Hankkeita ja verkostoja, jotka liittyvät Finnaan tai joilla voi olla yhtymäkohtia siihen. Taulukossa mainittujen lisäksi arkistoilla, kirjastoilla ja museoilla on monia Finnaan vaikuttavia järjestelmä- ja muita hankkeita.

Alustava lista 16.8.2012 / päivitetty marraskuussa 2013:

Nimi

Tavoitteet

Jäsenet

Lisätietoa

Akseli-konsortio

Konsortiolla on yhteinen kokoelmatietokanta Arjenhistoria.fi, missä suomalaisen työelämän, tieteen, tekniikan ja sosiaalihistorian kokoelmat ovat saavutettavissa internetin kautta.

yhdeksän arkistoa ja museota

http://arjenhistoria.fi/

AMKIT-konsortio

koordinoida ammattikorkeakoulukirjastojen yhteistyötä ja -hankkeita ja toimia linkkinä yhteistyötahoihin

Jäseninä on tällä hetkellä 25  opetus- ja kulttuuriministeriön alaista ammattikorkeakoulua.

http://www.amkit.fi/index.php?konsortio

Arkistosektorin yhteistyöverkosto

Edistää KDK:n toiminnassa mukana olevien arkistojen vuorovaikutusta ja yhteistyötä, tuoda arkistojen yhteinen näkemys KDK:n palveluiden kehittämiseen sekä edistää arkistosektorin tiedonhallinnan yhteentoimivuutta.

Arkistolaitos verkoston johtajana sekä 10 muuta arkistoa

http://www.arkisto.fi/fi/palvelut/arkistoyhteistyoe/arkistosektorin-yhteistyoeverkosto/

Avoimen tiedon ohjelmaOhjelma edistää julkishallinnon tietovarantojen avoimuutta ja vapaata käyttöäValtiovarainministeriöhttps://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/02381_avoin_tieto/index.jsp
Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin -hankeESR-hanke avoimen, yhteisöllisen, osallistavan ja verkostomaisen toimintakulttuurin edistämiseksi.Suomen eOppimiskeskus koordinoi, osatoteuttajina korkeakouluja ja muita koulutusorganisaatioita, Hml:n kaupunki, Kansalaisfoorumihttp://www.eoppimiskeskus.fi/avo1

Avoin Glam

Avoin GLAM -hanke järjestää mm. työpajoja ja seminaareja, sekä jakaa tietoa ja kokemuksia avoimesta kulttuurista ja taiteesta.

Aalto-yliopisto

http://avoinglam.fi/

Design for All-verkostoTieto- ja viestintäteknologian edistämisverkosto, mukana tutkimuslaitoksia, yliopistoja, käyttäjäorganisaatioita sekä tutkimuksen rahoittajiaTHL koordinoihttp://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/tietopaketit/saavutettavuus/suomen_dfa_verkosto

Digiwiki

Digiwiki tarjoaa koostettua tietoa kulttuuriperintöaineistojen digitoinnista ja pitkäaikaissäilyttämisestä.

Digiwikiä hallinnoi Suomen Jazz & Pop Arkisto

http://www.digiwiki.fi/fi/index.php?title=Etusivu

eReading

Hankkeessa tutkitaan sähköisiä lukulaitteita ja kehitetään niihin liittyviä sisältövetoisia tuote- ja palvelukonsepteja, mainonnan muotoja ja liiketoimintamalleja.

Projektin johto: Viestinnän Keskusliitto. Hankkeessa on mukana 19 yritystä ja organisaatiota sekä neljä tutkimustahoa.

http://www.vkl.fi/tulevaisuus_ja_osaaminen/next_media_-ohjelma/ereading/

Erikoiskirjastojen neuvosto

Valvoo erikoiskirjastojen etua, edistää erikoiskirjastojen yhteisten päämäärien toteuttamista

Erikoiskirjastoja ovat julkishallinnon, yksityisten ja valtionapua saavien tutkimuslaitosten, säätiöiden ja yhteisöjen sekä yritysten kirjastot ja tietopalvelut.

http://wiki.kirjastot.fi/index.php?title=Erikoiskirjastojen_neuvosto

Kirjasampo

Kaunokirjallisuuden tietopankki

Turun kaupunginkirjasto ja Kirjastot.fi

http://www.kirjasampo.fi/

Kulttuurin laajakaista

Kulttuurin laajakaista on uudenlainen opetus-, oppimis- ja opiskelumenetelmä kulttuuriperinnön opiskeluun eri oppiaineisissa.

