Finto on Kansalliskirjastossa ylläpidetty keskitetty ontologia- ja sanastopalvelu. Finton avulla käyttäjä saa yhdestä paikasta käyttöönsä hyvin laajan kirjon erilaisia metatietovarantoja. Finto tarjoaa paitsi yleissanastoja  (Yleinen suomalainen ontologia - YSO, KOKO) myös monia erikoisalojen sanastoja ja ontologioita: esimerkiksi julkishallinnon, liiketalouden, lääke- ja kasvitieteen sekä valokuvauksen aloilta.

Finto on vapaasti kaikkien käytettävissä ja selailtavissa.

Finto.fi

Tutustu Finto-palveluun: www.finto.fi

Palvelun yhteystiedot  • No labels