Yleisontologia YSOn ja erikoisontologiat yhdistävästä ontologiapilvi KOKOsta on nyt julkaistu uusi versio.

http://finto.fi/koko/

Edelliseen versioon nähden uusia käsitteitä on tullut yli 2500. Uuden KOKOn julkaisu on viivästynyt useaan otteeseen johtuen yksinkertaisesti yhdistelyn monimutkaisuudesta. Prosessi on melko herkkä virheille erikoisontologioissa ja näiden virheiden paikantaminen ja korjaaminen ei ole aina nopeaa. Koska KOKO on käytössä useassa organisaatiossa olemme pyrkineet tehostamaan laadunvalvontaa kokoamisprosessiin liittyen.

Uudessa versiossa tehdään mm. käsitteiden romauttaminen hieman uudella tavalla, joka tarkoittaa, että jotkin käsitteet ovat saattaneet yhdistyä ja jotkut eriytyä. KOKOssa yhdistetään samannimiset (eli saman suomenkielisen suositeltavan termin omaavat käsitteet), jos niillä on sama yläkäsite. Jos yläkäsitteitä on useampia, yhdistäminen tapahtuu vain jos kaikki yläkäsitteet ovat samat. Jos yläkäsite tai yläkäsitteet eivät vastaa toisiaan, lisätään yläkäsitteet sulkutarkenteeksi suositeltavan termin perään.

Muuttuneiden URIen osalta KOKOsta löytyy dcterms:replacedBy -suhde korvaavaan käsitteeseen poistuneita käsitteitä (ks. alla) lukuunottamatta.

Käsitteitä on poistunut erinäisistä syistä edelliseen KOKOn versioon verrattuna 94 kappaletta. Lisäksi 147 käsitteen kohdalla suositeltava suomenkielinen termi on muuttunut. Ruotsinkielisiä suositeltavan termin muutoksia löytyi 741 kappaletta. Tarkemmat listaukset löytyvät alta.

Poistuneet käsitteet

Seuraavat käsitteet, jotka aiemmasta KOKOsta löytyivät, jäivät uudesta versiosta pois. Yleisin syy on, että käsitteet eivät olleet tyypiltään SKOS:Concepteja eli niitä ei ollut tarkoitettu kuvailuun vaan ne olivat päätyneet edelliseen KOKO-versioon virheellisesti. Toinen yleinen syy on, että käsite on ollut KOKOssa jostain syystä kahteen kertaan ja automaatti ei löytänyt jostain syystä jäljelle jäänyttä versiota. Näiden lisäksi on poistunut käsitteitä, joille on kuitenkin löydetty seuraaja ja nämä suhteet on merkitty KOKO-ontologiaan dcterms:replacedBy -suhteilla. Seuraavassa listassa on jokaisella rivillä ensin esitetty poistuneen käsitteen suositeltava suomenkielinen termi, jos sellainen on ollut olemassa, ja sen jälkeen käsitteen URI.

1. kilpailukyvyn arviointi -- http://www.yso.fi/onto/koko/p71916
2. vastuullisuusviestintä -- http://www.yso.fi/onto/koko/p70946
3. asiakasviestintä -- http://www.yso.fi/onto/koko/p71690
4. kiinteistökehittäminen -- http://www.yso.fi/onto/koko/p72233
5. kuluttajaperintä -- http://www.yso.fi/onto/koko/p60020
6. Tuurholma -- http://www.yso.fi/onto/koko/p25878
7. koneenrakennustekniikka -- http://www.yso.fi/onto/koko/p71016
8. alukset -- http://www.yso.fi/onto/koko/p63773
9. logistiikka-analyysi -- http://www.yso.fi/onto/koko/p71622
10. http://www.yso.fi/onto/koko/p72574
11. metsät hoidon mukaan -- http://www.yso.fi/onto/koko/p34019
12. eläimet elinkaaren mukaan -- http://www.yso.fi/onto/koko/p36579
13. henkilöstötutkimus -- http://www.yso.fi/onto/koko/p71006
14. laadun kartoitus -- http://www.yso.fi/onto/koko/p71697
15. eläimet käytön mukaan -- http://www.yso.fi/onto/koko/p30864
16. http://www.yso.fi/onto/koko/p73121
17. nuotit -- http://www.yso.fi/onto/koko/p57192
18. eläimet ravinnon mukaan -- http://www.yso.fi/onto/koko/p37281
19. aluksen ominaisuudet -- http://www.yso.fi/onto/koko/p59045
20. lesket -- http://www.yso.fi/onto/koko/p61722
21. markkinoinnin suunnittelu -- http://www.yso.fi/onto/koko/p71434
22. abstrakti -- http://www.yso.fi/onto/koko/p36350
23. aluksen osat -- http://www.yso.fi/onto/koko/p57196
24. eläimet suojelutarpeen mukaan -- http://www.yso.fi/onto/koko/p33527
25. kansimiehistö -- http://www.yso.fi/onto/koko/p72628
26. siirtymätalousmaa -- http://www.yso.fi/onto/koko/p72515
27. asiakaskartoitus -- http://www.yso.fi/onto/koko/p71410
28. vesirakennustekniikka -- http://www.yso.fi/onto/koko/p70886
29. palvelukehitys -- http://www.yso.fi/onto/koko/p70970
