• Muutamme Finnan sektorikohtaisten tapaamisten konseptia siten, että jatkossa kaikille sektoreille yhteiset tiedotusluonteiset asiat sisällytetään Missa mennään -webinaarien Finna-katsauksiin. Varsinaisia sektoritapaamisia tullaan järjestämään keskimäärin kahdesti vuodessa / sektori. Näissä vuorovaikutteisissa tapaamisissa käsitellään vain kullekin sektorille olennaisia ajankohtaisia asioita ja käsiteltävistä asioista otetaan toiveita vastaan Finnaan osallistuvilta organisaatioilta. Lisäksi vuoden mittaan järjestetään tarpeen mukaan temaattisia tapaamisia, webinaareja ja työpajoja ajankohtaisten asioiden käsittelemiseen. 
  •  Ilmoittautudu seuraavaan Missä mennään -webinaariin viimeistään maanantaina 23.4.2018: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/88786/lomake.html
       
  • Toukokuun 2018 sektoritapaamiset
    • 8.5. museot
    • 9.5. yleiset kirjastot
  • Korkeakoulukirjastojen ja arkistojen seuraavat sektoritapaamiset järjestetään kesäkauden jälkeen.
  • No labels