Näin ilmoitat tietoturvauhasta

Jos havaitset ylläpitämässämme järjestelmässä tietoturvauhan, lähetä meille siitä tieto salatun sähköpostin välityksellä. Sähköpostin salaaminen onnistuu seuraavan sivuston kautta: https://securemail.helsinki.fi

Tietoturvauhka voi liittyä esimerkiksi ylläpitämäämme järjestelmään, taustajärjestelmään tai järjestelmissä ylläpidettäviin henkilötietoihin.

 

Finto-palvelu palvelee kolmea eri käyttäjäryhmää:

Sanastojen ja ontologioiden kehittäjät käyttävät Finto-palvelua julkaisuun ja selailuun. Kuvailijat käyttävät Finton selailuominaisuutta, mutta tekevät tyypillisesti suurimman osan työstään jollain kuvailukäyttöliittymällä, joka on käyttää Fintoa rajapinnan kautta. Sovelluskehittäjät käyttävät Finton rajapintoja ja kuvailijoiden tekemää metadataa kehittämään sovelluksia loppukäyttäjille.

Alle on kerätty ohjeita eri käyttäjäryhmille.

Yleiset ohjeet

Yleistietoa ontologioista (Linkki johtaa toiseen wikiin)

Ontologiatyön keskeisiä käsitteitä

Sanasto- ja ontologiakehittäjille

Palveluun liittyminen

TopBraid Composer -editori (Linkki johtaa toiseen wikiin)

Sovelluskehittäjille

Siirtyminen ONKI3:n rajapinnoista Finton käyttöön

 

 

  • No labels