Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) on nyt julkaistu ajallisesti jäädytetty versio 2017.1.Aristoteles. YSOn Aristoteles-versio on erityisesti erikoisontologioiden kehittäjille suunnattu versio YSOsta, johon ei päivitetä YSOn julkaisuversiossa näkyviä jatkuvia muutoksia. YSOn Aristoteles-versio vastaa YSOn tilaa 24.12.2016. Versio on optimoitu TopBraid Composer -työkalulla tapahtuvaa ontologiatyötä ajatellen, ja se poikkeaa tietomalliltaan joiltain osin YSOn Fintosta löytyvästä julkaisuversiosta. Jatkossa julkaisemme YSOsta ajallisesti jäädytetyn version noin kaksi kertaa vuodessa.

Versio sisältää YSOn keskeiset viime vuosien aikana toteutetut sisällölliset uudistukset, kuten

  • uudistetun ylärakenteen 
  • uudistetut ominaisuudet- ja ilmiöt-hierarkiahaarat 

Muita kehitysversioon sisältyviä uudistuksia ovat mm.

  • käsitteiden tyypittely yleis-, yksilö-, ja hierarkisoiviin käsitteisiin 
  • yksikkömuotoiset piilotermit käsitteille

Lisätietoja tästä versiosta: finto-posti@helsinki.fi

Alkuperäisen blogitekstin lisännyt Henri Ylikotila Ylikotila, viimeksi muokattu helmikuuta 01, 2017