Jotta Finna voidaan yhdistää Alman rajapintaan, tulee Almaan luoda API-avain osoitteessa https://developers.exlibrisgroup.com/manage/keys/.

Avaimella tulee olla seuraavat käyttöoikeudet:

  • Bibs - Production Read/write
  • Users - Production Read/write
  • Configuration - Production Read-only

Kaikki oikeudet lisätään yksittäiselle avaimelle Add Permission -painikkeella (merkitty kuvaan nuolella).

Välittäkää tieto avaimesta Finnan palveluosoitteeseen finna-posti@helsinki.fi turvallisesti esim. käyttäen turvapostia: https://securemail.helsinki.fi.

Suosittelemme tarkistamaan, että luotu avain toimii. Helpoin tapa on kokeilla yksinkertaista bib-hakua selaimella. Alla olevassa esimerkissä on malliksi Ex Libriksen testipalvelimen avain. Vaihda siis apikey-kohtaan lisäämäsi avain:

https://api-eu.hosted.exlibrisgroup.com/almaws/v1/bibs?mms_id=123&apikey=l7xx2af7939c63424511946e0fcdc35fe22a

Osoitteen pitäisi palauttaa yksinkertainen vastaus:

 <bibs/>

Jos palvelin pyytää kirjautumista otsikolla "Secure Delivery", tai tulee virhe esim. reitityksen puuttumisesta, ottakaa yhteys Ex Libriksen tukeen reitityksen korjaamiseksi.

Avainta voi myös testata developers.exlibrisgroup.com:n API Console -kohdassa.