30. kasvit kasvupaikan mukaan -- http://www.yso.fi/onto/koko/p31576
31. vedenpaisumukset -- http://www.yso.fi/onto/koko/p50418
32. näytelmäelokuvat -- http://www.yso.fi/onto/koko/p50837
33. käyttöliittymäsuunnittelu -- http://www.yso.fi/onto/koko/p70973
34. avomerilaivurit -- http://www.yso.fi/onto/koko/p64441
35. eläimet elinympäristön mukaan -- http://www.yso.fi/onto/koko/p34267
36. aluksen tilat -- http://www.yso.fi/onto/koko/p63958
37. siltatekniikka -- http://www.yso.fi/onto/koko/p71873
38. peräpukamat -- http://www.yso.fi/onto/koko/p11950
39. musiikkimerkintä -- http://www.yso.fi/onto/koko/p65205
40. eläimet vaikutuksen mukaan -- http://www.yso.fi/onto/koko/p31306
41. viestintävalmennus -- http://www.yso.fi/onto/koko/p71348
42. luotsipalvelut -- http://www.yso.fi/onto/koko/p63719
43. liikeidean arviointi -- http://www.yso.fi/onto/koko/p71262
44. johtajanvaihdos -- http://www.yso.fi/onto/koko/p70882
45. puunjalostustekniikka -- http://www.yso.fi/onto/koko/p71958
46. sienenosat -- http://www.yso.fi/onto/koko/p9655
47. miljonäärit -- http://www.yso.fi/onto/koko/p50941
48. pääoman hankinta -- http://www.yso.fi/onto/koko/p72393
49. kasvit rakenteen mukaan -- http://www.yso.fi/onto/koko/p33225
50. kasvit kasvutavan mukaan -- http://www.yso.fi/onto/koko/p36952
51. saaristolaivurit -- http://www.yso.fi/onto/koko/p63117
52. tuoteviestintä -- http://www.yso.fi/onto/koko/p71370
53. vihollisuus -- http://www.yso.fi/onto/koko/p50596
54. kasvit suojelutarpeen mukaan -- http://www.yso.fi/onto/koko/p34000
55. kalliotekniikka -- http://www.yso.fi/onto/koko/p71372
56. kasvit vaikutuksen mukaan -- http://www.yso.fi/onto/koko/p36171
57. sijoitusneuvonta -- http://www.yso.fi/onto/koko/p71065
58. kasvit elikaaren mukaan -- http://www.yso.fi/onto/koko/p33375
59. kansipäällystö -- http://www.yso.fi/onto/koko/p72635
60. varsinaiskaksisirkkaiset -- http://www.yso.fi/onto/koko/p25802
61. taloushenkilöstö -- http://www.yso.fi/onto/koko/p72970
62. kasvit taksonin mukaan -- http://www.yso.fi/onto/koko/p30647
63. kasvit vuorovaikutussuhteen mukaan -- http://www.yso.fi/onto/koko/p37137
64. metsät sijainnin mukaan -- http://www.yso.fi/onto/koko/p33371
65. perikunnat -- http://www.yso.fi/onto/koko/p2500
66. eläimen synnytys -- http://www.yso.fi/onto/koko/p25773
67. metsät omistuksen mukaan -- http://www.yso.fi/onto/koko/p31467
68. primitivismi (tyylit (ilmiöt)) -- http://www.yso.fi/onto/koko/p50502
69. Casagrandentalo -- http://www.yso.fi/onto/koko/p62854
70. imagotutkimus -- http://www.yso.fi/onto/koko/p72101
71. asetettu määräaika -- http://www.yso.fi/onto/koko/p63133
72. kasvit energialähteen mukaan -- http://www.yso.fi/onto/koko/p37337
73. konemiehistö -- http://www.yso.fi/onto/koko/p73138
74. tiimityön kehittäminen -- http://www.yso.fi/onto/koko/p71257
75. osaamisen arviointi -- http://www.yso.fi/onto/koko/p71645
76. eläimet taksonin mukaan -- http://www.yso.fi/onto/koko/p33019
77. kartoitustekniikka -- http://www.yso.fi/onto/koko/p70876
78. laivaväki -- http://www.yso.fi/onto/koko/p72846
79. myymälämarkkinointi -- http://www.yso.fi/onto/koko/p70897
80. metsät iän mukaan -- http://www.yso.fi/onto/koko/p31055
81. yrittäjävalmius -- http://www.yso.fi/onto/koko/p72922
82. konepäällystö -- http://www.yso.fi/onto/koko/p73141
83. metsät kasvillisuuden mukaan -- http://www.yso.fi/onto/koko/p32136
84. aloitetoiminta -- http://www.yso.fi/onto/koko/p70940
85. talouspäällystö -- http://www.yso.fi/onto/koko/p72842
86. tehdassuunnittelu (suunnittelu) -- http://www.yso.fi/onto/koko/p71122
87. metsät käytön mukaan -- http://www.yso.fi/onto/koko/p35113
88. eläimet pesimistavan mukaan -- http://www.yso.fi/onto/koko/p35941
89. myynnin johtaminen -- http://www.yso.fi/onto/koko/p71689
90. talousseuranta -- http://www.yso.fi/onto/koko/p71094
91. eettinen yrittäjyys -- http://www.yso.fi/onto/koko/p72459
92. sidosryhmälehti -- http://www.yso.fi/onto/koko/p71755
93. vaatimusmäärittely -- http://www.yso.fi/onto/koko/p71071
94. bränditutkimus -- http://www.yso.fi/onto/koko/p71296

