Finto-palvelussa suunnitellaan vauhdilla vuoden 2021 toimintaa. Palvelun yksi keskeisimmistä työkohteista on Finto.fi-alustan ylläpito ja kehitys. Finto.fi perustuu Finto-palvelussa kehitettävään avoimen lähdekoodin Skosmos-ohjelmistoon.


Laadimme parhaillaan tiekarttaa Finto.fi:n vuoden 2021 kehitykselle, ja kuulisimme mielellämme käyttäjien näkemyksiä siitä mihin suuntaan Finto.fi:tä tulisi kehittää. Toivotko uudenlaisia hakuominaisuuksia? Nopeusparannuksia? Miten olemassaolevia ominaisuuksia voisi kehittää entistä paremmin käyttäjin tarpeisia vastaaviksi? Voit visioida suurempia kehityslinjoja tai ehdottaa pieniä parannuksia.

Jätä perusteltu ehdotuksesi Flinga-tauluun 10.12.2020 mennessä:
https://edu.flinga.fi/s/EPKBVZ3  Voit myös peukuttaa muiden jättämiä ehdotuksia.

Taulussa on pohjaehdotuksina Kansalliskirjaston syksyn 2020 palvelukyselystä nousseita asioita.

Finto.fi:n/Skosmoksen vuoden 2021 Roadmap julkaistaan Skosmoksen GitHubin Wikissä alkuvuodesta 2021.