Annif 0.59 on julkaistu! Tähän julkaisuun sisältyy suuria monikielisyyttä helpottavia muutoksia sanastojen käsittelyyn. Erikieliset projektit voivat käyttää samaa sanastoa samalla vocabulary id -tunnuksella ilman erillistä kielitunnistetta (esim. pelkästään yso eikä vaikkapa yso-fi). Sanastosta haluttava kieli määräytyy projektin kieliasetuksen perusteella, mutta tämän oletusasetuksen voi halutessaan kiertää. 

Sanaston lataamisessa käytetään uutta komentoa `load-vocab`, jolle annetaan argumentiksi ladattavan sanaston eikä projektin nimi. Käytettävissä olevat sanastot voi listata komennolla `list-vocabs`. Tiedot Annifi komentorivikomennoista siirtyvät pois Annifin GitHub-wikistä ReadTheDocs-sivulle (https://annif.readthedocs.io/en/stable/source/commands.html).
Annifin kehitysasennuksissa on siirrytty käyttämään Poetryä (https://python-poetry.org/) Python-riippuvuuksien hallinnassa.

Olemme myös valmistautumassa Annif 1.0 -version julkaisuun! Käyttäjät voivat keskustella GitHubissa semanttisesta versionumeroinnista ja odotuksistaan Annifin versioiden taaksepäin yhteensopivuudesta (https://github.com/NatLibFi/Annif/issues/616).