Voyagerin kanssa käytettävä VoyagerRestful-ajuri tarjoaa joukon asetuksia, joista ylivoimaisesti suurin osa vaikuttaa siihen, miten varaukset toimivat Finnassa. Koska asetukset vaikuttavat kaikkiin näkymiin, pidetään tietokantakohtaisia asetustiedostoja yllä keskitetysti. Niihin ei siis kannata tehdä muutoksia paikallisesti. Tällä sivulla kuvataan kuitenkin saatavissa olevat asetukset, jotta kaikki tietäisivät, mihin on mahdollista vaikuttaa. Lisäksi VoyagerRestful-ajurin ohjelmakoodia on mahdollista muokata paikallisesti omassa näkymässä.

Sisäänkirjautuminen

AsetusTyyppiOletusKuvaus
secondary_login_fieldtekstityhjäVoyagerin tietokannan kentän nimi ja otsikko kaksoispisteellä eroteltuna. Jos määritelty, tämä tieto vaaditaan normaalin käyttäjän viivakoodin lisäksi. Tällä hetkellä tuettuna on vain arvo:
"LAST_NAME:Last Name"
login_password_blacklist[]tekstityhjä

(käytettävissä 21.6.2016 alkaen) Lista arvoista, joita ei voi käyttää salasanana kirjautumisessa tai salasanan vaihdossa, esim.
login_password_blacklist[] = "0000"
login_password_blacklist[] = "1234"

    

 

Varaukset

AsetusTyyppiOletusKuvaus
enableItemHoldsKyllä/EiKylläOnko nidekohtainen varaus ylipäänsä käytössä
enableRequestGroupsKyllä/EiEiOvatko request groupit käytössä
enableRecallsKyllä/EiKylläOnko recall-toiminto käytössä
valid_hold_statusesid-listatyhjäLista tiloista, joihin niteen tilan täytyy kuulua, jotta nidekohtainen varaus olisi sallittu
borrowableid-listatyhjäLista tyypeistä (ITEM_TYPE-taulusta), joihin niteen tyypin tulee kuulua, jotta nidekohtainen varaus olisi sallittu (toteutus sprint 32, käytettävissä 13.3.2014 alkaen)
non_borrowableid-listatyhjäLista tyypeistä (ITEM_TYPE-taulusta), joihin niteen tyyppi ei saa kuulua, jotta nidekohtainen varaus olisi sallittu
extraHoldFieldslista

comments:
requiredByDate:
pickUpLocation

Lista kentistä, jotka varauslomakkeella näytetään. Mahdolliset arvot ovat comments, requiredByDate ja pickUpLocation.
defaultRequiredDatepäivät, kuukaudet, vuodet1 kkNykyhetkestä eteenpäin laskettava päivämäärä varauksen voimassaololle
defaultPickUpLocationMäärittelemätön, tyhjä tai location idMäärittelemätönJos määrittelemätön, käyttäjän on aina valittava noutopiste itse. Jos tyhjä, oletuksena ensimmäinen noutopiste. Muuten oletuksena annettu noutopiste.
pickUpLocationOrderid-listatyhjäNoutopisteiden järjestys valintakentässä. Noutopisteet, joita tässä ei listata, näytetään aakkosjärjestyksessä.
defaultRequestGroupEi, tyhjä, tai group idEiJos Ei, käyttäjän on aina valittava request group itse. Jos tyhjä, oletuksena ensimmäinen request group. Muuten oletuksena annettu request group.
requestGroupOrderid-listatyhjäRequest groupien järjestys valintakentässä. Groupit, joita tässä ei listata, näytetään aakkosjärjestyksessä.
pickupLocationsInRequestGroupKyllä/EiEiTuleeko noutopisteen kuulua valittuun request groupiin
checkItemsExistKyllä/EiEiTarkistetaanko, että (valitussa request groupissa, jos groupit käytössä) on niteitä
checkItemsAvailableKyllä/EiEiTarkistetaanko, ettei (valitussa request groupissa, jos groupit käytössä) ole niteitä saatavissa
disableAvailabilityCheckForRequestGroupsid-listatyhjäLista request groupeista, joista saa varata, vaikka niteitä olisi saatavilla ja checkItemsAvailable-asetus on päällä
excludedItemLocationsid-listatyhjäLista niteen sijainneista, jotka jätetään huomiotta, kun tarkistetaan niteiden olemassaoloa (checkItemsExist) tai saatavuutta (checkItemsAvailable)
checkLoansKyllä/Ei/"same-item"EiTarkistetaanko, ettei asiakkaalla ole jo varattava teos lainassa. Jos arvona on "Kyllä" (true), mikä tahansa nide lainassa estää varauksen. Jos arvona on "same-item" (käytettävissä 21.3. alkaen), nidekohtainen varaus estetään vain, jos varattava nide on jo asiakkaalla lainassa.
allowCancelingAvailableRequestsKyllä/EiKylläSallitaanko saapuneiden varausten poistaminen
helpTexttekstityhjäVarausdialogissa näytettävä ohjeteksti. Voi sisältää html-koodia.
helpText[fi]tekstityhjäSuomenkielisessä varausdialogissa näytettävä ohjeteksti. Voi sisältää html-koodia.
helpText[sv]tekstityhjäRuotsinkielisessä varausdialogissa näytettävä ohjeteksti. Voi sisältää html-koodia.
helpText[en-gb]tekstityhjäEnglanninkielisessä varausdialogissa näytettävä ohjeteksti. Voi sisältää html-koodia.

