Kansalliskirjasto on valmistellut vuoden 2018 aikana Finnan palvelusopimuksen päivittämistä mm. EU:n tietosuoja-asetuksen edellytysten mukaiseksi. Kyseessä on laaja sopimusuudistus, joka koskee kaikkia Finnaan osallistuvia organisaatioita.

Kansalliskirjasto järjesti kommenttikierroksen sopimusuudistuksesta 17.9.-15.10.2018. Kierroksella saadut kommentit ja niihin annetut vastaukset on nyt julkaistu. Samoin on julkaistu kierroksella saadun palautteen perusteella muokatut Finnan sopimusdokumentit, jotka Finnan konsortioryhmä hyväksyi kokouksessaan 16.11.2018. Tutustu kommenttikierroksen satoon ja uusiin sopimusasiakirjoihin Finnan asiakaswikissä: https://www.kiwi.fi/display/Finna/Kommenttikierroksen+tulokset+ja+sopimusdokumenttien+muutokset
Keskustelufoorumilla aiheesta: https://foorumi.kiwi.fi/t/kommenttikierros-finnan-sopimusuudistuksesta-17-9-15-10-2018/1475

Uudet sopimusdokumentit otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta lähtien. Käyttöönotosta tiedotetaan ja annetaan ohjeita erikseen. Jos Finna-konsortion jäsenellä on vuoden 2018 loppuun päättyvä määräaikainen Finnan palvelusopimus, voidaan uudet sopimusdokumentit allekirjoittaa jo 2018 vuoden lopussa. Kansalliskirjasto on yhteydessä tällaisiin konsortion jäseniin.

Kiitos kaikille sopimuskommentointiin osallistuneille!

Tiedustelut: finna-posti@helsinki.fi