AMKSTATUSOMA NÄKYMÄ

ILM.

16.2.

AJANKOHTAISTA
Arcada ammattikorkeakoulun kirjastoTuotannossa https://arcada.finna.fi/
 •  

Ei mitään ihmeempää

Centria ammattikorkeakouluTUOTANNOSSAhttps://centria.finna.fi/
 •  
PCI:n käyttöönoton ja Nelli-konversion jälkeen opettelemme uudenlaista Finnaa, hyvin on mennyt.
Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjastoTUOTANNOSSA https://diak.finna.fi/
 •  
Voyager-opacista luovuttu lopullisesti asiakkaiden käyttöliittymänä. Seurauksena lisääntynyt neuvontatarve Finnassa.
Haaga-Helia ammattikorkeakouluTUOTANNOSSAhttps://haagahelia.finna.fi/
 •  
 
Humanistinen ammattikorkeakouluTUOTANNOSSAhttps://humak.finna.fi/
 •  
 
Hämeen ammattikorkeakouluTUOTANNOSSAhttps://hamk.finna.fi/
 •  

Verkkomaksamista viritellään ja testaillaan.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjastoTUOTANNOSSAhttps://janet.finna.fi/
 •  
Nellin alasajosta ja Voy-päivityksestä melkein selvitty. Järjestäkää perusteellinen SFX-koulutus, kiitos.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

 • Xamk (ent. Kyamk & Mamk)
TUOTANNOSSAhttps://kaakkuri.finna.fi/
 •  
Ollaan siirrytty yhteiskirjaston kolmesta näkymästä yhteen uuteen näkymään. Pieniä säätöjä vielä tekeillä.
Kajaanin ammattikorkeakoulu

TUOTANNOSSA

 

https://kamk.finna.fi/
 •  
 
Karelia ammattikorkeakouluTUOTANNOSSAhttps://karelia.finna.fi/
 •  

Ei erityistä.

Lahden ammattikorkeakoulu

TUOTANNOSSAhttps://masto.finna.fi/
 •  
Ei erityistä.
Laurea ammattikorkeakouluTUOTANNOSSAhttps://laurea.finna.fi/
 •  
Ei erityistä.
Metropolia ammattikorkeakoulun kirjastoTUOTANNOSSAhttps://metropolia.finna.fi
 •  

Call slipin käyttöönotto

Oulun ammattikorkeakoulun kirjastoTUOTANNOSSAhttps://oamk.finna.fi/
 •  

Voyager9:n aiheuttaman varausten hämmingin vaihtoehtoja pohditaan.

Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjastoTUOTANNOSSAhttps://samk.finna.fi/
 •  
Metalibin konversio.
Savonia-ammattikorkeakouluTUOTANNOSSA https://savonia.finna.fi/
 •  
Siirryimme tuotantoon tammikuussa 2017. Teemme vielä oman näkymämme pieniä viilauksia ja korjauksia koko ajan (esim. ohjeiden päivittäminen).
Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjastoTUOTANNOSSAhttps://seamk.finna.fi
 •  
Ei erityistä.
Tampereen ammattikorkeakoulu

TUOTANNOSSA

https://tamk.finna.fi/
 •  
Ei mitään erityisen aktuellia Nelli-tietokantojen siirron jälkeen, pientä viilausta.
Turun ammattikorkeakouluTUOTANNOSSAhttps://tuamk.finna.fi/
 •  
Tuotannossa normaalisti, ei erityistä.
YOSTATUS OMA NÄKYMÄ

ILM
1.12.

AJANKOHTAISTA
Aalto-yliopiston kirjastoBeta-näkymä julkaistu

aalto.finna.fi

 •  
mm. ruotsinkielien käyttöliittymä suunnitteilla

 

Helka-kirjastot
 • Helsingin yliopiston kirjasto
 • Kansalliskirjasto
 • Kotimaisten kielten keskuksen kirjasto
 • Museoviraston kirjasto
 • SKS:n kirjasto
 • Tuglas-seura ry:n Baltia-kirjasto
 • Työväenliikkeen kirjasto
TUOTANNOSSA
Tuotannossa
TUOTANNOSSA
 
 haravoitu?
 
 
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

Harjoitellaan post-OPAC-ajassa toimimista.

