Finna näyttää kirjojen kansikuvat hakutulos- ja tietuenäytössä, jos kuva on saatavilla. Jos kansikuvalla ei ole linkkiä itse tietueessa, Finna voi hakea sen ISBN:n perusteella tällä hetkellä kolmesta mahdollisesta palvelusta: BookyFi, OpenLibrary ja NatLibFi. EAN-koodin perusteella Finna voi hakea kansikuvat MusicBrainz / Cover Art Archive -palvelusta.

Muista kuin yllämainituista kuvapankeista tulevat kuvat eivät näy kansikuvina

Palvelut voi ottaa käyttöön tiedostossa local/config/vufind/config.ini seuraavalla asetuksella:

[Content]
coverimages = "NatLibFi,OpenLibrary,CoverArtArchive"

Finna hakee kansikuvat mahdollisista lähteistä siinä järjestyksessä kuin ne on tässä asetuksessa listattu.

Jos tietueen datassa on linkki kansikuvaan, mutta kansikuva ei näy, voit kokeilla asettaa seuraavat asetukset tiedostossa local/config/vufind/config.ini:

[Record]
btj_links = true
kirjavalitys_links = true

Jos tietueet sisältävät suoria linkkejä kansikuviin, mutta niitä ei haluta käyttää, ne voi ottaa pois käytöstä tiedostossa local/config/vufind/config.ini esimerkiksi näin:

[Record]
url_blocklist[] = "/booky\\.fi\\/(image\\.php\\?|description\\.php\\?)/"

Kansikuvapalvelut

BookyFi - Kirjastopalvelun kuvapankki

Maksullinen kuvapankkipalvelu. Jos kirjasto on ostanut palvelun, käyttöönotto onnistuu ottamalla yhteyttä [email protected]

NatLibFi

Kansalliskirjaston tallettamat Kirjavälityksen kansikuvat ja esittelytekstit

OpenLibrary

OpenLibrary on täysin avoin kansikuvapalvelu, jonka sisältöä ylläpidetään joukkoistetusti.

MusicBrainz / Cover Art Archive 

MusicBrainz on avoin musiikkitietokanta. Cover Art Archive tarjoaa MusicBrainz kautta lisätyt kansikuvat avoimen rajapinnan kautta. Cover Art Archive on oletuksena päällä Finna-näkymissä. Palvelun voi erikseen aktivoida CoverArtArchive lähteellä. 

Browzine

Maksullinen tieteellisten lehtien selailuun ja hakemiseen suunniteltu verkkopalvelu, josta on saatavilla myös lehtien kansikuvia. Jos kirjasto on hankkinut Libkey/Browzine-rajapinnan kautta kansikuvat käyttöönsä, niiden näyttö onnistuu Finnan paikallisessa indeksissä lisäämällä kuvalähde “Browzine”.

Esim. kun käytössä on kuvalähteet Browzine ja NatLibFi, ne voi listata seuraavasti tiedostossa local/config/vufind/config.ini:

[Content]
coverimages=“Browzine,NatLibFi”


Virheellinen kansikuva

Jos kuva tulee Booky-kuvapankista, ota yhteyttä Kirjastopalveluun [email protected]

Jos kuva tulee Kirjavälitykseltä, ota yhteyttä [email protected]  • No labels