Blog from June, 2019


Finnan vuoden 2018 käyttötilastoista ja käyttäjien arvioista on ilmestynyt kattava raportti. Se sisältää analyysin kaikkiaan 78 Finna-hakupalvelun kävijädatasta sekä tammi-helmikuussa tehdyn käyttäjäkyselyn tulokset. Seuraavasta voit lukea raportin keskeisimpiä tuloksia ja sektorikohtaiset yhteenvedot:

Käyttäjien arviot positiivisia - NPS-luku kasvussa

Finnan alkuvuoden 2019 käyttäjäkyselyyn vastasi yli 47 000 henkilöä. Eniten vastauksia saatiin yleisten kirjastojen Finna-verkkokirjastojen kautta (47 %), ja liki yhtä paljon kyselyyn vastattiin korkeakoulujen hakupalveluista. Museoiden, arkistojen ja erikoiskirjastojen omien hakupalvelujen käyttäjiltä saatiin niukasti vastauksia.

Arvioimme vastaajien tyytyväisyyttä Finnaan Net Promoter Score -mittarilla (NPS), jossa vastaajat kertovat, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat palvelua muille. NPS-mittarin luvut voivat vaihdella -100 ja +100 välillä. Hyvänä tuloksena voidaan pitää 0-50 välille asettuvaa lukemaa.

NPS-luku oli koko Finnan osalta 46, ja se kasvoi hienoisesti verrattuna vuoden 2017 kyselyyn (44). Pidemmällä aikavälillä tyytyväisyys on noussut huomattavasti, sillä vuonna 2016 NPS-luku oli 30. Vuosien 2016-2018 aikana Finnassa on panostettu käytettävyyteen merkittävästi, ja tämä näkyy osaltaan arvion nousussa.

Käyttäjät antoivat Finnalle keskimäärin arvosanan 8 asteikolla 1-10. Löydettävyys on pysynyt hyvänä, ja 80 % sanoi löytäneensä palvelusta etsimänsä.

Mobiilikäyttö lisääntynyt

Finna-hakupalveluja käytetään entistä enemmän älypuhelimilla. Mobiilikäyttö lisääntyi eniten yleisissä kirjastoissa, Finna.fi-palvelussa ja museoiden hakupalveluissa.

Finna.fi-palveluun tullaan hakukoneella

Kaikki aineistot yhteen kokoavaan Finna.fi-hakuun tullaan tyypillisimmin hakukoneen kautta suoraan tietuesivulle. Käyntejä oli vuonna 2018 kaikkiaan 2,3 miljoonaa. Eniten kävijät selasivat valokuvia. Myös kirjat, artikkelit, arkistoaineistot ja opinnäytteet kiinnostivat. Käyttäjien antama NPS-luku oli 48, joka lähenee erinomaista tulosta.

Kaikista käyttäjäkyselyyn vastanneista henkilöistä 43 % on vieraillut Finna.fi-palvelussa.

Korkeakoulukirjastoissa käyttö vakiintunut

Valtaosa korkeakoulukirjastojen käyttäjistä on vieraillut kirjaston verkkopalvelussa aiemmin (71-74 %). Korkeakoulukirjastojen näkymiä käytetään pääasiassa opiskeluun ja myös akateemiseen tutkimukseen. Useimmiten käyttäjät varaavat tai uusivat aineistoa tai etsivät jotain hyvin tiettyä aineistoa. NPS-lukema oli korkeakoulujen asiakkailla 43.

Korkeakoulukirjastojen osalta analysoimme käyttäjäkyselystä myös avovastauksia, jotka koskevat sähköisten aineistojen löytämistä ja käytettävyyttä. Kerromme analyysin tuloksista sen valmistuttua.

Puhelimen käyttö lisääntyi eniten yleisten kirjastojen verkkokirjastoissa

Yleisten kirjastojen Finna-verkkokirjastojen ensisijaisena käyttötarkoituksena on aineiston varaaminen tai uusiminen, ja palveluita käytetään vapaa-ajan tarkoituksiin. Älypuhelimien ja tablettien käyttö kasvoi ensi kerran yli tietokonekäytön (51 %). Yleisten kirjastojen asiakkaiden antama NPS-luku oli 48.

Uutiset toivat liikennettä museoiden hakupalveluihin

Museoiden näkymien käyttö liittyi yleensä harrastuksiin tai vapaa-aikaan. Yksittäiset museonäkymät keräsivät enemmän kävijöitä kuin yhteinen näkymä. Yksittäiset uutiset voivat tuoda paljon uusia kävijöitä aineistojen pariin. Museonäkymien käyttäjien antama NPS-luku oli 48.

