Finto-palvelu ylläpitää yhdessä Ontologiakehittäjien yhteistyöryhmän kanssa YSO-pohjaisten ontologioiden kehityslinjauksia Vuoteen 2017 saakka Finto-palvelu kehitti näistä erillään YSOn kehityslinjauksia, mutta nykyisin linjaustyö keskittyy YSO-pohjaisten ontologioiden kehityslinjauksiin. YSOn kehitykseen liittyy kuitenkin joitakin poikkeuksia, jotka on mainittu sivulla YSOn kehityslinjaukset. YSOa varten on myös laadittu LCSH-linkityksen linjaukset  sekä englannin kieliversion linjaukset.  Lisäksi YSOn tietomalli sisältää lisätietoa mm. YSOn käsitetyypeistä, ominaisuuksista, termityypeistä, semanttisista suhteista. YSO-paikat-ontologialla on niin ikään omat kehityslinjauksensa, joiden laadinnasta ja ylläpidosta vastaa Finto-palvelu.


  • No labels