedoston eriyttäminen itse erikoisontologiasta
 • baseURI sekä oletusnamespacen laittaminen samaksi
  • TBC:editorissa
   • ontologian etusivun (= talokuvake) overwie-välilehden yläosa

Muutosprosessi

 1. Tarkastele alkuperäistä yhdistelmäontologiaa TBC:ssä
  1. Katso löytyykö ontologiasta turhia tai poistettavia ominaisuuksia
 2. Luo konfiguraatiotiedosto haluttujen muutosten tekemiseen erikoisontologiaa varten (config-kansio)
  1. Ota mallia aikaisemmista config-tiedostoista
 3. Käytä prote2tbc-skripitä (Finto-data/tools/tbc-compatibility)
  Käyttöesimerkki:

  1. ./prote2tbc.sh kauno ~/files/kauno.owl config/ ~/files/
 4. Tarkastele irroitettua ontologiaa ja sen YSOa TBC:ssä

  1. tarvittaessa muokkaa konfiguraatiotiedostoa ja tee ajo uudestaan

  2. poista ja lisää nimiavaruuksia tarvittaessa TBC:llä


 • No labels