Tervetuloa, tämä on Finto.fi:n saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua finto.fi ja on laadittu / päivitetty 22.09.2020. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain

Ei saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen


Havaittava: Seuraavilta osin palvelun havaittavuudessa on vielä puutteita

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Kriteeriin 1.1.1 liittyvänä puutteena on se, että hakuvastaussivulla näytettävien käsitteiden käsitesuhteiden ymmärtämistä helpottavien kuvakkeiden alt-tekstit puuttuvat. Myöskään käsitesivulla, Finnasta haettavissa, käsitteen termiin liittyvissä kuvissa ei ole alt-tekstejä

Kriteeriin 1.3.1 liittyvänä puutteena on se, että vaikka otsikkotasojen semanttinen mielekkyys on tarkistettu etusivulla, ontologiasivulla, käsitesivulla ja osittain hakuvastaussivulla, muiden sivujen osalta tarkistusta ei ole tehty. Myös hakuvastaussivulla syötekenttien otsikot ja nimilaput ovat puutteellisia.

Kriteerin 1.3.2 osalta merkitykseen vaikuttava järjestys on tarkistettu etusivulla, ontologiasivulla ja käsitesivulla mutta muille sivuille tarkistusta ei ole tehty.

Kriteerin 1.3.4 mukaisia näyttölaitteen asentoon liittyviä ominaisuuksia ei ole tarkistettu.

Kriteerin 1.3.5 mukaisia, käyttäjän lomakkeen täyttöä avustavia syötteiden tarkoituksia ei ole määritelty muualla kuin suppeamuotoisessa käsitehakulomakkeessa.

Kriteerin 1.4.10 vaatimuksia ei ole tarkistettu.

Kriteerin 1.4.12 mukaisia tekstin välistyksiä ei ole tarkistettu.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • 1.3.4 Asento
 • 1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus
 • 1.4.10 Responsiivisuus
 • 1.4.12 Tekstin välitys

Hallittava: Seuraavilta osin palvelun hallittavuudessa on vielä puutteita

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Kriteerin 2.1.1 mukaiset näppäimistörajapintaan liittyvät vaatimukset eivät täyty palvelussa kuin vain tabuloinnin osalta etusivulla, ontologiasivulla, käsitesivulla ja hakuvastaussivulla. Näppäinoikoteiden osalta tarkistuksia ja korjauksia ei ole tehty.

Kriteerin 2.4.1 osalta pääsisältöön ohjaavat hyppylinkit on toteutettu etusivulla, ontologiasivulla, käsitesivulla ja hakuvastaussivulla, mutta muualla palvelussa hyppylinkkejä ja muita mahdollisia lohkojen ohittamista vaativia toimintoja ei ole toteutettu.

Kriteerin 2.4.2 mukaiset kuvaavat ja informatiiviset otsikot puuttuvat muilta sivuilta, paitsi etusivulta, palautesivulta, rajapinnat-sivulta, ontologiasivulta ja käsitesivulta.

Kriteerin 2.4.3 mukaista kohdistusjärjestystä ei ole tarkistettu kuin vain etusivulla, ontologiasivulla, käsitesivulla ja hakuvastaussivulla.

Kriteerin 2.4.4 mukaisia kuvattuja linkkien tarkoituksia ei ole tarkistettu.

Kriteerin 2.4.6 mukaisia otsikoita ja nimilappuja ei ole tarkistettu, mutta otsikoiden osalta tarkistukset on tehty etusivulla, ontologiasivulla ja käsitesivulla.

Kriteerin 2.5.2 kuvaamaa toimintaa ei ole testattu ja korjattu mobiilikäytössä, mutta muilta osin kriteeri täyttyy.

Kriteerin 2.5.3 vaatimuksia ei ole tarkistettu.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 2.1.1 Näppäimistö
 • 2.4.1 Ohita lohkot
 • 2.4.2 Sivuotsikot
 • 2.4.3 Kohdistusjärjestys
 • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)
 • 2.4.6 Otsikot ja nimilaput
 • 2.5.2 Osoitinlaitteella tehdyn valinnan peruuttaminen
 • 2.5.3 Nimilappu nimessä

Ymmärrettävä: Seuraavilta osin palvelun ymmärrettävyydessä on vielä puutteita

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Kriteeri 3.1.2 ei täyty eli sisällön jokaisen tekstikatkelman tai ilmaisun luonnollista kieltä ei voida selvittää ohjelmallisesti.

Kriteerin 3.2.1 mukaista käyttöliittymäkomponentin kohdistuksen vaikutusta kontekstin muutokseen ei ole tarkistettu.

Kriteerin 3.2.2 mukaista käyttöliittymäkomponentin asetuksen muuttamisen vaikutusta kontekstin muutokseen ei ole tarkistettu.

Kriteerin 3.3.2 kuvaamia tilanteita, joissa käyttäjältä edellytetään syötettä, tarjolla olevia nimilappuja ja ohjeita ei ole tarkistettu.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 3.1.2 Osien kieli
 • 3.2.1 Kohdistaminen
 • 3.2.2 Syöte
 • 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

Toimintavarma: Seuraavilta osin palvelun toimintavarmuudessa on vielä puutteita

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Kriteerin 4.1.1 kuvaamia jäsentämiseen liittyviä vaatimuksia ei ole tarkistettu.

Kriteerissä 4.1.2 kuvattujen käyttöliittymäkomponenttien ohjelmallisesti selvitettävien nimen ja roolin sekä käyttäjän asetettavissa olevien tilan, ominaisuuksien ja arvojen osalta vaatimusten toteutumista ei ole tarkistettu.

Kriteerin 4.1.3 kuvaamia sisällön muutoksiin liittyviä, tilasta kertovia viestejä ei ole tarkistettu tai asetettu. Palvelu ei siten tarjoa avustavaa teknologiaa käyttävälle käyttäjälle tietoa toiminnon onnistumisesta tai tuloksista, sovelluksen odotustilasta, prosessin edistymisestä tai mahdollisista virheistä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 4.1.1 Jäsentäminen
 • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
 • 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi sähköpostilla

finto-posti@helsinki.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000


 • No labels