Hallintaliittymän tilastosivu jakautuu neljään osaan, yleisnäkymään, reaaliaikaisiin kävijätietoihin, hakutilastoihin ja raportointiin.

Tilastosivun yläreunassa on ominaisuuksia, joiden avulla voi valita tarkasteltavan aikavälin ja tarkasteltavan näkymän. Lisäksi on napit tilastoraportin imurointiin ja sähköpostittamiseen halutulta aikaväliltä halutusta näkymästä.

Oman organisaation näkymien lisäksi finna.fi:n ja museot.finna.fi:n tilastot ovat katsottavissa. Tämä mahdollistaa myös näiden näkymien kautta tapahtuvan oman organisaation materiaalin käytön seuraamisen.

Yleisnäkymä

Yleisnäkymässä on kuvaajat mm. käyttömääristä, käyttöajoista, käyttäjän sijainnista, käytetyistä selaimista ja Finnasta ulospäin lähtevien linkkien käytöstä.

Sivukatselut

Sivukohtaiset tilastot on ryhmitelty toiminnoittain (esimerkiksi sisältösivut, tietueet, hakutulokset jne). Jokaisesta sivusta esitetään katseluiden kokonaismäärä ja muuta tietoa (ks. tarkempi ohje Piwikin metriikoista).  

Hakutilastot

Hakutilastosivu jakautuu kolmeen osaan, hakusanoihin, fasetteihin ja hakutulossivuun. Eri asioita tilastoidaan hieman eri tavalla, joko istunto- tai sivunlatauskohtaisesti. Istuntokohtaisuus tarkoittaa, että tapahtuma tilastoidaan samalla vierailulla (vierailu tulkitaan päättyneeksi kun viimeisestä sivunlatauksesta on kulunut 30 minuuttia) vain kerran, vaikka käyttäjä toistaisi sen useamman kerran. Sivunlatauskohtaisuus tarkoittaa, että joka sivunlatauksen yhteydessä tapahtuva tapahtuma tilastoidaan.

Hakusanoja tilastoidaan istuntokohtaisesti. Hakusanojen lisäksi kerätään tilastoja myös hakutyypeistä (tavallinen, tarkennettu, Primo, Primo tarkennettu) ja haun kohdistuksesta (kaikki kentät, nimeke, tekijä jne).

Fasettien, hakutulosten rinnalla näytettävien rajaustyökalujen, käyttöä tilastoidaan sivunlatauskohtaisesti. Yksittäisten fasettien lisäksi tilastoidaan myös fasettityyppejä.

Hakutulosten esittämiseen liittyvistä asioista tilastoidaan sivunlatauskohtaisesti seuraavat muuttujat:

MuuttujaSelitys
Tuloksia sivullaKuinka monta hakutulosta on valittu näytettäväksi yhdella hakutulossivulla.
Tulosten esitystapaKäytetyt tulosten esitystavat (lista, kuvagalleria, tiivistetty lista).
HakusivuKatsottujen hakutulossivujen järjestysnumerot. Kertoo paljonko hakutulosten sivutusta on käytetty.
Tulosten järjestysHakutuloksen järjestystapa. Kertoo esimerkiksi sen, kuinka usein hakutulokset järjestetään jollakin muulla tavalla kuin relevanssin mukaan.

 

Useimpien muuttujien kohdalla voi tarkastella muuttujan aikasarjaa, joka näyttää muutoksen valitun aikavälin sisällä. Aikasarja avataan klikkaamalla pylväsdiagrammin yksittäistä pylvästä tai taulukon riviä. Aikasarjan tilastot voi ladata omalle koneelleen klikkaamalla graafin oikeassa alareunassa olevaa "Lataa CSV" -linkkiä. 

Tietueet

Katsottuja tietueita tilastoidaan sivunlatauskohtaisesti.

