Maaliskuu

Vuosiraportti 2018

Toimintasuunnitelma 2019

Viestintäsuunnitelma

Finnan palautejärjestelmä + kotitehtävä (siirrettiin 4/2018 kokouksesta)

Valmistautuminen strategiatyöskentelyyn

Toukokuu
  • työpaja

Visiointityöpaja (strategiatyö)

  •  toimintaympäristöanalyysiSyyskuu

Visiointityön tilannekatsaus

Finnan käytön trendit -raportti

Eri sektoreiden järjestelmävaihdokset ja -uudistukset (Erikois- ja korkeakoulukirjastot)

Näyttö- ja käyttörajoitetut metatiedot ja aineistot -projekti (NKR)

Finna-verkkokirjastomalli

Valmistautuminen konsortioryhmän toimikauden päättymiseen

Finna ja oppiminen

  • pe 13.9. klo 10-13 kokous
  • to 19.9. klo 10-16 (työpaja Finna + FinELib)
Lokakuu

Visiointityöpaja 

  • to 17.10. klo 10-16 (työpaja vain Finna-konsortiolle)
Marraskuu

Visiointityöpaja

  • ke 13.11. klo 10-16 - (työpaja Finna + FinELib)
Joulukuu

ti 3.12. klo 10-13 kokous

Visiointityön katsaus

Toimintasuunnitelma 2020

Eri sektoreiden järjestelmävaihdokset ja -uudistukset (museot ja arkistot)

OA ja Finna

Konsortiodokumenttien päivitykset

  • No labels