Finna kokoaa Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistot yhteen käyttäjäystävälliseen palveluun. Palvelussa on tällä hetkellä mukana yli 300 organisaatiota ja uusia tulee mukaan joustavasti.

Organisaatiot voivat julkaista aineistonsa valtakunnallisessa Finna.fi -palvelussa ja luoda lisäksi kokonaan oman näkymänsä. Kansalliskirjasto on Finna-palvelun ylläpitäjä ja vastaa sen kehittämisestä ja yhteistyöverkoston rakentamisesta. Rakennamme Finnaa avoimen lähdekoodin ohjelmisto VuFindin pohjalta. Finnaa kehitetään arkistojen, kirjastojen ja museoiden kanssa yhteistyössä.

Finnalla organisaatio voi tehdä toimintansa ja aineistonsa näkyväksi helposti, sekä osoittaa vaikuttavuutensa tilastoilla ja laadullisella tiedolla. Kansalliskirjaston ja CSC:n tarjoama tekninen ylläpito kuuluu palveluun.

Finna on syntynyt osana opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2008–2017 toteutettua Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta (KDK). Finna-palvelu otettiin käyttöön vuonna 2013.

Finna-palvelun ohjausryhmänä toimii Finna-konsortioryhmä, joka muodostuu osallistuvien organisaatioiden edustajista.


  • No labels