Kansalliskirjasto vastaa Finna-palvelun kehittämisestä ja yhteistyöverkoston rakentamisesta. Finnaan liittyvät suunitelmat ja raportit kertovat, mihin suuntaan Finnaa tulevaisuudessa kehitetään ja miten sen käyttö ja siihen liittyvä palvelu on toteutunut.

Finnaa rakennetaan avoimen lähdekoodin ohjelmisto VuFindin pohjalta, ja se toteutetaan arkistojen, kirjastojen ja museoiden kanssa yhteistyössä tehtävinä kehittämiskierroksina. Avoimen lähdekoodin ohjelmisto mahdollistaa myös muun kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön Finnan kehittämisessä.

Kansalliskirjasto järjestää säännöllisesti Finnassa mukana oleville organisaatioille tapahtumia, koulutuksia, työpajoja sekä sektorikohtaisia kokouksia, joissa voidaan perehtyä tarkemmin esiin nousseisiin kysymyksiin. Lisäksi kehityskierrosten tilannekatsaukset pidetään kierrosen valmistuttua (normaalisti kolmen viikon välein).

  • No labels