 

Muutokset suomenkielisissä suositeltavissa termeissä

Seuraavien käsitteiden suomenkielinen suositeltava termi vaihtui uuteen KOKO-versioon. Jokaisella rivillä on ensin käsitteen URI, sitten käsitteen vanha suositeltava termi ja => -merkinnän jälkeen uusi suositeltava termi.

1. http://www.yso.fi/onto/koko/p18469 -- Tiilikan kansallispuisto => Tiilikkajärven kansallispuisto
2. http://www.yso.fi/onto/koko/p31903 -- fyysinen kokonaisuus => fyysiset kokonaisuudet
3. http://www.yso.fi/onto/koko/p31768 -- kalasääski => sääksi
4. http://www.yso.fi/onto/koko/p25983 -- WAIS-testi => WAIS
5. http://www.yso.fi/onto/koko/p13512 -- soittimet -- kansanmusiikki => kansanmusiikkisoittimet
6. http://www.yso.fi/onto/koko/p25165 -- transkriptio (sovitukset) => transkriptiot (musiikki)
7. http://www.yso.fi/onto/koko/p37279 -- kehitysmaapolitiikka => kehityspolitiikka
8. http://www.yso.fi/onto/koko/p35637 -- ydinvoimalat -- onnettomuudet => ydinonnettomuudet
9. http://www.yso.fi/onto/koko/p50554 -- koti -- karkaaminen => kotoa karkaaminen
10. http://www.yso.fi/onto/koko/p26269 -- henkiset tuotokset => abstraktit objektit
11. http://www.yso.fi/onto/koko/p35619 -- luonnontieteellinen ajanjakso => luonnontieteelliset ajanjaksot
12. http://www.yso.fi/onto/koko/p25657 -- Vanhakartano -- Köyliö => Vanhakartano (Köyliö)
13. http://www.yso.fi/onto/koko/p13760 -- edut (etuudet) => etuudet (taloudelliset ilmiöt, yhteiskunnalliset objektit)
14. http://www.yso.fi/onto/koko/p32813 -- yhteiskunnallinen ajanjakso => yhteiskunnalliset ajanjaksot
15. http://www.yso.fi/onto/koko/p34126 -- digitalisoituminen => digitalisaatio
16. http://www.yso.fi/onto/koko/p16589 -- kuorot -- johtaminen => kuoronjohtaminen
17. http://www.yso.fi/onto/koko/p16648 -- työvoima -- kysyntä => työvoiman kysyntä
18. http://www.yso.fi/onto/koko/p54569 -- sosiaalinen markkinointi => some-markkinointi
19. http://www.yso.fi/onto/koko/p3224 -- koulutusorganisaatio => koulutusalan organisaatiot
20. http://www.yso.fi/onto/koko/p34277 -- fyysinen objekti => fyysiset objektit
21. http://www.yso.fi/onto/koko/p12802 -- sokeainkirjoitus => pistekirjoitus
22. http://www.yso.fi/onto/koko/p72627 -- nationalismi => kansallisuusaate
23. http://www.yso.fi/onto/koko/p44874 -- purjosipuli => purjo
24. http://www.yso.fi/onto/koko/p10819 -- atk-rikokset => tietotekniikkarikokset
25. http://www.yso.fi/onto/koko/p64763 -- johdatus => kaitselmus (uskonnolliset ilmiöt)
26. http://www.yso.fi/onto/koko/p628 -- rangaistukset -- täytäntöönpano => rangaistuksen täytäntöönpano
27. http://www.yso.fi/onto/koko/p53825 -- valmuskat => keltavalmuskat
28. http://www.yso.fi/onto/koko/p8882 -- kuulo -- mittaus => kuulonmittaus
29. http://www.yso.fi/onto/koko/p51579 -- maailmancup => maailmancupit
30. http://www.yso.fi/onto/koko/p56859 -- kosmomusiikki => kosmoterapia
31. http://www.yso.fi/onto/koko/p64468 -- kuormituskokeet -- aineenkoetus => kuormituskokeet
32. http://www.yso.fi/onto/koko/p9190 -- liike-elämä -- viestintä => liikeviestintä
33. http://www.yso.fi/onto/koko/p15398 -- unet -- tulkinta => unien tulkinta
34. http://www.yso.fi/onto/koko/p9592 -- emissio -- fysiikka => emissio (fysiikka)
35. http://www.yso.fi/onto/koko/p15834 -- monisukamadot => monisukasmadot
36. http://www.yso.fi/onto/koko/p17267 -- postimerkkeily => filatelia
37. http://www.yso.fi/onto/koko/p50120 -- kulttiteokset -- kirjat => kulttikirjat
38. http://www.yso.fi/onto/koko/p51465 -- sopimaton markkinointi => hyvän tavan vastainen markkinointi
39. http://www.yso.fi/onto/koko/p49256 -- kivipiirros => litografia
40. http://www.yso.fi/onto/koko/p36425 -- tekniset tuotokset => tekniset objektit (abstraktit objektit)
41. http://www.yso.fi/onto/koko/p15317 -- esisokraattisuus => esisokraattinen filosofia
42. http://www.yso.fi/onto/koko/p35397 -- kalenteriin liittyvä ajanjakso => kalenteriin liittyvät ajanjaksot
43. http://www.yso.fi/onto/koko/p57281 -- aloitteet (hallinto- ja lakialoitteet) => lakialoitteet
44. http://www.yso.fi/onto/koko/p69885 -- yrjöjen aikakausi => Yrjöjen aikakausi
45. http://www.yso.fi/onto/koko/p36716 -- luonnon muodostama paikka => luonnon muodostamat paikat
46. http://www.yso.fi/onto/koko/p50597 -- kulttiteokset -- elokuvat => kulttielokuvat (kulttiteokset)
47. http://www.yso.fi/onto/koko/p17004 -- käsitteellinen tiede => käsitteelliset tieteet
48. http://www.yso.fi/onto/koko/p24950 -- kyyditys (poliittinen väkivalta) => kyyditykset (poliittinen väkivalta)
49. http://www.yso.fi/onto/koko/p33759 -- lammikot (ihmisen määrittämä paikka) => kasvatuslammikot
50. http://www.yso.fi/onto/koko/p72924 -- osoitehakemistot => osoitteet
51. http://www.yso.fi/onto/koko/p25434 -- WPPSI-R => WPPSI
52. http://www.yso.fi/onto/koko/p25817 -- Saaren kartano -- Mäntsälä => Saaren kartano (Mäntsälä)
53. http://www.yso.fi/onto/koko/p70431 -- Kiinan-Japanin sota -- 1937-1945 => Kiinan-Japanin sota (1937-1945)
54. http://www.yso.fi/onto/koko/p4719 -- liiketoiminta -- valtio => valtion liiketoiminta
55. http://www.yso.fi/onto/koko/p1083 -- Lintulan luostari -- Heinävesi => Lintulan luostari (Heinävesi)
56. http://www.yso.fi/onto/koko/p8067 -- talousarviot -- kunnat => kunnan talousarviot
57. http://www.yso.fi/onto/koko/p35615 -- ajanjakso => ajanjaksot
58. http://www.yso.fi/onto/koko/p25837 -- ASP .NET => ASP.NET
59. http://www.yso.fi/onto/koko/p60078 -- YLE => Yle
60. http://www.yso.fi/onto/koko/p31166 -- metallikuidut => metallikuitu
61. http://www.yso.fi/onto/koko/p42781 -- kolmivä-karbrovedokset => kolmiväri-karbrovedokset
62. http://www.yso.fi/onto/koko/p57985 -- Saaren kartano -- Tammela => Saaren kartano (Tammela)
63. http://www.yso.fi/onto/koko/p50172 -- lumotut olennot -- eläimet => lumotut eläimet
64. http://www.yso.fi/onto/koko/p73125 -- oppilaat => opiskelijat
65. http://www.yso.fi/onto/koko/p50948 -- kapinaliikkeet -- orjat => orjakapinat
66. http://www.yso.fi/onto/koko/p42337 -- ominicolormenetelmä => omnicolormenetelmä
67. http://www.yso.fi/onto/koko/p15045 -- korsiyökköset => tarhayökköset
68. http://www.yso.fi/onto/koko/p42794 -- taidelajit => taiteet
69. http://www.yso.fi/onto/koko/p50420 -- siveys => siveellisyys (kulttuuriset ilmiöt)
70. http://www.yso.fi/onto/koko/p16642 -- eläimet -- äänet => eläinten äänet
71. http://www.yso.fi/onto/koko/p25755 -- ilmatorjunta (maavoimat) => ilmatorjuntajoukot
