Sisällysluettelo:

SFX on Ex Libriksen linkityspalvelin, joka koostuu OpenURLia käyttävästä linkitysohjelmistosta ja linkitystietoja sisältävästä tietämystietokannasta. Linkityspalvelinohjelmistoa hallitaan selainpohjaisesti SFX Admin -liittymässä ja osittain myös palvelimella Unix-työkaluilla. Loppukäyttäjälle SFX näkyy useimmin painikkeena, joka klikkaamalla viitteestä muodostetaan linkki kaikkiin käyttäjälle avoinna oleviin palveluihin. Palvelut näkyvät käyttäjälle palveluvalikossa.

Sivulta SFX - lyhyt oppimäärä löytyy lyhyt esittely SFX:n käyttötarkoituksesta sekä käyttäjälle näytettävien kohdepalvelujen määrittelystä. Pikaopas aineiston aktivointiin ja asetusten tarkistamiseen löytyy puolestaan sivulta Aineiston aktivointi omassa SFX-instanssissa.

Nelli-aineistoissa esiintyy välillä ongelmia joko SFX:n tietämyskantaan tai aineistontarjoajan rajapintaan tulleista muutoksista tai puutteellisuuksista johtuen. Nelli-toimiston tiedossa olevat, kaikkia tilaajia koskevat ongelmat päivittyvät omalle sivulleen.

SFX:n perusosoite on http://sfx.nelliportaali.fi/. SFXAdminia tulee käyttää suojatulla https-yhteydellä (https://sfx.nelliportaali.fi/sfxadmin/OMAINSTANSSI...)