Arkistojen käyttäjät kaikkein tyytyväisimpiä

Arkistojen aineistoja käyttävät antoivat parhaimman arvion Finnasta (NPS 65). Luku lähenee maailman parhaimpien palveluiden saamia NPS-lukemia. Arkistojen näkymissä oli eniten satunnaisia käyttäjiä. Palaavia kävijöitä oli 33 %. Erityistä on, että käyttäjäkyselyssä viranomaisaineistot olivat ylipäätään kiinnostavimpien aineistojen joukossa.

Erikoiskirjastojen näkymiä käyttävät todennäköisimmin ammattilaiset

Erikoiskirjastojen näkymille on tyypillistä, että niitä käytetään pidemmän aikaa (yli 7 minuuttia), yleensä arkisin ja välineenä on yleensä tietokone. Käyttö viittaakin ammattikäyttöön. Käyttäjien antama NPS-luku oli 44. Palaavia käyttäjiä oli yli puolet (51 %).

→ Avaa tästä koko trendiraportti käyttöösi

Lisätietoja Trendiraporttiin liittyen voit tiedustella palveluosoitteestamme finna-posti(at)helsinki.fi.

Korkeakoulukirjastojen kirjastojärjestelmämuutokset ovat käynnissä, ja osa kirjastoista ottaa käyttöön Ex Libriksen Alma-kirjastojärjestelmän. Tällä viikolla aloitti työskentelyn tekninen työryhmä, joka ratkoo kansallisten palveluiden Finnan ja Melindan integrointia Almaan. Ryhmä koostuu Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston, Satakunnan ammattikorkeakoulun, Åbo Akademin ja Kansalliskirjaston asiantuntijoista. Ryhmä toimii mm. seuraavien tehtävien parissa:

  • edistää Alman ja kansallisten palveluiden välistä yhteentoimivuutta
  • ratkoo kysymyksiä yhdessä Ex Libriksen asiantuntijoiden kanssa
  • edistää Alman pilotti-integraatioita Finnaan (Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Åbo Akademi)

Finna- ja Melinda-palveluista tullaan viestimään ryhmän työn ja integraatioiden etenemisestä säännöllisesti. Seuraavan kerran välitämme ryhmän kuulumisia kirjastojen asiantuntijoille elokuussa.

Lisätietoja:
Finnan kehittämispäällikkö Erkki Tolonen, erkki.tolonen(at)helsinki.fi. 26.6.-7.8.2019 välisenä vastaamme palvelupostissamme finna-posti@helsinki.fi
Melindan kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru, minna.olkinuora-tauru(at)helsinki.fi (28.6.2019 saakka). Heinäkuussa vastaamme palvelupostissamme melinda-posti@helsinki.fi

Kirjasto- ja arkistoväki kokoontuu tällä viikolla alan ammattilaistapahtumiin Helsinkiin ja Mikkeliin. Finna-tiimi on mukana molemmissa tapahtumissa: Kirjastopäivillä Kulttuuritalolla Helsingissä 5.-7.6. ja Arkistopäivillä kongressi- ja konserttitalo Mikaelissa Mikkelissä 6.-7.6.

Tervetuloa piipahtamaan osastoilla, keskustelemaan Finnasta ja teille ajankohtaisista teemoista! Tässä tarkemmat tiedot osastoistamme:

Finna Kirjastopäivillä

Olemme mukana valtakunnallisten toimijoiden yhteisellä osastolla Puoli valtakuntaa kirjastojen palveluksessa (Osasto 31) torstaina 6.6. klo 10.00–10.30 Kulttuuritalolla. Tutustu koko osaston ohjelmaan Kirjastot.fi:n sivuilla.

Pidämme Kirjastopäivillä myös tietoiskun Finna-verkkokirjaston tulevaisuudesta torstaina 6.6. klo 13.00 Aino-salissa. Tietoiskuja on monista muistakin Kansalliskirjaston palveluista, ja niiden tiedot näet Kirjastopäivien sivuilta.

Finna Arkistopäivillä

Kansalliskirjaston ständi sijaitsee 1. kerroksessa kongressi- ja konserttitalo Mikaelissa. Tule kuulemaan Finna-palveluista arkistoille ja juttelemaan Finnan kehityksestä. Pääset myös tutustumaan Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot kokoavaan Digi-palveluun.

Tule tapaamaan Finna-tiimiä osastolle torstaina 6.6. klo 11.30-13 ja 13.50-14.20.

Lisätietoja tapahtumasta

Tapaamisiin Helsingissä ja Mikkelissä!