72. http://www.yso.fi/onto/koko/p72663 -- Suomi-rock => suomirock
73. http://www.yso.fi/onto/koko/p1130 -- elollinen fyysinen kokonaisuus => elolliset fyysiset kokonaisuudet
74. http://www.yso.fi/onto/koko/p12621 -- elektroniset julkaisut => sähköiset julkaisut
75. http://www.yso.fi/onto/koko/p6088 -- ottolapset => adoptiolapset
76. http://www.yso.fi/onto/koko/p60939 --  => näytelmäsovitukset
77. http://www.yso.fi/onto/koko/p33199 -- muu ajanjakso => muut ajanjaksot
78. http://www.yso.fi/onto/koko/p25171 -- hallinnollinen piiri (hallintoalueet) => hallinnolliset piirit
79. http://www.yso.fi/onto/koko/p18088 -- dyslexi => dysleksia
80. http://www.yso.fi/onto/koko/p11159 -- luonnonobjekti => luonnonobjektit
81. http://www.yso.fi/onto/koko/p70498 -- itäsuomekarja => itäsuomenkarja
82. http://www.yso.fi/onto/koko/p72203 -- maaliskuun vallankumous (1917) => helmikuun vallankumous (1917)
83. http://www.yso.fi/onto/koko/p33306 -- tarokki => tarot
84. http://www.yso.fi/onto/koko/p7600 -- latinan kieli -- keskiaika => keskiajan latina
85. http://www.yso.fi/onto/koko/p59323 -- määrärahakehys => menokehys
86. http://www.yso.fi/onto/koko/p46638 --  => alströmeriat
87. http://www.yso.fi/onto/koko/p9573 -- vaatetusliikkeet => vaateliikkeet
88. http://www.yso.fi/onto/koko/p3326 -- katekolamiini => katekoliamiinit
89. http://www.yso.fi/onto/koko/p9434 -- työ -- uusjako => työn uusjako
90. http://www.yso.fi/onto/koko/p48200 -- merkintä (tieto) => merkinnät
91. http://www.yso.fi/onto/koko/p56237 -- Vanhakartano -- Yläne => Vanhakartano (Yläne)
92. http://www.yso.fi/onto/koko/p4931 -- vero => verot
93. http://www.yso.fi/onto/koko/p2773 -- norepinefriini => noradrenaliini
94. http://www.yso.fi/onto/koko/p4516 -- rotusyrjintä => rasismi
95. http://www.yso.fi/onto/koko/p7857 -- Lintulan luostari -- Kivennapa => Lintulan luostari (Kivennapa)
96. http://www.yso.fi/onto/koko/p45975 -- HPLC => suuren erotuskyvyn nestekromatografia (kromatografia)
97. http://www.yso.fi/onto/koko/p14360 -- eloton fyysinen kokonaisuus => elottomat fyysiset kokonaisuudet
98. http://www.yso.fi/onto/koko/p11148 -- ihmisen määrittämä paikka => ihmisen määrittämät paikat
99. http://www.yso.fi/onto/koko/p32123 -- tekninen objekti => tekniset objektit (fyysiset objektit)
100. http://www.yso.fi/onto/koko/p25415 -- ATLAS/ti => ATLAS.ti
101. http://www.yso.fi/onto/koko/p72577 -- sokeri => sokerit
102. http://www.yso.fi/onto/koko/p69970 -- Kiinan-Japanin sota -- 1894-1895 => Kiinan-Japanin sota (1894-1895)
103. http://www.yso.fi/onto/koko/p24886 -- aboriginaalikielet => australialaiset kielet
104. http://www.yso.fi/onto/koko/p50485 -- aikakaudet -- pakanuus => pakanuuden aika
105. http://www.yso.fi/onto/koko/p15557 -- asetylkoliini => asetyylikoliini (kemialliset yhdisteet)
106. http://www.yso.fi/onto/koko/p25432 -- Vehmaa -- Juva => Vehmaa (Juva)
107. http://www.yso.fi/onto/koko/p34032 -- yhteiskunnalliset tuotokset => yhteiskunnalliset objektit
108. http://www.yso.fi/onto/koko/p8298 -- lentojojoilu => diabolo
109. http://www.yso.fi/onto/koko/p32863 -- metsät -- lannoitus => metsänlannoitus
110. http://www.yso.fi/onto/koko/p25132 -- muu paikka => muut paikat
111. http://www.yso.fi/onto/koko/p33675 -- viestintäalan organisaatio => viestintäalan organisaatiot
112. http://www.yso.fi/onto/koko/p50572 -- ihmisryöstöt -- lapset => lapsenryöstö
113. http://www.yso.fi/onto/koko/p10852 -- mielen teoria => mentalisaatio
114. http://www.yso.fi/onto/koko/p58693 -- Saaren kartano -- Mynämäki => Saaren kartano (Mynämäki)
115. http://www.yso.fi/onto/koko/p16040 -- latinan kieli -- uusi aika => uuslatina
116. http://www.yso.fi/onto/koko/p58057 -- sisäasiainministeriö => sisäministeriö
117. http://www.yso.fi/onto/koko/p25622 -- Tervahiihdot => Oulun Tervahiihto
118. http://www.yso.fi/onto/koko/p72872 -- belle é?poque => belle époque
119. http://www.yso.fi/onto/koko/p55717 -- työministeriö => työ- ja elinkeinoministeriö
120. http://www.yso.fi/onto/koko/p9391 -- kuulo -- tutkimus => kuulontutkimus
121. http://www.yso.fi/onto/koko/p17592 -- kiinnitys -- oikeustiede => kiinnitys (oikeustiede)
122. http://www.yso.fi/onto/koko/p9155 -- uskontoon liittyvä objekti => uskontoon liittyvät objektit
123. http://www.yso.fi/onto/koko/p2726 -- kielet -- häviäminen => kielen häviäminen
124. http://www.yso.fi/onto/koko/p7980 -- säilytykseen liittyvä objekti => säilytykseen liittyvät objektit
125. http://www.yso.fi/onto/koko/p33736 -- konkreettinen eloton objekti => elottomat objektit
126. http://www.yso.fi/onto/koko/p14914 -- senmedeltiden => myöhäiskeskiaika
127. http://www.yso.fi/onto/koko/p10336 -- seksuaaliset vähemmistöt => seksuaalivähemmistöt
128. http://www.yso.fi/onto/koko/p18085 -- verohinnat -- luettelot => verohintaluettelot
129. http://www.yso.fi/onto/koko/p6250 -- papilloomavirus => papilloomavirukset
130. http://www.yso.fi/onto/koko/p50490 -- vaihtoehtohistoriat => vaihtoehtohistoria
131. http://www.yso.fi/onto/koko/p3009 -- orgaaninen rakenne => orgaaniset objektit
132. http://www.yso.fi/onto/koko/p25658 -- Frugård -- Joroinen => Frugård (Joroinen)
133. http://www.yso.fi/onto/koko/p49954 -- samanismi (kulttuuriset ilmiöt) => šamanismi
134. http://www.yso.fi/onto/koko/p34735 -- kulttuuriset tuotokset => kulttuuriset objektit
135. http://www.yso.fi/onto/koko/p2240 -- spontaani tapahtuma => spontaanit tapahtumat
136. http://www.yso.fi/onto/koko/p64327 -- yhteinen raha => yhtenäisvaluutta
137. http://www.yso.fi/onto/koko/p50541 -- trailerit => elokuvatrailerit
138. http://www.yso.fi/onto/koko/p54711 -- meret -- saastuminen => merien saastuminen
139. http://www.yso.fi/onto/koko/p1208 -- vuokrat -- säännöstely => vuokrasäännöstely
140. http://www.yso.fi/onto/koko/p7996 -- työvoima -- tarjonta => työvoiman tarjonta
141. http://www.yso.fi/onto/koko/p50164 -- sisarukset -- kateus => sisaruskateus
142. http://www.yso.fi/onto/koko/p8447 -- video -- projektorit => videoprojektorit
143. http://www.yso.fi/onto/koko/p8684 -- kunnallisvaalit => kuntavaalit
144. http://www.yso.fi/onto/koko/p72923 -- virkistyskalastus => urheilukalastus
145. http://www.yso.fi/onto/koko/p52129 -- tuoksuvalmuskat => tuoksuvalmuska
146. http://www.yso.fi/onto/koko/p25788 -- Barbarossa-suunnitelma => operaatio Barbarossa
147. http://www.yso.fi/onto/koko/p18428 -- tiede -- popularisointi => tieteen popularisointi

