Metalib-Voyager-migraation loppuvaihe on parhaillaan käynnissä.  Kansalliskirjasto voi tuoda konvertoidun datan kunkin kirjaston omaan Voyager-kantaan.  Tätä toimitusta helpottaa ja nopeuttaa merkittävästi, jos voitte tehdä sitä varten valmiiksi kaksi asetusta Voyageriin.  KVP:llä kun ei ole välttämättä käyttoikeuksia juuri teidän kirjastonne Voyagerin System Administration -moduliin. 

Jos haluatte tuoda datanne itse Voyageriin, sekin sopii meille, kunhan tietueet menevät omaan kokoelmaansa.

Duplikaattikontrolliprofiili

Tietueiden tuonnissa on tässä vaiheessa hyvä käyttää duplikaattikontrolliprofiilia, joka suoraviivaisesti korvaa vanhat tietueet, jos sellaisia on.  Tämä sen varalta, että import-operaatio jouduttaisiin toistamaan mahdollisten virheiden takia.  035-kenttä on paras kriteeri tähän.

Esimerkki:

Quality Hierarchy -välilehden asetukset voitte jättää tyhjäksi.

 

Bulk Import Rule

Varsinainen import-operaatio tarvitsee sitä varten määritellyn säännön, jonka koodi teidän tulee ilmoittaa KVP:lle, esim. finna-postiin. Vaatimukset säännölle ovat:

  • käyttää yllä mainittua duplikaattikontrolliprofiilia
  • UTF-8 -merkkivalikoima
  • "Batch Opac Suppress" -asetus ei saa olla päällä
  • Profiles-asetuksissa "Load Bib/Auth Only" päällä (nimestään huolimatta tämä tuo myös ennalta luodut varastotietueet kantaan)

Esimerkki:

Rules-välilehdellä olennaista on valita yllä kuvattu duplikaattikontrolliprofiili, merkkivalikoimaksi UTF-8 sekä "Batch Opac Suppress" pois päältä.

Ja Profiles-välilehdellä valinnaksi riittää "Load Bib/Auth Only", muuta ei tarvita.  Option nimi on sikäli harhaanjohtava, että lataus silti tuo myös varastotietueet kantaan, jos ne on luotu ennakolta ns. prebulk-operaatiossa, kuten meidän tapauksessamme tehdään.

 

  • No labels