ScienceDirect Freedom Collection - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

Elsevier

Linkki palveluun

http://www.sciencedirect.com/

Lehtilista

Lehdet, joissa voi julkaista ilman APC-maksua sekä lehdet, joissa on 15%:n APC-alennus (2024)

Lukuoikeus (2024)

Aineistoa tilaavat organisaatiot

ScienceDirect Freedom Collection -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2024-31.12.2025

Aineistokuvaus

Monitieteinen tiedelehtikokoelma. lehtilista:

https://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/lehtilistat/Elsevier/2024-2025_freedomcoll_titles_reading_access.xlsx\\


Sopimukseen sisältyy myös oikeus avoimeen julkaisemiseen ilman APC-maksua lehtipaketin hybridinimekkeissä ja kokonaan avoimeksi muuttuneissa lehdissä sekä oikeus 15%:n alennukseen avoimen julkaisemisen maksusta Elsevierin gold OA -lehdisä (xlsx):

https://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/lehtilistat/Jufo/Elsevier_SDFreedom_title_list.xlsx

Käyttäjät

Auktorisoituja käyttäjiä ovat tilaajaorganisaation
- koko- ja osa-aikaiset opiskelijat, tutkijat, dosentit ja muu henkilökunta
- ulkoistettu opetus- ja muu henkilökunta vain suorittaessaan palvelua tilaajaorganisaatiolle
- eläkkeellä olevat tutkijat ja henkilökunta.
- paikallisasiakkailla on oikeus käyttää aineistoa vain tilaajaorganisaation fyysisissä tiloissa.

Sallittu käyttö

Auktorisoidut käyttäjät saavat:

- selailla ja tehdä hakuja

- kohtuullisessa määrin tulostaa, ottaa valokopioita ja tallentaa sähköisesti artikkeleita, abstrakteja tai tietueita henkilökohtaiseen käyttöön. Opetushenkilökunta voi esittää aineistoa kursseilla, joista saa opintopisteitä, ja jakaa aineistoa auktorisoiduille käyttäjille.

- linkittää aineistoa organisaation intranet- ja internet-sivuille edellyttäen, että aineistossa on riittävät lähdeviittaukset. Lähdeviittauksia tai linkityksiä on muutettava, mikäli Elsevier niin edellyttää.

- esittää julkisesti yksittäisiä otteita aineistosta seminaareissa, konferensseissa, työryhmissä tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa

- lähettää satunnaisesti, mutta ei systemaattisesti, tulostettuja tai elektronisia otteita aineistosta muille auktorisoiduille käyttäjille sekä muille kollegoille tieteelliseen tai tutkimuskäyttöön. Sähköpostitse lähettäminen on sallittua, mutta otteita ei saa julkaista verkkosivuilla.

- käyttää aineistoa Braillen välineillä, äänisyntetisaattoreilla ja muilla vastaavilla välineillä

- käyttää aineistoa tiedonlouhintaan Suomen lain sallimissa rajoissa.

Kielletty käyttö

On kiellettyä:

- lyhentää, muokata tai kääntää aineistoa. Lyhennelmien, muokkausten ja käännösten tekeminen on kuitenkin sallittua auktorisoidun käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön myös käyttäen tekoälyyn perustuvia työkaluja, jos

 • tilaajaorganisaatio ylläpitää työkalua omassa teknisessä ympäristössään tai
 • työkalua ylläpidetään jonkun kolmannen osapuolen teknisessä ympäristössä, mutta sinne ladattavat aineistot ovat vain tilaajaorganisaation tai auktorisoidun käyttäjän käytössä.

  - käyttää aineistoa tekoälytyökalujen kanssa (ml. algoritmin kouluttaminen, testaaminen, prosessointi, analysointi, tulosten tuottaminen ja/tai minkä tahansa tekoälytyökalun kehittäminen) paitsi jos
 • työkalua käytetään paikallisesti tilaajaorganisaation itsensä ylläpitämässä teknisessä ympäristössä
 • työkalua ylläpidetään jonkun kolmannen osapuolen teknisessä ympäristössä, mutta sinne ladattavat aineistot ovat vain tilaajaorganisaation tai auktorisoidun käyttäjän käytössä

  - poistaa tai muuttaa tekijänoikeus- tai muita aineistossa olevia merkintöjä

  - käyttää mitään hakurobotteja tai muita automaattisia latausohjelmia lisensioidun aineiston hakuun, linkitykseen, indeksointiin tai haittaamaan aineiston toimintaa

  - kopioida, säilyttää tai toimittaa aineistoa edelleen systemaattisesti tai huomattavia määriä.