Muutokset ruotsinkielisissä suositeltavissa termeissä

Seuraavien käsitteiden ruotsinkielinen suositeltava termi vaihtui uuteen KOKO-versioon:

1. http://www.yso.fi/onto/koko/p10690 -- ämbetsversksdemokrati => ämbetsverksdemokrati
2. http://www.yso.fi/onto/koko/p72923 -- fritidsfiske => sportfiske
3. http://www.yso.fi/onto/koko/p4900 -- desertering => desertering från fronten
4. http://www.yso.fi/onto/koko/p17928 -- salmiakki => salmiak
5. http://www.yso.fi/onto/koko/p54258 -- shawnee => shawneer
6. http://www.yso.fi/onto/koko/p6064 -- förvärvsarbete => arbetande
7. http://www.yso.fi/onto/koko/p32198 -- kopparblandningar => kopparlegeringar
8. http://www.yso.fi/onto/koko/p56864 -- magistrar i hälsovetenskaper => hälsovårdsmagistrar
9. http://www.yso.fi/onto/koko/p25633 -- jenka (dansmusik) => jenkor (dansmusik)
10. http://www.yso.fi/onto/koko/p25119 -- Heliga Korsets kyrka (Hattula) => Heliga korsets kyrka (Hattula)
11. http://www.yso.fi/onto/koko/p33641 -- midsommarbål => bål (brasor)
12. http://www.yso.fi/onto/koko/p52437 -- hollandse herdeshond => hollandse herdershond
13. http://www.yso.fi/onto/koko/p13254 -- torneåbor => Torneåbor
14. http://www.yso.fi/onto/koko/p9573 -- konfektionsaffärer => klädaffärer
15. http://www.yso.fi/onto/koko/p59483 -- finska som andra språk => finska som andraspråk
16. http://www.yso.fi/onto/koko/p25053 -- samba (latinamerikanska danser) => sambor (danser)
17. http://www.yso.fi/onto/koko/p26139 -- fysiognomik => fysionomik
18. http://www.yso.fi/onto/koko/p18306 -- prematurförlossning => prematur förlossning
19. http://www.yso.fi/onto/koko/p34505 -- skydd av hav => havsskydd
20. http://www.yso.fi/onto/koko/p33098 -- igångsättande => start
21. http://www.yso.fi/onto/koko/p55547 -- Feldenkrais-metoden => Feldenkraismetoden
22. http://www.yso.fi/onto/koko/p51274 -- bärmistel => bärhäggmispel
23. http://www.yso.fi/onto/koko/p2894 -- otryckta källor => icke-skriftliga källor
24. http://www.yso.fi/onto/koko/p13030 -- stewardar => stuertar
25. http://www.yso.fi/onto/koko/p39005 -- ämbare => hinkar
26. http://www.yso.fi/onto/koko/p9344 -- neuropeptidit => neuropeptider
27. http://www.yso.fi/onto/koko/p33863 -- medvetengörande => medvetandegörande
28. http://www.yso.fi/onto/koko/p52686 -- förskäkringsmäklare => försäkringsmäklare
29. http://www.yso.fi/onto/koko/p35314 -- fullmäktige => fullmäktigeförsamlingar
30. http://www.yso.fi/onto/koko/p48302 -- kristallisation (verksamhet) => kristallisering
31. http://www.yso.fi/onto/koko/p15899 -- automatkarbin => stormgevär
32. http://www.yso.fi/onto/koko/p6802 -- make up => makeup
33. http://www.yso.fi/onto/koko/p12214 -- Kihaus => Kihaus Folk
34. http://www.yso.fi/onto/koko/p35836 -- fekalier => avföring
35. http://www.yso.fi/onto/koko/p6177 -- postmenopausal ålder => postmenopaus
36. http://www.yso.fi/onto/koko/p34633 -- fantasy => fantasi
37. http://www.yso.fi/onto/koko/p72872 -- belle epoque => belle époque
38. http://www.yso.fi/onto/koko/p8396 -- indelta armeer => indelta arméer
39. http://www.yso.fi/onto/koko/p50541 -- trailrar => filmtrailrar
40. http://www.yso.fi/onto/koko/p56439 -- benhinneinflammation => valpsjuka
41. http://www.yso.fi/onto/koko/p32891 -- arbetsprojektorer => overheadprojektorer
42. http://www.yso.fi/onto/koko/p5335 -- teodice => teodicé
43. http://www.yso.fi/onto/koko/p35708 -- slöjdfostran => slöjdpedagogik
44. http://www.yso.fi/onto/koko/p7627 -- vänthallar => väntrum
45. http://www.yso.fi/onto/koko/p25687 -- synpunkt => synvinkel
46. http://www.yso.fi/onto/koko/p8224 -- mendikantordnar => tiggarordnar
47. http://www.yso.fi/onto/koko/p9198 -- CADASIL-syndrom => CADASIL
48. http://www.yso.fi/onto/koko/p11528 -- rehabiliteringsforskning => rehabiliteringsundersökning
49. http://www.yso.fi/onto/koko/p15008 -- flodområden => vattendragsområden
50. http://www.yso.fi/onto/koko/p25479 -- Lyme borrelios => Lyme-sjukdom
51. http://www.yso.fi/onto/koko/p51192 -- Högsar => Högsar gård
52. http://www.yso.fi/onto/koko/p730 -- vårdbalans => terapeutisk balans
53. http://www.yso.fi/onto/koko/p51661 -- jakt-  och fiskeövervakning => jakt- och fiskeövervakning
54. http://www.yso.fi/onto/koko/p1122 -- självdestruktivitet => självdestruktion
55. http://www.yso.fi/onto/koko/p71199 -- kraftsport => strongmantävling
56. http://www.yso.fi/onto/koko/p18791 -- hörsel-, syn- eller talskadade => personer med sensoriska funktionshinder
57. http://www.yso.fi/onto/koko/p53038 -- biologisk beräkningslära => beräkningsneurovetenskap
58. http://www.yso.fi/onto/koko/p4485 -- Europarådets Konvention om straffrättsliga sanktioner till skydd för miljön => Europarådets konvention om straffrättsliga sanktioner till skydd för miljön
59. http://www.yso.fi/onto/koko/p4278 -- tvångsituation => tvångssituation
60. http://www.yso.fi/onto/koko/p25685 -- marinmålning (konstnärligt skapande) => marinmåleri
61. http://www.yso.fi/onto/koko/p58377 -- konventionen om överlämnande mellan de nordiska staterna på grund av brott => Konventionen om överlämnande mellan de nordiska staterna på grund av brott
62. http://www.yso.fi/onto/koko/p18640 -- författande av vetenskaplig text => vetenskapligt skrivande
63. http://www.yso.fi/onto/koko/p9031 -- satakundabor => Satakundabor
64. http://www.yso.fi/onto/koko/p71213 -- efterproduktion => postproduktion
65. http://www.yso.fi/onto/koko/p60805 -- bredbands-TV => bredbands-tv
66. http://www.yso.fi/onto/koko/p32828 -- malörtssläktet => malörter
67. http://www.yso.fi/onto/koko/p53108 -- undersökning av olyckor => olycksutredning
68. http://www.yso.fi/onto/koko/p11909 -- skelettkirurgi => benkirurgi
69. http://www.yso.fi/onto/koko/p52120 -- fitnessport => fitness-sport
70. http://www.yso.fi/onto/koko/p25351 -- Sankt Olavs kyrka (Tyrvis) => Sankt Olofs kyrka (Vammala)