Business as usual. Seurataan käytön trendejä suhteessa Helkaan.

 
 Osa Helka-Finnaa.
E-aineistoa ei ole luetteloitu kattavasti, mutta työ aloitetaan mahd pian ja julkistamisaikatauluista päätetään työn edistymisen mukaan. / SKS on perustamassa omaa kokoelmaa Doriaan. Kokoelmaan tallennettaisiin digitoituja aineistoja, mm. teoksia kirjaston arvokokoelmista ja Suomen Historiallisen Seuran julkaisusarja. Kokoelman metadata haluttaisiin aikanaan Finnaan.
 
 
Itä-Suomen yliopiston kirjastoTUOTANNOSSAuef.finna.fi
 •  
Tuotannossa
Jyväskylän yliopiston kirjastoTUOTANNOSSAJYKDOK
 •  

 

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastoSelvittää liittymistä 
 •  
 
Oulun yliopiston kirjastoTuotannossa oula.finna.fi
 •  

Siirtynyt tuotantoon

Svenska handelshögskolanTUOTANNOSSA

hanken.finna.fi

 •  
 
Taideyliopiston kirjastoTUOTANNOSSA 8.2.2017 lähtien https://uniarts.finna.fi/
 •  
Tarkoitus on ottaa näkymästä beta-leima pois 8.2., eli siis "julkaista näkymä" (vaikkei se suuria muutoksia aiheutakaan).
Tampereen teknillisen yliopiston kirjastoTUOTANNOSSA

https://tut.finna.fi/

 •  
Painettu aineistomme Finnassa. Verkkomaksamisen käyttöönotto seuraavana todo-listalla.
Tampereen yliopiston kirjastoTUOTANNOSSA (osa Andor-ratkaisua)
 tamcat.finna.fi
 •  
Esteettömyys-asiat kiinnostavat.
Turun yliopiston kirjastoTUOTANNOSSAhttps://utu.finna.fi/ (BETA)
 •  
asiakaskäyttö aloitettu joulukuun puolessa välissä / skandiongelmat onneksi pian järjestyksessä e-maksut toimivat edelleen klassikissa, mutta yritän saada Paytraililta tapahtumaraporttia että SAP-raportti saataisiin toimimaan Finnasta tehtyihin maksuihin.
Åbo Akademin kirjastoTUOTANNOSSA https://abo.finna.fi/
 •  
Övergången från Nelli och WebVoyage har fungerat. Vår WebVoyage finns ännu kvar utan beställningar och reserveringar, men vi hänvisar kunderna till Finna.
YHTEISKIRJASTOTSTATUSOMA NÄKYMÄILM. 16.2.
AJANKOHTAISTA

Lapin korkeakoulukirjasto

 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Lapin yliopisto

 

 • Beta julkaistu 
 • TUOTANNOSSA

https://luc.finna.fi/

https://luc.finna.fi/lapinamk/

luc.finna.fi/ulapland

 •  
 

Lappeenrannan tiedekirjasto

 • Saimaan ammattikorkeakoulu
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto
TUOTANNOSSA

 wilma.finna.fi

wilma.finna.fi/saimia/

wilma.finna.fi/lut

 •  
Tehdään tarpeiden mukaan näkymien jatkokehitystä.

Tritonia Vaasan tiedekirjasto

 • Vaasan ammattikorkeakoulu
 • Yrkeshögskolan Novia
 • Vaasan yliopisto
 • Hanken
 • Åbo Akademi
TUOTANNOSSA

https://tritonia.finna.fi/

https://tritonia.finna.fi/vamk/

https://tritonia.finna.fi/novia/

tritonia.finna.fi/uva

tritonia.finna.fi/hanken

tritonia.finna.fi/abo

 •  

Odotamme että tietokantojen (ex-Metalib) kategoriat tulisivat käännösten piiriin.

Verkkomaksamisen käyttöönottoa valmistellaan

ERIKOISKIRJASTOTSTATUSOMA NÄKYMÄILM. 16.2.AJANKOHTAISTA
Eduskunnan kirjastoilmoittautunut xFinnaan liittymisen aloittaminen, projektin käynnistys + vaiheet

 

 

 • No labels