Perustietoa arvosteluista ja kommenteista

Tunnistautunut käyttäjä voi Finnassa lisätä kirja-, video, äänite-, lehti- tai artikkeliaineistoihin arvosteluja, jotka koostuvat tähdityksestä ja tekstistä. Muita aineistoja ei arvostella, vaan tunnistautunut käyttäjä voi lisätä kommentin tai kommentteja tietueeseen. Oppimateriaali-aineistotyypissä arvostelua tai kommentointia ei tehdä Finnassa, vaan käyttäjä ohjataan tätä varten aoe.fi-sivustolle. Voiko tietueseen lisätä arvostelun vai kommentin, riippuu siis aineistotyypistä:

AineistotyppiArvostelutKommentit
Kirjax
Videox
Äänitex
Lehti/artikkelix
Muut aineistotyypit
x

Kommentit ja arvostelut liittyvät tietueisiin ja ovat yhteisiä organisaatioiden omien näkymien ja valtakunnallisen Finna.fin välillä. Tämän vuoksi kommentti tai arvostelu näytetään kaikissa näkymissä, joissa tietue on nähtävissä, mikäli kommentit ja arvostelut on asetettu päälle näkymässä (ks. ohje asettamisesta). Näyttäminen ei riipu siitä, minkä näkymän kautta kommentti tai arvostelu on lisätty. Lisäksi deduplikoituun tietueeseen liitetyt arvostelut tai kommentit jaetaan kaikille tietokannoille, joista löytyy vastaava tietue. Tämä tehdään tausta-ajona kerran vuorokaudessa, joten arvostelujen näkyminen kaikissa deduplikoiduissa tietueissa voi tapahtua viiveellä.   

Kommentit ja arvostelut ovat tapa ottaa käyttäjä mukaan omaan näkymään. Kommentteihin käyttäjä voi lisätä arvokasta tietoa esimerkiksi kulttuurihistoriallisesta kohteesta. Arvostelut ovat puolestaan erityisesti kirjastopuolella suosittuja. Kun käyttäjä arvioi, onko aineisto itselle relevanttia, hyvä arvostelu voi antaa hänelle viimeisen sysäyksen aineiston valintaan.

Moderointi

Finnan kommentit ja arvostelut ovat vapaasti kenen tahansa Finna-tilin omistavan lisättävissä. Jos tietolähteen tietueiden arvosteluja ja kommentteja ei aktiivisesti seuraa, ajan kuluessa sinne voi kertyä kommentteja tai arvosteluja, jotka ovat jollain tavalla epäasiallisia tai epäilyttäviä. Onkin hyvä tarkistaa, että jokaiseen organisaation tietolähteeseen liittyvää kommentointia seuraa joku säännöllisesti.

Moderointi kannattaa, sillä asiattomat kommentit voivat vaikuttaa myös organisaation uskottavuuteen. Kommentit näkyvät kaikille Finnan käyttäjille riippumatta näkymästä. Tämän vuoksi varsinkin asiattomiksi ilmoitettuja kommentteja kannattaa seurata. Finna-näkymissä kuka tahansa voi merkitä havaitsemansa käyttäjäkommentin tai arvostelun asiattomaksi. Asiattomaksi ilmoittamiseen ei vaadita kirjautumista. Kun käyttäjä klikkaa Ilmoita asiattomaksi -linkistä, hän voi valita syyn, miksi pitää kommenttia asiattomana. Asiattomuus voi liittyä esimerkiksi kielenkäyttöön, epäilyttävään linkkiin, roskapostiksi epäiltyyn sisältöön, tekijänoikeuksia tai tietosuojaa loukkaavaan sisältöön. Asiattomiksi ilmoitettuja kommentteja voi hakea hallintaliittymässä, ja niistä voi erikseen tilata ilmoituksen.

Moderointi hallintaliittymässä

Moderointi -osiossa selataan ja käsitellään käyttäjien kommentteja ja arvosteluita sekä tehdään moderointitilauksia uusista ja/tai asiattomaksi ilmoitetuista kommenteista sähköpostiin. Seuraavat ohjeet koskevat, ellei toisin mainita, kommenttien lisäksi myös arvosteluita. 

Oletuksena näytetään kaikkiin aineistoihin liittyvät kommentit. Rajauksen voi valita myös sektoreittain tai tietolähteittäin:

Listaus tietolähteistä päivittyy, kun uusia tietolähteitä lisätään tuotantoindeksiin. Sektorikohtainen rajaus käyttää sillä hetkellä tuotantoindeksissä olevia tietolähteitä, joille on määritelty toimiala l. sektori. Mikäli haluaa seurata esimerkiksi kaikkia kirjastoaineistoihin liittyviä kommentteja, kannattaa rajata sektoriksi "Kirjasto". Mikäli taas organisaationäkymässä näytetään ainoastaan ei-deduplikoituja tietokantoja (esimerkiksi arkistot ja museot), voi halutut tietolähteet valita yksitellen.   

Kaikkien organisaatioiden ylläpitäjille näytetään valittuihin aineistoihin liittyvät kommentit lisäämisjärjestyksessä (uusimmat ensin). Kaikilla ylläpitäjillä on toisin sanoen samanlaiset oikeudet moderointiin. 

Kommenttiin liittyvän tietueen nimeke ja tämän sijainti näytetään "Tietue" -sarakkeessa. Deduplikoidun kirjastoaineiston tapauksessa kommentti liittyy useaan tietueeseen, jotka kaikki näytetään.

Voit kätkeä kommentin kaikista näkymistä klikkaamalla "Piilota" -nappia. Piilotetut kommentit esitetään listalla punaisella.

Voit tarvittaessa julkaista piilotetun kommentin uudelleen näkyväksi. Kommentin moderointeja voit tarkastella klikkaamalla "Moderoinnit" -linkkiä.

Kaikkien kommenttien lisäksi voit tarkastella erikseen kommentteja, jotka on käyttäjien toimesta ilmoitettu asiattomiksi. Jokaisen asiattomaksi ilmoitetun kommentin kohdalla voit tarkastella ilmoitusten syitä. 

Tilaukset

Voit tilata ilmoituksen uusista ja/tai asiattomaksi ilmoitetuista kommenteista sähköpostiisi.

Tilaukselle voi määritellä halutun sektori- tai tietolähderajauksen, sekä määritellä kuinka usein ilmoitus lähetetään: kerran tunnissa, kerran vuorokaudessa tai kerran viikossa. Ilmoitus on myös mahdollista märitellä koskemaan useampaa kuin yhtä tietolähdettä tai sektoria. Voit myös asettaa useita tilauksia eri rajauksilla sähköpostiisi.

  • No labels