Mikäli e-kirjojen kuvailutiedon käyttöä rajoitetaan sopimuksessa tai asiasta ei mainita sopimuksesta, täytyy asiaa selvittää kyseisen aineiston tarjoajan kanssa.

FinElib-aineistojen kustantajilta/välittäjiltä selvitettyä

Kansalliskirjasto on pyytänyt seuraavilta FinElib-aineistojen kustantajilta/välittäjiltä selvitystä e-kirjojen kuvailutietoja koskevista mahdollisista käyttörajoituksista:

Taulukko 1: FinELib e-kirjat

E-KIRJA

AINEISTO

KUSTANTAJA/VÄLITTÄJÄ1) Käyttö kaikissa Finna-näkymissä ja julkaisu CC0:na sallittu2) Käyttö eri Finna-näkymissä sallittu, mutta ei saa julkaista CC0:na *3) Sallittu näyttää vain kirjaston omassa Finna-näkymässä: ei saa näyttää Finnan muissa näkymissä tai julkaista CC0:na
Springer LNCSSpringer

Kyllä

Springerin itse tuottamat MARC21- ja MARCxml-tietueet, ks. http://www.springer.com/?referer=springer.com&SGWID=1-148802-3020-0-0

  
SafariProQuestEi

Kyllä

MARC-tietueet

 
EbraryProQuestEiKyllä

Ebraryn itse tuottamat MARC-tietueet

 
Sage Research Methods OnlineSage

Kyllä

Sagen itse tuottamat MARC-tietueet

  

*Käytännössä tällainen metadata rajataan pois Finna.fi-näkymästä (ns. kansallinen näkymä).

Taulukko 2: FinELib-aineistojen kustantajat/välittäjat, joilta on konsortiona lisensioitu muuta kuin ekirja-aineistoa, ja Elsevier ebooks

E-KIRJA

AINEISTO

KUSTANTAJA/VÄLITTÄJÄ1) Käyttö kaikissa Finna-näkymissä ja julkaisu CC0:na sallittu2) Käyttö eri Finna-näkymissä sallittu, mutta ei saa julkaista CC0:na *3) Sallittu näyttää vain kirjaston omassa Finna-näkymässä: ei saa näyttää Finnan muissa näkymissä tai julkaista CC0:naSelvitettävänä
Ebsco ebooksEbsco (useista kustantajia)

Ebsco käyttää OCLC:n metatietoa. Kansalliskirjasto on sopinut OCLC:n kanssa metadatan avaamisesta CC0:na.

Kyllä

 

  
Wiley ebooksWiley

Ei

Tuottavat itse vain ONIX-dataa, jota ei saa jakaa CC0-lisensillä.

Huom. Wileyn MARCit tuottaa kuitenkin OCLC, jonka kanssa Kansalliskirjasto on sopinut metadatan avaamisesta CC0:na

  Ei vastausta datan näyttämisestä Finna-näkymissä.
OUP ebooksOxford University pressEi tietoa  Kansalliskirjaston tiedusteluun ei ole saatu vastausta.
Taylor&Francis ebooksTaylor&Francis

Kyllä

Taylor&Francisin itse tuottamat MARC-tietueet.

   
Elsevier ebooks**Elsevier

Kyllä

Elsevierin tuottama ONIX-data

   

*Käytännössä tällainen metadata rajataan pois Finna.fi-näkymästä (ns. kansallinen näkymä).

