Aineiston aktivointi SFX:ssä

Yleisimpiä perustoimia SFX-ylläpitäjälle on aineistojen (e-lehti- ja e-kirjapakettien sekä yksittäisten lehtien ja kirjojen) aktivointi. Tällä sivulla pyritään selittämään mitä toimenpiteitä aktivointiin vaaditaan. Voit käyttää referenssinä myös SFX-manuaaleja tai kysyä Nelli-toimistosta jos asia ei näillä ohjeilla selviä.

Aineisto (tästä eteenpäin SFX-terminologian mukaisesti myös "kohde" eli "target") pitää aktivoida SFXAdminin kautta, jotta SFX-linkitys toimisi ja aineiston sisältämät julkaisut näkyisivät MetaLibin lehtivalinnassa. Aineiston aktivointi on SFX:ssä monivaiheinen operaatio: kohteen itsensä lisäksi pitää aktivoida myös kohteen tarjoamat palvelut - kokoteksti, viite, saatavuustiedot, jne. - sekä mahdolliset kohteen portfoliot eli julkaisut saatavuusrajoitteineen. Tämän lisäksi pitää vielä tarkistaa joukko asetuksia esimerkiksi välityspalvelimen ja automaattisten asetuspäivitysten osalta. Pieniä yksityiskohtia unohtuu helposti, ja seurauksena voi olla esimerkiksi, että etäkäyttö ei toimi tai kaikkien lehtien SFX-linkitys ei toimikaan.

Jos aktivoit yksittäisiä lehtiä joita ei löydy jo valmiiksi SFX:stä, katso ohje Lehtipakettien ulkopuolisten lehtien lisääminen SFXään

Lyhyet ohjeet

Tässä tiivistettynä asiat joita pitää tehdä yksittäistä lehteä tai lehtipakettia aktivoidessa - jos tarvitset tarkempaa ohjeistusta, katso myöhempiä lukuja tällä sivulla.

Mikäli kirjastollanne on oma jakamaton instanssi, seuraa ensimmäisen aliluvun ohjeita. Jos instanssi on jaettu useamman organisaation kesken, seuraa toisen aliluvun ohjeita. Tarkista samalla tai lopuksi asetukset kolmannesta aliluvusta.

Aktivointi jakamattomassa instanssissa (yksi organisaatio instanssissa)

 • Aktivoi kohde (target) target-listassa
 • Aktivoi kohteen halutut palvelut (services) targetin alta service-listasta (S)
 • Aktivoi kohteen portfoliot portfolio-sivulta (P):
  • Yksittäiset lehdet: laita halutut täpät päälle käsin
  • Koko lehtipaketti: klikkaa "activate all"
  • Osapaketti (enemmän kuin pari yksittäistä lehteä): joko ladattava lehtilista (FinELib-aineistojen kohdalla Haltista, muutoin kustantajalta jos saatavissa) ja DataLoader, tai käsityönä lehtilistaa referenssinä käyttäen
 • Huom! Lehtivalinnan sisältö (A-Z v3) päivittyy vasta seuraavan yön / päivän aikana, jos indeksiajoa ei tehdä muutosten jälkeen käsin UNIX-puolella
 • Huom! SFX hoitaa vain aineistojen linkityksen - jos haluat mahdollistaa monihakukäytön, tee aineistoasetukset myös MetaLibissa!

Aktivointi jaetussa instanssissa (useampi organisaatio samassa instanssissa)

 • Muista olla varovainen jaetussa instanssissa: aktivoinnit aina instituuttikohtaisesti, edit -> institute!
 • Katso targetin asetukset: jos instituuttisi määrittely puuttuu kokonaan targetista niin targetin instituuttiasetuksista "Add an Institute Entry to this Target"

Jos aktivoit kokonaisen lehtipaketin:

