Sisällysluettelo:

SFX on Ex Libriksen linkityspalveluohjelmisto, joka koostuu OpenURL-linkkejä tulkitsevasta ohjelmistosta sekä linkitys- ja aktivointitietoja sisältävästä tietokannasta. Ohjelmiston ja aineistojen asetuksia ylläpidetään selainpohjaisesti SFX:n hallintaliittymässä (SFX Admin) ja osittain myös palvelimella, Unix-työkaluilla. Loppukäyttäjälle SFX näkyy esimerkiksi Finnan käyttöliittymässä painikkeena, jota klikkaamalla viitteestä avautuu valikko, jossa näkyvät kaikki viitteeseen liittyvät, käyttäjälle tarjolla olevat palvelut.

Sivulta SFX - lyhyt oppimäärä löytyy lyhyt esittely SFX:n käyttötarkoituksesta sekä käyttäjälle näytettävien kohdepalvelujen määrittelystä. Pikaopas aineiston aktivointiin ja asetusten tarkistamiseen löytyy puolestaan sivulta Aineiston aktivointi omassa SFX-instanssissa (vanha).

Aineistojen käytössä esiintyy välillä ongelmia, jotka yleensä johtuvat joko SFX:n aineistopakettitietoihin tai aineistontarjoajan rajapintaan tulleista muutoksista tai virheistä.  Ottakaa sillon yhteyttä Finnan palvelupostiin: finna-posti(at)helsinki.fi.

SFX:n perusosoite on http://sfx.finna.fi/. SFX:n hallintaliittymää tulee käyttää suojatulla https-yhteydellä (https://sfx.finna.fi/sfxadmin/OMAINSTANSSI...)