Useimmissa tapauksissa erotellaan onko tietue katsottu tietuesivulla vai ponnahdusikkunassa. Ponnahdusikkuna näytetään kun käyttäjä klikkaa tietueen esikatselukuvaa, esimerkiksi hakutulossivulla tai tietuesivulla. 

Katsotuista tietueista tilastoidaan seuraavat muuttujat:

MuuttujaSelitys
Tietueiden katsomiskerratTietueiden katsomiskerrat, eroteltuna kaikki tietueet, verkossa saatavilla olevat tietueet ja ei-verkossa saatavilla olevat tietueet.
OrganisaatiotKatsottujen tietueiden organisaatiot.
AineistotyypitKatsottujen tietueiden aineistotyypit.
Saatavilla verkossaKuinka suuri osa katsotuista tietueista on verkossa saatavilla.
HakuindeksiKuinka paljon tietueita on katsottu eri indekseistä (paikallinen, Primo jne).
KielivalintaKäyttäjän kielivalinta tietueen katsomisvaiheessa.

Näiden lisäksi listataan erikseen:

 • katsotuimmat tietueet
 • katsotuimmat tietueet, jotka ovat verkossa saatavilla
 • katsotuimmat tietueet, jotka eivät ole verkossa saatavilla

Organisaatiokohtainen tilastointi Finna.fi-näkymässä ja muissa yhteisnäkymissä

Hallintaliittymän Tilastot-osiossa voi tarkastella oman organisaation aineistojen käyttöä finna.fi-näkymässä ja muissa yhteisnäkymissä. Tilastoja voi siis tarkastella ja niistä voi tilata raportin, vaikka organisaatiollasi ei olisi omaa Finna-näkymää.

 

Tilastojen lukemiseen tarvitaan tunnukset hallintaliittymään, jotka saa tilata finna-postista (@helsinki.fi). Lisäksi hallintaliittymässä täytyy luoda testinäkymä omalle organisaatiolle nähdäkseen tilastot. Tämä onnistuu helpoiten klikkaamalla päätasolta Luo uusi -painiketta, antamalla näkymälle nimen ja kuvauksen.

 

Kiinnostavia osioita organisaatiokohtaisten tietojen tarkasteluun:

 • Katsotut tietueet – Organisaatiot -osio Tietueet-välilehdellä (kuva 1)
 • Sivukatselut-välilehti (kuva 2)
 • Ulospäin johtavat linkit -osiosta Yleisnäkymä-välilehdellä voi tarjota kiinnostavaa luettavaa.
 • Hallintaliittymästä voi tilata myös kuukausittaisen raportin käyttötilastoista omaan sähköpostiin.

 

Kuva 1: Katsotut tietuesivut ja ponnahdusikkuna-avaukset organisaatioittain.

 

Kuva 2: Sivukatselut URL-perusteisesti. Sivukohtaiset tilastot on ryhmitelty toiminnoittain (esimerkiksi sisältösivut, tietueet, hakutulokset jne.).

 

Raporttien tilaukset

Olennaisesti sama sisältö, joka on saatavissa hallintaliittymän tilastosivuilta, on myös mahdollista tilata määritellyin väliajoin sähköpostiin PDF-muotoisena raporttina.

Tietojen poiminta Tieteellisten kirjastojen tilastotietokanta KITTiin

Yhteydenotot

 1. Aseta aikaväli oikein (vuoden ensimmäisestä vuoden viimeiseen päivään)
 2. Valitse Yleisnäkymä
 3. Katso "Käynnit":

Hakujen määrä

 1. Aseta aikaväli oikein (vuoden ensimmäisestä vuoden viimeiseen päivään)
 2. Valitse Haut
 3. Katso "hakuja yhteensä":

Katsotut tietueet

 1. Aseta aikaväli oikein (vuoden ensimmäisestä vuoden viimeiseen päivään)
 2. Valitse Tietueet
 3. Katso "Tietuesivu"-taulukosta "Kaikki tietueet":
 • No labels