 • Kokonaisen lehtipaketin voi jaetussa instanssissa aktivoida yhdelle instituutille helposti vain instituuttimäärittelyn lisäämisen yhteydessä. Kun lisäät instituuttimäärittelyä niin valitse "Target Service Settings: activation status" = "Active" ja "Object Portfolio Settings: activation status:" = "Active". Näin kaikki servicet ja portfoliot aktivoituvat omalle instituutillesi eikä muuta tarvitse tehdä.
 • Jos instituuttimäärittely on jo tehty ko. targetille, poista määrittely, lisää sitten uudestaan ja noudata edellisen kohdan ohjeita. Instituuttimäärittelyn poistaminen on myös hyvä keino "aloittaa nollasta" kun halutaan poistaa kokonainen lehtipaketti omalta instituutilta tai tehdä pieleen menneet aktivoinnit kokonaan tyhjästä.

Jos aktivoit osapaketin tai yksittäisiä lehtiä:

 • Aktivoi ensin kohde (target) joko kohteen tiedoista tai jaetun instanssin tapauksessa institute settings -osiosta
 • Aktivoi kohteen halutut palvelut (services, (S)) muistaen myös mahd instituuttijako kuten edellä
 • Aktivoi kohteen portfoliot:
  • Yksittäiset lehdet: laita portfolioiden (P) instituuttiasetuksista täpät päälle käsin
  • Osapaketit (enemmän kuin pari yksittäistä lehteä): joko ladattava lehtilista (FinELib-aineistojen kohdalla Haltista, muutoin kustantajalta jos saatavissa) ja DataLoader, tai käsityönä lehtilistaa referenssinä käyttäen

Yleisesti:

 • Huomaa että lehtivalinnan sisältö (A-Z v3) päivittyy vasta seuraavan yön / päivän aikana, jos indeksiajoa ei tehdä muutosten jälkeen käsin UNIX-puolella
 • SFX hoitaa vain aineistojen linkityksen - jos haluat mahdollistaa monihakukäytön, tee aineistoasetukset myös MetaLibissa!

Asetusten tarkistus (jaetut ja jakamattomat instanssit)

Käy läpi tämän listan asiat aktivoidessasi aineistoa!

 • Laita object lookup päälle, mikäli kohteella on portfolioita (lehti- ja kirjapaketit)
 • Laita autoactive päälle jos haluat että tulevissa SFX-päivityksissä tulevat uudet portfoliot aktivoidaan automaattisesti (= tilaukseen kuuluvat myös kaikki uudet pakettiin tulevat lehdet)
 • Laita autoupdate jos haluat että paikallisesti yliajetut tekniset asetukset päivittyvät SFX-päivitysten myötä automaattisesti - asetuksesta ei tarvitse välittää jos et vaihda itse parseria tai parse paramia
 • Jos tarvitaan etäkäyttö ja palveluntarjoajalla on IP-tunnistus, niin tarkista proxy-asetukset (sekä kohde- että palvelutasolla)

Huomioitavat asiat ja valmistelut

Nelli-portaalin asiakasliittymän (MetaLibin) puolella oleva "lehtivalinta"-toiminto toimii SFX:n avulla. Lehtivalinta käyttää A-Z v3 -nimistä indeksiä. A-Z:n päivittäminen on niin raskas operaatio, että se tehdään jokaisessa SFX-instanssissa oletuksena vain kerran päivässä. Indeksointiajo alkaa aamuyöstä ja viimeisten instanssien ajojen pitäisi päättyä seuraavan aamupäivän aikana. Jollei A-Z-indeksiä ajeta käsin Unix-puolella, niin lehtivalinnassa näkyvät lehdet päivittyvät siis muutosten jälkeen pahimmillaan yli vuorokauden viiveellä. Muistathan myös, että kun aktivoit aineiston pelkästään SFX:ssä, vain OpenURL-linkitys palveluineen ja lehtilista toimivat. Jotta aineisto näkyisi Nelli-portaalin käyttöliittymän aineistolistassa ja olisi monihaettavissa, aineisto pitää kuvailla myös MetaLibin puolella.