Open access

Avoimen julkaisemisen ohjeet kirjoittajille:

https://finelib.fi/oa-julkaiseminen-elsevierin-lehdissa/

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista kirjoittautumalla oman organisaation suojattuun verkkoon ja käyttämällä palvelua sitä kautta.

Koulutusmateriaali verkossa

Science Direct LibGuide

Lisätietoja

 

ScienceDirect Freedom Collection - user rights and remote access

Publisher / Broker

Elsevier

Link to the resource

http://www.sciencedirect.com/

Journal list

Lehdet, joissa voi julkaista ilman APC-maksua sekä lehdet, joissa on 15%:n APC-alennus (2024)

Lukuoikeus (2024)

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2024-31.12.2025

Description

A multi discipline journals collection:

https://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/lehtilistat/Elsevier/2024-2025_freedomcoll_titles_reading_access.xlsx\\


The agreement also includes the right to publish open access in the hybrid titles of the collection without article processing charge (APC) in Elsevier hybrid journals and journals flipped from hybrid to gold open access, and right to publish open access with 15 % discount of the journal’s APC in Elsevier gold open access journals (xlsx):

https://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/lehtilistat/Jufo/Elsevier_SDFreedom_title_list.xlsx

Authorised users

Authorised users mean subscriber institution’s
- full-time and part-time students, researchers, docents, faculty and employed staff
- independent contractors outsourced faculty and/or staff previously employed by the institution in their performance of services for and on behalf of the institution only
- retired researchers and faculty staff
- individuals using work stations or otherwise within the physical premises of the Institution.

Permitted use

Authorised users may

- access, search, browse, view and display to other Authorized Users, the Subscribed Products;

- print, photocopy, download, electronically save and store for the exclusive use of such Authorized User a reasonable amount of articles, abstracts or records, from the Subscribed Products (“Excerpts”), this exclusive use will include the use by teaching staff of such Excerpts in electronic presentations, the right to present such electronic presentations during lectures for credited courses and the provision of copies of such presentations internally to Authorized Users;

- incorporate links to the Subscribed Products and/or Excerpts on the Institution’s intranet and internet websites provided that the downloaded and printed content shall carry appropriate acknowledgement of the source, title, author and publisher and that the appearance of such links and/or statements accompanying such links shall be changed as reasonably requested by Elsevier

- publicly display individual items or publicly perform parts of the Subscribed Products as part of a presentation at a seminar, conference, or workshop, or other similar event

- provide print or electronic copies (including via email) of Excerpts from the Subscribed Products to other Authorized Users and to third-party colleagues for their scholarly or research use. The sharing to third party colleagues must be incidental and non-systematic and must not be posted on public websites;

- use Braille displays, voice synthesizers and other devices to enable the use of the Subscribed Products;

- use the Subscribed Products to perform and engage in text and data mining activities to the extent permitted by the EU DSM Directive and/or the relevant local legislation as implemented by Finland.

Prohibited use

Authorised users may not

- abridge, modify, translate (other than for personal use of the Authorised User in a locally self-hosted environment or hosted environment solely for use by such Institution or Authorized user) or create any derivative work and/or service (including resulting from the use of artificial intelligence tools), based on the Subscribed Products, except to the extent necessary to make them perceptible on a computer screen to Authorized Users

- use the Subscribed Products in combination with an artificial intelligence tool (including to train an algorithm, test, process, analyse, generate output and/or develop any form of artificial intelligence tool) except where such artificial intelligence tool is used locally in a self-hosted environment or hosted environment solely for use by such Institution or Authorized user, is not trained using the Subscribed Products or any part thereof for the benefit of a third party and does not share the Subscribed Product or any part thereof with a third party except for use by such Institution or Authorized user as set out in this Agreement

- remove, obscure or modify in any way any copyright notices, other notices or disclaimers as they appear in the Subscribed Products

- use any robots, spiders, crawlers or other automated downloading programs, tools, or devices to search, scrape, extract, deep link, index and/or disrupt the working of the Subscribed Products

- substantially or systematically reproduce, retain, store locally, redistribute or disseminate the Subscribed Product.

Open access

Open access instructions to the authors:

https://finelib.fi/negotiations/using-oa/

Remote access

Remote access is allowed through the subscribing institution's secure network.

Training material on web

Science Direct LibGuide

Additional information

 

 • No labels