https://finto.fi/yso-aika/

YSO-aika on kaksikielinen yleiskäyttöinen aikakäsitteistö, joka on tarkoitettu käytettäväksi sisällönkuvailussa. Se sisältää ajanjaksot ajanlaskun alun jälkeen vuosikymmenen tarkkuudella vuoteen 3000 asti, ja ennen ajanlaskun alkua vuosisadan tarkkuudella vuoteen 3000 eaa. asti.


Kulttuuris-kontekstuaalisesti aikaa kuvaavat asiasanat (esim. autonomian aika, varhaiskeskiaika) sisältyvät YSO-ontologiaan. YSO-aika on rakenteeltaan hierarkkinen kokonaisuus, joka perustuu käsitteiden välisille osa-kokonaisuus-suhteille. Käytettävien termimuotojen lisäksi sanasto sisältää ohjaustermejä, sekä ajanjaksojen alku- ja loppupäivät.


Sanaston ylläpidosta vastaa Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä ja Finto-palvelu. Lisätietoja [email protected].