Huomaa lopuksi, että tämän ei ole tarkoitus olla kattava opas siitä, mitä kaikkea SFX:n kohteen asetuksista löytyy. Työn vaiheet ja asetukset riippuvat täysin kuvailtavasta aineistosta, tavanomaisimpien lehtipakettien kohdalla työn kulku on kuitenkin usein hyvin lähellä tässä kuvattua. Tässä oppaassa käytetyistä kuvista ei kannata myöskään katsoa aineiston oikeita asetuksia suoraan: tarkoituksena on vain visualisoida olennaiset näkymät ja työnkulun vaiheet. Lisää tietoa saat tarvittaessa myös Customer Center-palvelun Documentation Center -osiosta löytyvistä Ex Libriksen omista manuaaleista. Kysy kirjastosi Nelli-vastaavalta tai Nelli-toimistosta tunnusta ja salasanaa.

Mikäli SFX-instanssisi on jaettu (useampi kirjasto/oppilaitos yhdessä SFX-instanssissa), aktivointitoimenpiteet pitää tehdä instituuttikohtaisesti jotta muiden asetukset eivät menisi sekaisin. Kaikki instanssin jakavat instituutit pääsevät nimittäin käsiksi kaikkiin instanssin asetuksiin, myös niihin jotka eivät koske omaa instituuttia. Noudata ensisijaisesti ylläolevia lyhyitä ohjeita - seuraavat pidemmät ohjeet koskevat suurilta osin jakamattomassa instanssissa toimintaa.

Jos kyseessä on FinELib-aineisto, katso ensin Haltista aineiston portaalitiedoista, löytyykö aineistolle SFX-konfiguraatiotietoja. Mikäli aineistolle on lisäksi portaalitiedoissa määritetty ladattava lehtilista, ota se talteen.

Kohteen aktivointi

Jos et ole jo kirjautunut SFXAdminiin, tee se nyt.

Valitse päävalikossa KBManager-osion kohta Targets päästäksesi kohteiden listaan.

Kohdelistassa voit "filter target list"-toiminnolla rajata kohdelistan sisältöä. Ylläolevassa kuvassa on etsitty Ebscohostin palveluita. Voit myös rajata listan aktiivisiin/ei-aktiivisiin "show active" ja "show inactive"-painikkeilla. Kuvasta nähdään, että Academic Search Complete -target on aktivoitu koko instanssille, kun taas Eliten, Premierin ja Academic Source Completen kohdalla on joitakin instituutiokohtaisia määrittelyjä. Näet aina ikonien merkityksen sivun alalaidassa olevasta selityspalkista:

Mikäli SFX-instanssisi EI ole jaettu, voit aktivoida kohteen suoraan Active-sarakkeesta (jaettu instanssi: kts. alla kohteen asetukset). Tällöin active-sarakkeessa on siis Y:

Seuraavaksi kannattaa tarkastaa kohteen tarkemmat asetukset. Kohteen riviltä E-painikkeella (edit) aukeaa seuraavanlainen ikkuna:

Olennaisimmat tarkistettavat kentät ovat:

 • Public name: nimi, jolla kohde näkyy. Lisää Add Local -nappulalla oma nimi jos haluat yliajaa valmiita. Jos haluat nimen muuttuvan kielivalinnan mukaan, katso Palveluiden kuvaus useilla kielillä: displayer-asetuksen jälkeen kohteen nimen voi myös kirjoittaa samaan tapaan kolmella kielellä.
 • Treshold (global / local): määrittelee, millä ehdoilla (saatavuus) kohde näytetään. Globaali saatavuusehto tulee suoraan Ex Librikseltä, paikallisen voit kirjoittaa tarvittaessa itse (korvaa globaalin). Voit muodostaa saatavuusehdon klikkaamalla Add Local, ja siitä ilmestyvän Compose-painikkeen takaa löytyvän lomakkeen avulla, tai kirjoittaa ehdon Perl-muotoisella lausekkeella. Tähän voi esimerkiksi määritellä, että kohdetta ei näytetä ollenkaan mikäli OpenURLissa tuleva vuosiluku on varhaisempi kuin mistä paketin lehdet alkavat, tai mikäli jokin tärkeä tunniste (esim ISSN) puuttuu. Yleensä tresholdit määritellään kuitenkin palvelu- ja portfoliotasolla, kohdetason tresholdit ovat harvemmin tarpeellisia.
 • Institute: palvelun instituuttikohtainen aktivointi. Mikäli SFX-instanssinne on jaettu toisen kirjaston / oppilaitoksen kanssa, niin aktivoi palvelu vain omalta osaltasi tästä (Edit Institute Settings). Jos instituuttiasi ei löydy, lisää se "Add an Institute Entry to this Target"-toiminnolla.
  • HUOM! Jos olet aktivoimassa koko lehtipakettia jaetussa instanssissa, tämän toiminnon takaa löytyy kaikki loput tarvittavat asetukset - lopeta tämän ohjeen lukeminen ja siirry lyhyeen ohjeeseen yllä.