Lisäksi on optionaalinen sektio pickUpLocations, johon voidaan listata noutopisteet, jos ne halutaan määritellä Voyagerin asetuksista riippumatta.

Varastotilaukset (call slip)

AsetusTyyppiOletusKuvaus
extraFieldslista

comments:
item-issue

Lista kentistä, jotka varauslomakkeella näytetään. Mahdolliset arvot ovat comments, item-issue ja pickUpLocation (pickUpLocation toteutus sprint 32, käytettävissä 14.3.2014 alkaen)
valid_item_typesid-listatyhjäLista niteen tyypeistä, joihin tyypin täytyy sisältyä, jotta tilaus olisi sallittu
helpTexttekstityhjäTilausdialogissa näytettävä ohjeteksti. Voi sisältää html-koodia.
helpText[fi]tekstityhjäSuomenkielisessä tilausdialogissa näytettävä ohjeteksti. Voi sisältää html-koodia.
helpText[sv]tekstityhjäRuotsinkielisessä tilausdialogissa näytettävä ohjeteksti. Voi sisältää html-koodia.
helpText[en-gb]tekstityhjäEnglanninkielisessä tilausdialogissa näytettävä ohjeteksti. Voi sisältää html-koodia.
pickupByCallSlipGroupKyllä/EiEiRajoitetaanko varastotilauksen noutopaikka CALL_SLIP_PRINT_GROUP:n mukaan. HUOM! Vaatii päällekytkemiseksi myös sen, että requestType on HMACKeys-asetuksessa.
display_statusesid-lista1:2:3:5:8:9Lista CALL SLIP -statuksista, joiden perusteella CALL SLIP näytetään varastotilauslistassa. Koska Voyager poistaa varastotilauksen vasta kun siitä vastaava circjob ajetaan, voidaan tällä jättää näyttämättä esim. käsitelty tilaus, josta on jo muodostunut varaus.

Universal Borrowing (UB-lainaus)

AsetusTyyppiOletusKuvaus
enabledKyllä/EiEiOnko UB-lainaus käytössä

UBRequestSources

VuFind 2: ILLRequestSources

tietokannan nimi = UB-IDtyhjäSektio, jossa on listattu kaikki ne muut tietokannat, joiden käyttäjillä on oikeus tehdä UB-lainapyyntöjä tähän tietokantaan.
pickUpLocationsid-listatyhjä

Lista käyttäjän valittavissa olevista kirjaston noutopisteistä. Jos noutopiste(et) on määritelty, käyttäjä ei voi valita noutokirjastoa. Muussa tapauksessa kaikki noutokirjastot ja noutupisteet ovat valittavissa.

helpTexttekstityhjäUB-dialogissa näytettävä ohjeteksti. Voi sisältää html-koodia.
helpText[fi]tekstityhjäSuomenkielisessä UB-dialogissa näytettävä ohjeteksti. Voi sisältää html-koodia.
helpText[sv]tekstityhjäRuotsinkielisessä UB-dialogissa näytettävä ohjeteksti. Voi sisältää html-koodia.
helpText[en-gb]tekstityhjäEnglanninkielisessä UB-dialogissa näytettävä ohjeteksti. Voi sisältää html-koodia.

PIN-koodin vaihto

AsetusTyyppiOletusKuvaus
minLengthnumero5Uuden PIN-koodin minimipituus
maxLengthnumero12Uuden PIN-koodin maksimipituus
patterntekstityhjäRajoitus uuden PIN-koodin muodolle. Mahdolliset arvot:
"numeric" - vain numerot
"alphanumeric" - vain perusaakkoset (a-z) ja numerot
regexp - säännöllinen lauseke
hinttekstipattern:n perusteellaVihje (tai käännöskoodi) siitä, mitä salasana saa sisältää. Lähinnä tarpeen, kun käytetään regexp-rajoitusta. Vaihtoehdoille "numeric" ja "alphanumeric" on jo olemassa valmiit käännöstekstit.