71. http://www.yso.fi/onto/koko/p11159 -- naturligt objekt => naturliga objekt
72. http://www.yso.fi/onto/koko/p5192 -- free jazz => frijazz
73. http://www.yso.fi/onto/koko/p17172 -- sjukhusinfektioner => vårdrelaterade infektioner
74. http://www.yso.fi/onto/koko/p2187 -- Helsingfors Domkyrka => Helsingfors domkyrka
75. http://www.yso.fi/onto/koko/p11681 -- sämre lottade => underprivilegiering
76. http://www.yso.fi/onto/koko/p33945 -- köttboskap (hemman) => köttboskapsgårdar
77. http://www.yso.fi/onto/koko/p25257 -- Konventionen om biologisk mångfald => Konvention om biologisk mångfald
78. http://www.yso.fi/onto/koko/p72203 -- marsrevolutionen (1917) => februarirevolutionen (1917)
79. http://www.yso.fi/onto/koko/p31212 -- diarre => diarré
80. http://www.yso.fi/onto/koko/p18563 -- sommartävlingar => sommar-OS
81. http://www.yso.fi/onto/koko/p30701 -- CD-ljudskivor => cd-ljudskivor
82. http://www.yso.fi/onto/koko/p11438 -- betatalningsrörelse => betalningsrörelse
83. http://www.yso.fi/onto/koko/p53264 -- foxtrot (danser) => foxtroter (danser)
84. http://www.yso.fi/onto/koko/p53432 -- peruansk nakenhund => perro sin pelo del perú
85. http://www.yso.fi/onto/koko/p25872 -- fragil X-syndromet => fragil X-syndrom
86. http://www.yso.fi/onto/koko/p14360 -- icke-levande fysisk helhet => icke-levande fysiska helheter
87. http://www.yso.fi/onto/koko/p31189 -- sprinkleranläggningar (bevattning) => vattenspridare
88. http://www.yso.fi/onto/koko/p9482 -- expediter => försäljare
89. http://www.yso.fi/onto/koko/p15739 -- petsamobor => Petsamobor
90. http://www.yso.fi/onto/koko/p10205 -- varieteer => varietéer
91. http://www.yso.fi/onto/koko/p5243 -- vinterpraktfjärilar => Nymphalis
92. http://www.yso.fi/onto/koko/p25520 -- E-andelsrörelsen => E-rörelsen
93. http://www.yso.fi/onto/koko/p16579 -- srbetsstationer => arbetsstationer
94. http://www.yso.fi/onto/koko/p25893 -- assessor (titlar) => assessorer (hederstitlar)
95. http://www.yso.fi/onto/koko/p4781 -- lahtisbor => Lahtisbor
96. http://www.yso.fi/onto/koko/p14136 -- vuxendiabetes => typ 2-diabetes
97. http://www.yso.fi/onto/koko/p31520 -- faner => plywood
98. http://www.yso.fi/onto/koko/p61850 -- slaget vid Raatte => slaget vid Raate
99. http://www.yso.fi/onto/koko/p52852 -- sanktbernhardshund => sankt bernhardshund
100. http://www.yso.fi/onto/koko/p11612 -- fisnk mark => finsk mark
101. http://www.yso.fi/onto/koko/p5460 -- Tangofestivalen i Seinäjoki => Seinäjoki tangomarknad
102. http://www.yso.fi/onto/koko/p35390 -- storstugor => stugor
103. http://www.yso.fi/onto/koko/p15559 -- näringsskatt => näringsbeskattning
104. http://www.yso.fi/onto/koko/p8215 -- mobbning (skola) => skolmobbning
105. http://www.yso.fi/onto/koko/p1536 -- Ashtanga yoga => ashtanga yoga
106. http://www.yso.fi/onto/koko/p13620 -- truck race => truckracing
107. http://www.yso.fi/onto/koko/p33759 -- dammar => odlingsdammar
108. http://www.yso.fi/onto/koko/p2978 -- Salamjärvi nationalpark => Salamajärvi nationalpark
109. http://www.yso.fi/onto/koko/p11148 -- plats definierad genom människans aktivitet => platser definierade genom människans aktivitet
110. http://www.yso.fi/onto/koko/p53059 -- kapslar => läkemedelskapslar
111. http://www.yso.fi/onto/koko/p57046 -- förtrolighet => konfidentialitet
112. http://www.yso.fi/onto/koko/p37301 -- gröesläktet => gröen
113. http://www.yso.fi/onto/koko/p15490 -- bolagsskatt => bolagsbeskattning
114. http://www.yso.fi/onto/koko/p57654 -- hinnor => membran (organiska objekt)
115. http://www.yso.fi/onto/koko/p32794 -- upphandling => anskaffning
116. http://www.yso.fi/onto/koko/p11350 -- Internationella året för tolerans => internationella året för tolerans
117. http://www.yso.fi/onto/koko/p12136 -- sabbatsår => sabbatsledighet
118. http://www.yso.fi/onto/koko/p2801 -- huichol => huicholer
119. http://www.yso.fi/onto/koko/p36786 -- beskärning => skärning
120. http://www.yso.fi/onto/koko/p36076 -- klienter => kunder
121. http://www.yso.fi/onto/koko/p26363 -- Vaaherssalo gård => Vaahersalo gård
122. http://www.yso.fi/onto/koko/p31903 -- fysisk helhet => fysiska helheter
123. http://www.yso.fi/onto/koko/p3538 -- acceptance and commitment therapy => Acceptance and Commitment Therapy
124. http://www.yso.fi/onto/koko/p52192 -- avgångsbetygen => avgångsbetyg
125. http://www.yso.fi/onto/koko/p72280 -- vattenandar => vattenrådare
126. http://www.yso.fi/onto/koko/p36649 -- hantverkdesign => hantverksdesign
127. http://www.yso.fi/onto/koko/p8189 -- darts => dart
128. http://www.yso.fi/onto/koko/p26294 -- tromber (meteorologiska fenomen) => virvelstormar
129. http://www.yso.fi/onto/koko/p72577 -- socker => sockerarter
130. http://www.yso.fi/onto/koko/p35988 -- kärnor (redskap) => smörkärnor
131. http://www.yso.fi/onto/koko/p50300 -- hedersvåld => hedersrelaterat våld
132. http://www.yso.fi/onto/koko/p62601 -- rullhockey => inlinehockey
133. http://www.yso.fi/onto/koko/p14930 -- rysslandsfinländare => finländare i Ryssland
134. http://www.yso.fi/onto/koko/p25432 -- Vehmais gård => Wehmais gård
135. http://www.yso.fi/onto/koko/p31708 -- arsen => arsenik
136. http://www.yso.fi/onto/koko/p4516 -- rasdiskriminering => rasism
137. http://www.yso.fi/onto/koko/p14374 -- grannelag => grannförhållande
138. http://www.yso.fi/onto/koko/p35219 -- läsappareter => läsapparater (skannrar)
139. http://www.yso.fi/onto/koko/p2470 -- självhjälp => laglig självtäkt
140. http://www.yso.fi/onto/koko/p51219 -- Unesco folkbiblioteksmanifest => Unescos folkbiblioteksmanifest
141. http://www.yso.fi/onto/koko/p26321 -- reception (kognition) => erhållande
142. http://www.yso.fi/onto/koko/p35879 -- möhippor => möhippor och svensexor
143. http://www.yso.fi/onto/koko/p30535 -- förband (teknik) => fogar