Palveluiden aktivointi

Seuraavaksi kohteesta pitää aktivoida yksi tai useampi palvelu. Klikkaamalla kohteen riviltä S-painiketta (services) pääset kohteen palveluasetusnäkymään:

Tässä esimerkissä kohde tarjoaa kaksi palvelua: getFullTxt (kokoteksti) ja getTOC (sisällysluettelo). Jos haluamasi palvelut eivät ole jo aktiivisia, niin aktivoi ne active-sarakkeesta (jaetussa instanssissa taas vasta myöhemmin, kts alla). Tämän jälkeen kannattaa tarkistaa kunkin aktivoidun palvelun asetukset E-painikkeen takaa. Palveluasetusnäkymä näyttää tältä:

Olennaisimmat tarkistettavat kentät ovat:

 • Public name: nimi, jolla kyseistä palvelua kuvataan SFX-valikossa (lisää oma Add Local -napilla)
 • Parser: jäsenninohjelma, joka muodostaa linkin kyseiseen palveluun SFX:ään syötetyn OpenURL-tiedon perusteella. Aktivoidessa valmista kohdetta tähän ei pitäisi joutua koskemaan, sillä näihin löytyy jäsenninkin jo valmiiksi.
 • Parse param: lisämääreitä (parametreja) joita jäsennin tarvitsee muodostaakseen linkin kohteen palveluun. Jos kyseessä on valmis Ex Libriksen KB-aineisto, yleensä oletusarvo on oikea eikä sitä tarvitse muuttaa. Jos FinELib-aineisto ei toimi oletusasetuksella, katso parse param Haltista. Joissain palveluissa saattaa vaatia pieniä instituuttikohtaisia muutoksia. Joissain palveluissa parse paramia ei välttämättä tarvita lainkaan.
 • Displayer: jos palvelu täytyy näyttää poikkeavalla tavalla SFX-valikossa, niin tässä kentässä voi määritellä mitä displayer-ohjelmaa siihen käytetään. Normaalisti tähän täytyy koskea lähinnä jos haluaa kuvata palvelun ja kohteen nimen useammalla kielellä, kts. Palveluiden kuvaus useilla kielillä
 • Object lookup: tämän täytyy olla päällä lehtipaketeissa. Kun object lookup on päällä, SFX tarkistaa tarjoaako kohde tätä palvelua haetulle objektille ts. löytyykö kohteesta sopiva portfolio, ja näyttää kohteen & palvelun vain jos portfolio löytyy. Vastaavasti kun object lookup on poissa päältä, niin kohde näytetään kaikille viitteille.
 • Treshold (global & local): vastaavasti kuin kohdetasolla
 • Institute: aktivoi jaetussa SFX-instanssissa oman instituuttisi palvelut tästä. Katso lisäksi alla myös muut instituuttikohtaiset palveluasetukset (olennaiset myös jakamattomassa instanssissa!)
 • AutoUpdate: kun tämä asetus on päällä, niin mahdolliset paikallisesti yliajetut asetukset (local parser, local parse param) päivittyvät SFX-kuukausipäivitysten mukana takaisin globaaleiksi arvoiksi mikäli muutoksia tapahtuu. Tämä asetus on siis olennainen lähinnä kun tehdään väliaikaisia / pysyviä muutoksia em. kenttiin - muutoin asetuksella ei ole väliä.