Saatavuustiedot (vain VuFind 2)

AsetusTyyppiOletusKuvaus
purchase_historyKyllä/Ei/JaettuKylläNäytetäänkö hankintahistoria muiden saatavuustietojen alla (kyllä), kunkin holdingsin kohdalla (jaettu) vai ei ollenkaan (ei)
notesteksti506au:845a:852zHuomautuksissa näytettävät kentät
summaryteksti863abiz:866az

Yhteenvedossa näytettävät kentät

supplementsteksti867azLisänumeroissa näytettävät kentät
indexesteksti868azHakemistoissa näytettävät kentät
use_sort_groupsKyllä/EiKylläKäytetäänkö saatavuustietojen järjestämiseen Voyagerin holdings sort groupeja
order_statusestekstiPending:Approved:Approved/SentKäyttäjille näytettävät hankinnan tilat
order_formatsteksti(ei rajausta)Käyttäjälle näytettävien hankinnan tilojen aineistotyyppirajaus (esim. am:jm).

Niteen statusten järjestys

Valituille niteen statuksille voidaan määritellä normaalista poikkeava prioriteetti saatavuustietojen näyttämistä varten. Normaalisti niteen tilat järjestyvät status-tyypin numeron mukaisesti, mikä johtaa siihen, että jotkin statukset jäävät vähemmän tärkeiden statusten alle. Oletuksena käytössä ovat seuraavat poikkeukset (mitä pienempi numero, sitä tärkeämpi status):

Missing = 0
Recall Request = 99
Hold Request = 99

Auktorisointi

Käyttäjille voidaan sallia pääsy lisensioituihin aineistoihin Voyager-kirjautumisen perusteella.
Huom! Jotta tällä asetuksella olisi vaikutus, pitää VuFindin configin Authorization-sektion authentication_methods-listan sisältää ILS (hallintaliittymässä: Ulkoiset aineistot > Salli pääsy lisensioituihin aineistoihin kirjastokortilla kirjautuneille). Muuten auktorisointi kirjastokortin perusteella ei ole ollenkaan käytössä.

Tällä hetkellä käytettävissä on kaksi asetusta, jotka vaikuttavat auktorisointiin tietokantakohtaisesti:

AsetusTyyppiOletusKuvaus
enabledKyllä/EiEiVoiko käyttäjä saada käyttöoikeuden elektronisiin aineistoihin kirjautumalla Voyagerin kirjastokortilla
stat_codeskoodilistatyhjäLista tilastointikoodeista, joihin kuuluvat asiakkaat saavat käyttöoikeuden. Oletuksena kaikki kirjautuvat käyttäjät saavat käyttöoikeuden, mutta tällä asetuksella voidaan rajata auktorisointi vain tietyille asiakasryhmille.

Verkkomaksaminen

Verkkomaksamisen asetukset sijoitetaan 'OnlinePayment' -osioon:

AsetusTyyppiOletusKuvaus
enabledKyllä/EiEiVoiko käyttäjä maksaa verkkomaksuja Voyager kirjastokortilla.
nonPayablekoodilistatyhjäLista maksukoodeista, joita ei voi maksaa verkossa. Listalla olevan maksun esiintyminen estää asiakkaan kaikki verkkomaksut.
transactionFeenumero Palvelumaksu (senteissä).
minimumFeenumero Pienin maksettavissa oleva summa (senteissä).
errorEmailteksti Sähköpostiosoite, johon lähetetään ilmoitus epäonnistuneista maksuista.
transactionMaxDurationnumero Kuinka monta minuuttia odotetaan, että käyttäjä palaa maksupalvelusta takaisin Finnaan.
currencyteksti Valuutta.
    
Kirjastojärjestelmän yhteysasetukset maksujen rekisteröintiä varten:
registrationMethodtekstiSIP2Yhteysmenetelmä.
registrationParams['host']teksti Osoite.
registrationParams['port']teksti Portti.
registrationParams['userId']teksti Käyttäjätunnus.
registrationParams['password']teksti Salasana.
registrationParams['locationCode']teksti Organisaation Voyagerin location koodi.
    
Maksupalvelun asetukset sijoitetaan tiedostoon datasources.ini   
onlinePayment['handler']teksti Maksupalvelu (tällä hetkellä aina 'Paytrail').
onlinePayment['url']teksti Osoite.
onlinePayment['merchantId']teksti Kauppiastunnus.
onlinePayment['secret']teksti Salasana.

Osoitteenmuutospyyntö

AsetusTyyppiOletusKuvaus
methodteksti-

url = ohjaus ulkoiseen osoitteeseen

email = Finnassa täytettävä lomake, jonka sisältö lähetetään sähköpostilla kirjastoon

urlteksti-url-metodia käytettäessä osoite, johon käyttäjä ohjataan
url[fi]
url[sv]
url[en-gb]
teksti-Vaihtoehtoiset kielikohtaiset osoitteet
emailAddressteksti-Sähköpostiosoite, johon muutospyynnöt ohjataa email-metodilla
fields[]listaaddress1, zip, city, country, phone, emailLista kentistä, joita osoitteenmuutospyyntölomakkeella näytetään
  • No labels