Linkkien lisääminen SFX-valikkoon (samalle riville kuin kielivalinta)

Tämä ohje pätee vain advanced template -sivupohjia käytettäessä.

Vaihda linkeissä olevien osoitteiden tilalle haluamasi osoitteet ja tekstin tilalle haluamasi teksti. Muutokset pitää tehdä jokaiseen kielipohjaan erikseen.
Kielipohjat (sfxmenu.tmpl) löytyvät hakemistosta:

/exlibris/sfx_ver/sfx4_1/OMAINSTANSSI/templates/sfxmenu/

Lisää taulukkoon (ennen kielen valinta- lomaketta) solut, joihin linkit tulevat :

<td>
<table style="width: 100%;">
<tr style="height: 30px; vertical-align: middle;">
<td style="padding-left: 12px; width: 10%; white-space:
nowrap;">
<a
href="http://www.lib.helsinki.fi/finelib/portaali/ohje_sfx_target.html"
target="_blank" style="text-decoration: underline; font-weight:
bold;">SFX-opas</a>
</td>
<td style="text-align: left; padding-left: 20px;">
<a
href="http://www.lib.helsinki.fi/finelib/aineistot/kayttooikeudet.html"
target="_blank" style="text-decoration: underline; font-weight:
bold;">K&auml;ytt&ouml;oikeudet</a>
</td>

Lisää vielä seuraavat punaisella merkityt tagit (kielen valinta -lomakkeen jälkeen):

<FORM name="lng_form">
<TD HEIGHT="18" ALIGN="RIGHT">
<SELECT NAME="language" onChange=set_user_profile()>
<OPTION value="English"<TMPL_VAR NAME='English'
ESCAPE='HTML'>>English</OPTION>
<OPTION value="Finnish"<TMPL_VAR NAME='Finnish'
ESCAPE='HTML'>>Suomi</OPTION>
<OPTION value="Swedish"<TMPL_VAR NAME='Swedish'
ESCAPE='HTML'>>Svenska</OPTION>
</SELECT>
</TD>
</FORM>
</tr>
</table>
</td>