Pari tärkeää asetusta on vielä "piilotettu" instituuttiasetusten alle (edit institute settings -> oman instituutin E-painike):

(E)-napilla avautuu:

Tästä kohtaa voi myös aktivoida palvelun instituuttikohtaisesti jaetussa instanssissa. Sen lisäksi täältä löytyy kaksi olennaista asetusta:

 • AutoActive: normaalisti SFX lisää uudet, kuukausipäivityksissä tulevat palvelut ja portfoliot kohteen alle ei-aktiivisina, siis uudet lehdet eivät tule käyttöön automaattisesti. Kun kirjaston tilaus koskee koko tietokantaa / lehtipakettia, on kuitenkin yleensä suotavaa että lisäykset pakettiin tulevat näkyviin päivityksen jälkeen automaattisesti. AutoActive kannattaa siis olla päällä niissä kokolehtipaketeissa joihin sisältyvät kaikki tulevatkin lehdet, jollet halua jokaisen kuukausipäivityksen jälkeen tarkistaa muutoksia ja aktivoida portfolioita käsin. Jos taas tilaus on vain tiettyyn kiinteään lehtipakettiin tai muutamaan irtolehteen, tulee AutoActive ehdottomasti olla poissa päältä!
 • Proxy: välityspalvelin aktivoidaan tästä palvelukohtaisesti, laita tämä valinta siis halutuille palveluille päälle kun haluat sallia etäkäytön lisensoidulle IP-tunnistusta käyttävälle aineistolle.

Viimeisenä vuorossa on vielä portfolioiden aktivointi.

Portfolioiden aktivointi

Lehtipaketteja on lähtökohtaisesti kahdenlaisia: kokopaketteja ja osapaketteja. Lisäksi joistain paketeista voi olla luonnollisesti tilauksia vain yksittäisiin irtolehtiin. Kokopaketeissa riittää, että kohteen kaikki portfoliot aktivoidaan. Jos Haltista on löytynyt lehtilista lehtipaketille, kyseessä on osapaketti, eli vain osa portfolioista aktivoidaan. Katso tällöin sivu Lehtien aktivointi DataLoaderilla. Joillain kohteilla - esimerkiksi paikalliset kirjastotietokannat - ei välttämättä ole portfolioita määriteltynä ollenkaan, vaan kohteen palvelut näytetään aina kun kohteen (ja palvelun) treshold-ehto täyttyy.

Kohteen kuvausriviltä pääsee P-painikkeella kohteen portfoliolistaan:

Jos haluat vain suoraan aktivoida kaikki portfoliot (huolimatta siitä onko osa jo aktivoitu), valitse "activate all" (vastaavasti saat kaikki ei-aktiiviseksi "deactivate all"-painikkeella). Voit myös aktivoida portfolioita listasta yksitellen. Jos haluat aktivoida tietyn portfolion, kannattaa ehkä etsiä ko. objekti "find portfolio by"-toiminnolla. Jos et tiedä mihin kustantajan lehtipakettiin irtotilauslehdet kuuluvat, voit myös etsiä lehden kaikki portfoliot SFXAdminin päävalikon Object-haun avulla.

Jos kyseessä on jaettu instanssi, on tässä kohtaa syytä olla varovainen ettei aktivoi vahingossa lehtiä muillekin organisaatioille. Katso sivun yläosan lyhyistä ohjeista neuvoa kokopakettien aktivointiin jaetussa instanssissa - yksittäisiä lehtiä voit aktivoida instituutillesi Edit (E)-napin takaa samalla logiikalla kuin targeteja ja palveluitakin.

Mikäli kaikki asetukset on tehty oikein, kohteen SFX-linkityksen pitäisi nyt toimia. Kuten aiemmin todettu, lehtivalinta-lista päivittyy vasta seuraavan vuorokauden aikana, jollet suorita indeksiajoa käsin muutosten jälkeen Unix-puolella.


 • No labels