Huomio! Asiasanastot ja ontologiat -asiakaswiki yhdistetään 15.9.2020 Finton asiakaswikiin. Nykyinen Asiasanastot ja ontologiat -asiakaswikin osoite uudelleenohjaa jatkossa Finton asiakaswikiin. Samalla asiakaswikin sivuhierarkia uudistetaan. Vanhaa sisältöä ei kuitenkaan poisteta, vaan sisältö sijoitetaan uudelleen uuteen sivuhierarkiaan.


Asiasanastot ja ontologiat ovat apuvälineitä sekä painetun että sähköisen aineiston kuvailuun ja tiedonhakuun. Ne auttavat tiedontallentajia ja -hakijoita käyttämään yhteistä kieltä, joten niiden avulla haluttu tieto löytyy helpommin.

Asiasanastoja käytetään ennen kaikkea kirjastojen, arkistojen ja museoiden tietokannoissa. Asiasanastot voivat olla yleissanastoja tai erikoisalojen sanastoja.

Ontologiat ovat apuvälineitä tietoresurssien kuvailemiseen ja tiedonhakuun erityisesti semanttisen webin ympäristössä.

Kansalliskirjaston asiasanastot ja ontologiat löydät Finto.fi:stä. Katso myös Finton asiakaswiki.


Yhteystiedot


  • No labels