Blog from August, 2023

YSO-paikat-sanastoon on lisätty uusi ominaisuus: paikkatyyppi. Tarkemmin sanoen tähän käytetään kahta ominaisuutta: ensinnäkin MML-paikkatyyppi eli Maanmittauslaitoksen paikannimirekisterin tarjoamat paikkatyypit sekä toiseksi Wikidata-paikkatyyppi eli Wikidatasta löytyvä paikkojen tyypittelyyn soveltuva kohde. Tällaisia on Wikidatasta valikoitu muutama (kaupunki, Yhdysvaltain osavaltio, maa, alue, valtameri, maanosa). Kaikilla suomalaisilla YSO-paikoilla on Maanmittauslaitoksen paikkatyyppi ja osalla ulkomaisista YSO-paikoista on Wikidata-paikkatyyppi. Wikidatan kaupunki-paikkatyyppi voi olla sekä suomalaisella että ulkomaisella YSO-paikkojen kaupungilla. MML- ja Wikidata-paikkatyypit näkyvät finto.fi:n YSO-paikat-näkymässä osana käsitteen tietoja. Ks. esim. Helsinki: http://www.yso.fi/onto/yso/p94137

Annif 1.0 julkaistu

Olemme saavuttaneet ison virstanpylvään ja julkaisemme Annifin versio 1.0:n!

Versionumeroinnissa 1.x-sarjaan siirtyminen tarkoittaa, että Annif katsotaan valmiiksi laajempaan tuotantokäyttöön. Tästä eteenpäin sarjan uudet julkaisut pyrkivät olemaan taaksepäin yhteensopivia semanttisten versiointiperiaatteiden mukaisesti, mikä helpottaa päivityksiä seuraaviin versioihin. Katso myös wiki-sivu (engl.), joka dokumentoi taaksepäin yhteensopivuuden vaatimuksia.
 
Tekniseltä kannalta tämä julkaisu sisältää parannuksia komentorivikäyttöliittymään sekä monia virheenkorjauksia ja ylläpitopäivityksiä. Komentorivillä käytettäviä komentoja ja useimpia parametreja kirjoittaessa voidaan nyt käyttää tabulaattorilla täydentämistä. Käyttäjän täytyy ottaa tämä ominaisuus käyttöön; ohjeet löytyvät englanniksi Annifin README.md -sivulta. Myös käynnistysaikaa on optimoitu ja komentojen tulostetta on selkeytetty.

Julkaisun myötä Python 3.11:n käyttö on nyt osittain tuettu aiempien 3.8-, 3.9- ja 3.10-versioiden lisäksi. Omikuji-algoritmien kanssa sitä ei voi toistaiseksi käyttää, sillä Omikuji ei vielä tue tätä Pythonin versiota.

Annif on pitkään ollut ladattavissa myös Docker-kuvana quay.io-tietovarastosta. Tästä lähtien uusimman Annif-julkaisun Docker-kuva koostetaan ajoittain uudelleen, jotta kuvaan saadaan mukaan uusimmat tietoturvapäivitykset. Uudelleenkoostamisessa ei tule muutoksia Annifiin itseensä. Versiotunnisteita (`<pääversio>.<alaversio>[.<korjausversio>]`) voidaan käyttää viittaamaan viimeisimpään ko. version kuvaan. Jotta voidaan viitata tarkemmin tiettyyn kuvaan, kuvien tunnisteet sisältävät koontipäivämäärän jälkiliitteenä: `<pääversio>.<alaversio>.<korjausversio>-<VVVVKKPP>`. 

Lisätietoja löytyy GitHubista.

Tarkoituksemme on myös juhlistaa Annif 1.0:n julkaisua, pysykää kuulolla!

Jotkin Finton automaattiset sanastopäivitykset eivät päätyneet julkaisuun asti kesän aikana.
Vika on nyt korjattu, ja muutokset näihin Fintossa ylläpidettyihin sanastoihin julkaistaan päivittäin.