144. http://www.yso.fi/onto/koko/p53139 -- egenmakt => empowerment
145. http://www.yso.fi/onto/koko/p33691 -- nejlikaväxter => nejlikväxter
146. http://www.yso.fi/onto/koko/p12849 -- inträdesprov (provuppgifter) => urvalsprovuppgifter
147. http://www.yso.fi/onto/koko/p31493 -- bräckvatten => brackvatten
148. http://www.yso.fi/onto/koko/p17263 -- atletik => kraftsport
149. http://www.yso.fi/onto/koko/p51854 -- familjebildande => familjebildning
150. http://www.yso.fi/onto/koko/p36393 -- ritning (konstnärligt skapande) => teckning (konstnärligt skapande)
151. http://www.yso.fi/onto/koko/p30519 -- makrame => makramé
152. http://www.yso.fi/onto/koko/p57739 -- informationstjänst på Internet => informationstjänst på internet
153. http://www.yso.fi/onto/koko/p56573 -- cortison => kortison
154. http://www.yso.fi/onto/koko/p13380 -- aphyllophorales => Aphyllophorales
155. http://www.yso.fi/onto/koko/p32885 -- datateknik => informationsteknik
156. http://www.yso.fi/onto/koko/p37230 -- undervisningsplaner (högskolenivå) => läroplaner
157. http://www.yso.fi/onto/koko/p7908 -- psykiatrisk rehabilitering (patienter) => psykiska rehabiliteringspatienter
158. http://www.yso.fi/onto/koko/p1750 -- thriller => thrillers (litteratur)
159. http://www.yso.fi/onto/koko/p5568 -- korgboll => basketboll
160. http://www.yso.fi/onto/koko/p4607 -- köpt service => köptjänster
161. http://www.yso.fi/onto/koko/p7051 -- dumping => dumpning
162. http://www.yso.fi/onto/koko/p32170 -- samverkan => samverkningar
163. http://www.yso.fi/onto/koko/p52447 -- tjänsteutnämning => tjänstetillsättning
164. http://www.yso.fi/onto/koko/p17724 -- kulturevolution => kulturell evolution
165. http://www.yso.fi/onto/koko/p50713 -- människa-djur-förhållande => människa-djurförhållande
166. http://www.yso.fi/onto/koko/p5311 -- flicksländor och jungfrusländor => jungfru- och flicksländor
167. http://www.yso.fi/onto/koko/p51699 -- forskningsobjekt => studieobjekt
168. http://www.yso.fi/onto/koko/p33234 -- CD-skivor => cd-skivor
169. http://www.yso.fi/onto/koko/p9505 -- turistområde => turistområden
170. http://www.yso.fi/onto/koko/p63204 -- nät-TV => nät-tv
171. http://www.yso.fi/onto/koko/p4456 -- valross => valrossar
172. http://www.yso.fi/onto/koko/p5283 -- hepatisk encefalopati => leverencefalopati
173. http://www.yso.fi/onto/koko/p30813 -- turneer => turnéer
174. http://www.yso.fi/onto/koko/p35798 -- piroger => pajer och piroger
175. http://www.yso.fi/onto/koko/p2864 -- joggning => uppmjukning
176. http://www.yso.fi/onto/koko/p30767 -- profiilit => profiler
177. http://www.yso.fi/onto/koko/p25391 -- jenka (danser) => jenkor (danser)
178. http://www.yso.fi/onto/koko/p1671 -- intifadan => intifada
179. http://www.yso.fi/onto/koko/p48416 -- idekartor => idékartor
180. http://www.yso.fi/onto/koko/p15563 -- utnämningar => tjänsteutnämningar
181. http://www.yso.fi/onto/koko/p35619 -- naturvetenskaplig tidsperiod => naturvetenskapliga tidsperioder
182. http://www.yso.fi/onto/koko/p33360 -- CD-bildskivor => cd-bildskivor
183. http://www.yso.fi/onto/koko/p18693 -- militärattacheer => militärattachéer
184. http://www.yso.fi/onto/koko/p1115 -- lärare för yrkesstudier => lärare i yrkesinriktade studier
185. http://www.yso.fi/onto/koko/p36676 -- sophantering => avfallshantering
186. http://www.yso.fi/onto/koko/p15856 -- prestationsnivå => resultatinriktning
187. http://www.yso.fi/onto/koko/p53334 -- impregeneringsanläggningar => impregneringsanläggningar
188. http://www.yso.fi/onto/koko/p25399 -- Riddare av Mannerheimkorset => riddare av Mannerheimkorset
189. http://www.yso.fi/onto/koko/p11510 -- lärarrollen => lärarskap
190. http://www.yso.fi/onto/koko/p1975 -- flishuggarre => klyvmaskiner
191. http://www.yso.fi/onto/koko/p60219 -- julfred => julfrid
192. http://www.yso.fi/onto/koko/p14832 -- realitets-TV => reality-tv
193. http://www.yso.fi/onto/koko/p31967 -- TV-system => tv-system
194. http://www.yso.fi/onto/koko/p25891 -- industrisamhälle => industriellt samhälle
195. http://www.yso.fi/onto/koko/p36772 -- fäste => fästande
196. http://www.yso.fi/onto/koko/p25765 -- miljöveckan (S:t Petersburg) => miljöveckan i S:t Petersburg
197. http://www.yso.fi/onto/koko/p13931 -- lågavlönade => lågavlöning
198. http://www.yso.fi/onto/koko/p48182 -- markering => märkning (verksamhet)
199. http://www.yso.fi/onto/koko/p18989 -- sociala färdigheter => social kompetens
200. http://www.yso.fi/onto/koko/p18836 -- lagen om rättshjälp => lag om rättshjälp
201. http://www.yso.fi/onto/koko/p32813 -- samhällelig tidsperiod => samhälleliga tidsperioder
202. http://www.yso.fi/onto/koko/p12775 -- handikappande => invalidisering
203. http://www.yso.fi/onto/koko/p49041 -- skalor => tonskalor
204. http://www.yso.fi/onto/koko/p51684 -- non-Hodgkin-lymfom => non-Hodgkins lymfom
205. http://www.yso.fi/onto/koko/p34953 -- återgivning => upprepning
206. http://www.yso.fi/onto/koko/p256 -- elektronikanläggningar => elektronikapparater
207. http://www.yso.fi/onto/koko/p10571 -- motionsevenemang => idrottsevenemang
208. http://www.yso.fi/onto/koko/p9508 -- dirigering (orkestrar) => orkesterdirigering
209. http://www.yso.fi/onto/koko/p42371 -- kolorering => färgläggning
210. http://www.yso.fi/onto/koko/p54873 -- POC-tester => patientnära test
211. http://www.yso.fi/onto/koko/p15977 -- stamkrig => frändefolkskrigen
212. http://www.yso.fi/onto/koko/p71377 -- sexualitet => könslighet
213. http://www.yso.fi/onto/koko/p9478 -- hälsopåverkande livsmedel => mervärdesmat
214. http://www.yso.fi/onto/koko/p10852 -- mentaliseringsförmåga => mentalisering
215. http://www.yso.fi/onto/koko/p12464 -- epikureismen => epikurism
216. http://www.yso.fi/onto/koko/p36491 -- datering => åldersbestämning
