ExLibriksen Primo Central Index (PCI) on Finna-palvelussa käytössä oleva keskitetty, ulkoinen indeksi, johon on lukuisista lähdetietokannoista haravoitu runsaasti erityisesti tieteellisiä lehtiartikkeliviitteitä. Finnassa keskitettyjä indeksejä on tässä mielessä kaksi, joista toinen on Finnan oma, paikallisesti haravoitujen kokoelmien indeksi. Ulkoisella indeksillä saadaan haettaviksi kuitenkin sellaista lisensoitua aineistoa, jota ei artikkelitasolla luetteloida omiin tietokantoihin. Primo Central voitti Finnan kilpailutuksen syksyllä 2012.

Finna-organisaatiot voivat tilata Primo Central -instanssin käyttöönsä Finna-postin kautta. Instanssin ylläpitoon käytetään ExLibriksen hallintasivua, johon pääsee Finnan hallintaliittymän kautta.

Indeksin sisältö

Aktivoinnit

Primo Centralin hakutuloksiin vaikuttaa oleellisesti, mitkä tietokannat eli kokoelmat haun piiriin on aktivoitu. Aktivoinnit ovat periaatteessa kirjastokohtaisia, mutta kirjastot voivat omien aktivointiensa lisäksi ottaa käyttöön myös yhteisesti ylläpidetyn Central Office -perusaktivointilistan, jossa on valmiina suuri osa kokoelmista.

Uudet kokoelmat ilmestyvät aktivoinnin jälkeen hakutuloksiin jopa 10 päivän viiveellä. Ongelmatilanteiden selvittämistä varten kirjastoja suositellaan pitämään kirjaa tekemistään muutoksista aktivointeihinsa.

Kattavuuden selvittäminen

Primo Centralin kattavuutta selvitetään wikimuotoisesti Primo Central Indexin kattavuus -sivulla, joka näkyy sisäänkirjautuneille käyttäjille. Kattavuuden arvioiminen on työlästä, koska haun piiriin aktivoitavissa olevat kokoelmat eivät aina vastaa suoraan kirjastojen tilauksia. Kaikkien paketteja ei välttämättä saada ExLibriksen haravoitaviksi, mutta tällöinkin usein valtaosa viitteistä löytyy muiden haravoitujen kokoelmien kautta. Tietoa tästä löytyy ExLibriksen Knowledge Centeristä (https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo_Central/Product_Documentation/Primo_Central_Indexing) dokumentista, jonka otsikossa on mainittu "Alternative Coverage".  Saatavuustiedot ja kokotekstilinkit saadaan SFX-linkityspalvelusta, joka on Primo Centralin toiminnalle keskeinen. Erillisen linkityspalvelun ansiosta käyttäjälle ei yleensä ole merkitystä, mistä kokoelmasta hakutuloksen viitetieto on haravoitu.

Sekalaisia linkkejä

  • No labels