** Kirjastoilla suorat sopimukset, FinELib-palveluyksikkö on neuvotellut sopimustekstin ja hinnoittelumallin.

Taulukkojen vaihtoehdot

1) Käyttö kaikissa Finna-näkymissä ja julkaisu CC0:na sallittu

  • metatieto voidaan lisensioida CC0:lla, näyttää kaikissa Finnan näkymissä ja jakaa rajapinnan kautta

2) Käyttö eri Finna-näkymissä sallittu, mutta ei saa julkaista CC0:na 

  • metatieto tulee yksilöidä Kansalliskirjaston ohjeen mukaan (Käyttörajoitetun metatiedon yksilöinti)
  • tällainen metatieto rajataan pois Finna.fi-näkymästä (ns. kansallinen näkymä), jolloin sitä ei myöskään jaeta rajapinnan kautta CC0:na. 
  • kirjasto ilmoittaa palvelusopimuksen solmimisen yhteydessä ja Kansalliskirjaston ohjeen mukaan, että heillä on käyttörajoitettua metadataa

3) Sallittu näyttää vain kirjaston omassa Finna-näkymässä: ei saa näyttää Finnan muissa näkymissä tai julkaista CC0:na

Mikäli  metatietoa ei voi näyttää muissa kuin kirjaston omissa verkkopalveluissa, ko. tietueita ei voi näyttää Finna.fi-näkymässä (ns. kansallinen näkymä) tai muissa näkymissä. Tällöin on vaihtoehtoina:

  • vaihtoehto 1: tällaista tietolähdettä (esim. kirjastoluettelo) ei aktivoida kansallisessa näkymässä. Ongelmatietueita ei deduplikoida.
  • vaihtoehto 2: kirjaston rajapinnasta ei tarjota Finnan haravoitavaksi tällaista metadataa (kirjasto vastaa filtteröinnistä; Voyagerin osalta Kansalliskirjasto voi auttaa teknisessä toteutuksessa). Tällöin kirjaston kannatta pyrkiä saamaan e-kirja-aineistonsa näkymään PCI:ssä.

Molemmissa vaihtoehdoissa kirjasto ilmoittaa palvelusopimuksen solmimisen yhteydessä ja Kansalliskirjaston ohjeen mukaan, että heillä on käyttörajoitettua metadataa.

Kansalliskirjasto sopinut OCLC:n kanssa

OCLC, joka luovuttaa MARC-tietueita useiden kustantajien ja välittäjien käyttöön, on antanut Kansalliskirjastolle oikeuden avata kansallisissa järjestelmissään (Melinda, kansallinen Finna) OCLC:ltä peräisin olevan (esim. kirjastojen sinne tuoman) metatiedon CC0-lisenssillä.

Kansalliskirjaston tulee metatiedon avatessaan

e-kirjojen kuvailutieto muissa kuin FinELib-aineistoissa

Mikäli kirjastolla on vain ylempänä tällä sivulla olevassa taulukossa 1 selvitettyjä, FinElib e-kirjojen kuvailutietoja, voi kirjastoluettelot niiden puolesta tuoda Finnaan taulukon tiedot huomioiden. Mikäli kirjastolla on ylempänä taulukossa 2 mainittuja kuvailutietoja, riski kirjastoluettelon tuomisesta Finnaan taulukon tiedot huomioiden vaikuttaisi olevan pieni. Riskin eliminoimiseksi kokonaan kirjasto voi vielä sopia asiasta suoraan kustantajan kanssa.

Mikäli kirjastoilla on kustantajilta kopioituja e-kirjojen metatietoa, jotka eivät sisälly taulukoissa 1 ja 2 selvitettyjen joukkoon, kirjaston tulee itse selvittää näiden metatietojen mahdolliset käyttörajoitukset. Nämä käyttörajoitukset tulee ilmoittaa Kansalliskirjastolle. Kannattaa huomioida, että OCLC:n tuottaman metatiedon osalta Kansalliskirjasto on sopinut metadatan avaamisesta CC0:na kansallisissa järjestelmissään. Kirjasto voi käyttää selvityksen pohjana liitteenä olevaa mallikirjettä. Ks. myös sivu kirjastojen e-kirjojen metatietoselvitys (edellyttää Haka-kirjautumista).

Yhteenveto

Yhteenvetoon edellä mainitusta sekä Finnan että Melindan osalta voi tutustua myös liitteenä olevasta dokumentista: Kooste ulkomaisten ekirjojen metatiedosta

 

 

  • No labels