yhdeksän kansallisen kulttuurilaitoksen ja Opetushallituksen yhteistyöhanke.

www.kulttuurinlaajakaista.fi

Lapponica

Pohjoinen tiedonhakupalvelu. Tietoa Lapista, Pohjoiskalotilta ja Barentsin alueelta

Tiedontuottajina ovat Lapin kirjastot, museot ja joukko muita Lapin ja Pohjoiskalotin kirjastoja ja tietopalveluja.

http://intro.rovaniemi.fi/Lapponica?formid=lapff&sesid=1132220844&ulang=fin

Linked Data Finland ‑hanke (2012-2014)

kehittää ja edistää webin yhdistettyjen avointen tietovarantojen hyödyntämistä maassamme uusimpien semanttisten web-teknologioiden avulla.

Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto

http://www.seco.tkk.fi/projects/ldf/

Memornet-tohtoriohjelma

Valtakunnallinen Memornet-tohtoriohjelma vahvistaa yhteiskunnan muistifunktioiden tutkimusta ja alan tutkijakoulutusta.

Tohtoriohjelmaan kuuluu 10 yhteistyöyliopistoa, tutkimuslaitosta ja muuta organisaatiota

 

Museo 2015

museoiden kokoelmahallinnan järjestelmäarkkitehtuurin yhtenäistäminen ja uuteen, yhteiseen järjestelmään siirtyminen

Museovirasto, Valtion taidemuseo, Suomen museoliitto ja museot

http://www.nba.fi/fi/museoalan_kehittaminen/museo_2015

Open Knowledge Finland  http://fi.okfn.org/

Oppijan verkkopalvelut

Oppijan verkkopalvelut -hankkeessa kehitetään niin oppijoiden kuin koulutuksen järjestäjien sähköistä asiointia.

opetus- ja kulttuuriministeriö / Opetushallitus

http://www.oph.fi/oppijanpalvelut

SivupiiriNuorille suunnattu kirjallisuustietokanta ja verkkopalveluKirjastot.fiwww.kirjasampo.fi/sivupiiri

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry

Yhdistys toimii avoimen lähdekoodin, avoimen datan, avoimien rajapintojen sekä avoimen standardien edistämeksi.

COSS on tarkoitettu yrityksille, tutkimus- ja koulutuslaitoksille ja muille organisaatioille. COSSilla on noin sata jäsenorganisaatiota.

http://coss.fi/

Suomen museoliitto

Suomen museoliitto edustaa museoita ja toimii museoalan yhteistyöverkostona.

Museoliiton jäseninä on 196 museoita omistavaa yhteisöä.

www.museoliitto.fi/

Tutkimuksen tietoaineistot

Hanke panostaa tutkimuksen tietoaineistojen hyödyntämiseen liittyvän tahtotilan vahvistamiseen ja kansallisen tietopolitiikan luomiseen sekä tutkimuksen tietoinfrastruktuurin rakentamiseen.

Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä

http://www.csc.fi/sivut/e-infra/tietoaineistot/

UKJ (Uusi kirjastojärjestelmä)

Eri kirjastosektoreille yhteinen uusi kirjastojärjestelmäkokonaisuus.

 

https://wiki.helsinki.fi/display/UKJValmistelu/Home

Yksityiset keskusarkistot ry

Järjestää yksityisten keskusarkistojen yhteistoimintaa

Kymmenen jäsenarkistoa

http://www.yksityisetkeskusarkistot.fi/

Yleisten kirjastojen neuvosto

yleisten kirjastojen yhteistyötä koordinoiva ja yhteisiä kannanottoja muodostava elin.

Neuvostossa ovat edustettuina Yleisten kirjastojen keskuskirjasto ja maakuntakirjastot sekä kunkin maakuntakirjastoalueen kirjastot keskuudestaan valitsemansa edustajan kautta.

http://www.kirjastot.fi/fi-FI/neuvosto/

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto

yliopistokirjastojen verkoston yhteistyötä koordinoiva ja kehittävä elin

Neuvostossa ovat edustettuina kaikki yliopistokirjastot.

http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/neuvosto.html

-

  • No labels