Mediatyyppien avulla voi hakea aineistoja, joissa on liitteenä tiedostoja. Mediatyyppi kertoo linkistä löytyvän tiedoston yleisen tyypin, joita ovat kuva, teksti, ääni, video ja 3d, sekä tarkan tiedostomuodon, joita ovat esimerkiksi jpeg, css ja mp4. Esimerkiksi mp3-muotoinen äänitiedosto merkitään mediatyyppinä näin: audio/mp3.  

Mediatyypeille on eri metadataformaateissa omat kenttänsä tai attribuuttinsa, joiden avulla linkin mediatyyppi voidaan indeksoida. män ohjeen kohdasta media_type_str_mv voi katsoa, missä kentässä mediatyyppi annetaan eri formaateissa. Jos mediatyyppiä ei ole kentässä erikseen mainittu, se pyritään päättelemään tiedostomuodon avulla. 


Yleisen mediatyypin perusteella rajaaminen

Finnan tarkennetusta hausta löytyy yksinkertainen mediatyypin valintalaatikko, jossa on seuraavat vaihtoehdot: kuva, teksti, ääni, video ja 3d. Näitä vaihtoehtoja valitsemalla pystyy tarkennettuun hakuun sisällyttämään aineistoja, joista löytyy kyseisiä mediatyyppejä sisältäviä linkkejä. Jos esimerkiksi haluat kohdistaa haun niihin aineistoihin, joissa on videoita, valitse valintalaatikosta video. 

Esimerkiksi näitä mediatyyppejä löytyy eri valintojen alta: 

Kuva: image/jpegimage/tiff, image/gifimage/png 

Teksti: text/htmltext/plain, text/xmltext/richtexttext/cssapplication/pdf 

Ääni: audio/midi, audio/mpeg, audio/mp4, audio/x-wav 

Video: video/mp4, video/x-msvideo, video/quicktime 

3D: model/gltf-binary, model/gltf+json


Huom! Valintalaatikon kohdasta teksti tulee hakutulokseen myös PDF-, Excel-, Word-, PowerPoint- sekä OpenDocument Text-, Spreadsheet- ja Presentation-tiedostoja. Vaikka niiden yleinen mediatyyppi on application (esim. application/pdf), yleensä nämä tiedostot sisältävät sen verran tekstiä, että lisäsimme ne mukaan myös tähän valintaan.


Haun kohdistaminen tiettyyn mediatyyppiin

Mediatyyppejä voi hakea tarkennetulla haulla valitsemalla hakuryhmän alasvetovalikosta kohdan Mediatyyppi. Kenttään kirjoitetaan haluttu mediatyyppi kokonaisuudessaan, jotta haku kohdistuu siihen oikein. Jos esimerkiksi haluat hakea aineistoja, jotka sisältävät mp4-muotoisia videotiedostoja, kirjoita kenttään video/mp4.

Kattava lista eri mediatyypeistä löytyy täältä: 

https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml

Tarkempaa tietoa mediatyypeistä on täällä:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Internet_media_type


  • No labels