217. http://www.yso.fi/onto/koko/p53790 -- välfärdsbransch => välfärdssektorn
218. http://www.yso.fi/onto/koko/p15789 -- snowboard-åkning => snowboardåkning
219. http://www.yso.fi/onto/koko/p32416 -- TV-program => tv-program
220. http://www.yso.fi/onto/koko/p54585 -- UNESCO skolbiblioteksmanifest => Unescos skolbiblioteksmanifest
221. http://www.yso.fi/onto/koko/p10659 -- korgbollsspelare => basketbollspelare
222. http://www.yso.fi/onto/koko/p25426 -- Creutzfeldt–Jakobs sjukdom => Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
223. http://www.yso.fi/onto/koko/p25107 -- new age-rörelsen => New Age-rörelsen
224. http://www.yso.fi/onto/koko/p32560 -- TV-kameror => tv-kameror
225. http://www.yso.fi/onto/koko/p6997 -- Minnesotametoden => myllyhoito
226. http://www.yso.fi/onto/koko/p14948 -- väktare (naturskyddsområden) => vakter för naturskyddsområden
227. http://www.yso.fi/onto/koko/p33278 -- skolskepp => skolfartyg
228. http://www.yso.fi/onto/koko/p63411 -- höjning => stigning
229. http://www.yso.fi/onto/koko/p25923 -- Dalsvik => Dalsvik gård
230. http://www.yso.fi/onto/koko/p36327 -- tvärvetenskaplig forskning => tvärsnittsstudie
231. http://www.yso.fi/onto/koko/p25063 -- CA_DISSPLA => CA-DISSPLA
232. http://www.yso.fi/onto/koko/p51957 -- stavgångsstavar => gångstavar
233. http://www.yso.fi/onto/koko/p36716 -- plats formad av naturen => platser formade av naturen
234. http://www.yso.fi/onto/koko/p5902 -- torparväsendet => torparväsen
235. http://www.yso.fi/onto/koko/p10366 -- helkajuhla => helkafest
236. http://www.yso.fi/onto/koko/p16611 -- tidningsförläggare => tidningsförlag
237. http://www.yso.fi/onto/koko/p25688 -- allmännytta (konkret icke-levande objekt) => kollektiva nyttigheter
238. http://www.yso.fi/onto/koko/p9918 -- akademiledamöter => akademiker
239. http://www.yso.fi/onto/koko/p2443 -- avskedande => separering (teknik)
240. http://www.yso.fi/onto/koko/p18175 -- adessiivi => adessiv
241. http://www.yso.fi/onto/koko/p31370 -- mjölkboskap (hemman) => mjölkboskapsgårdar
242. http://www.yso.fi/onto/koko/p17152 -- rörelsehandikappade => personer med muskuloskeletala sjukdomar
243. http://www.yso.fi/onto/koko/p25434 -- WPPSI-R => WPPSI
244. http://www.yso.fi/onto/koko/p26262 -- undervattensfilmning => undervattensfotografering och -filmning
245. http://www.yso.fi/onto/koko/p12984 -- identitet i Esbo => Esbo-identitet
246. http://www.yso.fi/onto/koko/p30924 -- DVD-apparater => dvd-apparater
247. http://www.yso.fi/onto/koko/p58676 -- kön => sex
248. http://www.yso.fi/onto/koko/p2125 -- garage rock => garagerock
249. http://www.yso.fi/onto/koko/p36986 -- varseblivning => perception
250. http://www.yso.fi/onto/koko/p3498 -- TV-stationer => tv-stationer
251. http://www.yso.fi/onto/koko/p5334 -- Böneveckan för kristen enhet => böneveckan för kristen enhet
252. http://www.yso.fi/onto/koko/p30717 -- fantasi => inbillningsförmåga
253. http://www.yso.fi/onto/koko/p72924 -- adressregister => adresser (kommunikation)
254. http://www.yso.fi/onto/koko/p7204 -- kvalificering => kvistning
255. http://www.yso.fi/onto/koko/p24919 -- digitalfilmning => digitalfotografering och -filmning
256. http://www.yso.fi/onto/koko/p4838 -- teledemokrati => e-demokrati
257. http://www.yso.fi/onto/koko/p52950 -- omdömen => propositioner (logik)
258. http://www.yso.fi/onto/koko/p25837 -- ASP .NET => ASP.NET
259. http://www.yso.fi/onto/koko/p32215 -- herukat => vinbär
260. http://www.yso.fi/onto/koko/p51720 -- häckningsparasitism => boparasitism
261. http://www.yso.fi/onto/koko/p9200 -- riksdagsledamots specialmedarbetare => ledamotsassistenter
262. http://www.yso.fi/onto/koko/p71737 -- profilering (aktiv verksamhet) => profilera sig
263. http://www.yso.fi/onto/koko/p36616 -- behandling => behandling och hantering
264. http://www.yso.fi/onto/koko/p830 -- nyttomodeller => nyttighetsmodeller
265. http://www.yso.fi/onto/koko/p14732 -- slang (rör) => slangar
266. http://www.yso.fi/onto/koko/p4094 -- Labrador retriever => labrador retriever
267. http://www.yso.fi/onto/koko/p18988 -- delad nyttjanderätt => tidsandel
268. http://www.yso.fi/onto/koko/p16131 -- ädelfjärilar => praktfjärilar
269. http://www.yso.fi/onto/koko/p18043 -- sumo => sumobrottning
270. http://www.yso.fi/onto/koko/p8657 -- fisklus => fisklöss
271. http://www.yso.fi/onto/koko/p3326 -- katekolamin => katekolaminer
272. http://www.yso.fi/onto/koko/p13388 -- informations- och kommunkationsbrott => informations- och kommunikationsbrott
273. http://www.yso.fi/onto/koko/p31530 -- tidningar => dagstidningar
274. http://www.yso.fi/onto/koko/p52414 -- svart terrier => rysk svart terrier
275. http://www.yso.fi/onto/koko/p32747 -- kabel-TV => kabel-tv
276. http://www.yso.fi/onto/koko/p63474 -- TV-serier => tv-serier
277. http://www.yso.fi/onto/koko/p52370 -- influensa A -virus => influensa A-virus
278. http://www.yso.fi/onto/koko/p7178 -- undervisningsprogram  -- radio => undervisningsprogram -- radio
279. http://www.yso.fi/onto/koko/p26230 -- MCSD-certifikat => MCSD-examen
280. http://www.yso.fi/onto/koko/p176 -- blodkorv => svartkorv
281. http://www.yso.fi/onto/koko/p59521 -- karakalpacker => karakalpaker
282. http://www.yso.fi/onto/koko/p16589 -- dirigering (körer) => kördirigering
283. http://www.yso.fi/onto/koko/p52407 -- skotsk vinthund => skotsk hjorthund
284. http://www.yso.fi/onto/koko/p25352 -- Lokalagenda 21 => Lokal Agenda 21
285. http://www.yso.fi/onto/koko/p25220 -- dödskult (dyrkan) => anfäderskult
286. http://www.yso.fi/onto/koko/p55932 -- Lissabonavtalet => Lissabonfördraget
287. http://www.yso.fi/onto/koko/p71556 -- yrkesskollärare => lärare för yrkesstudier
288. http://www.yso.fi/onto/koko/p34582 -- TV-reklam => tv-reklam
289. http://www.yso.fi/onto/koko/p57116 -- subarktiska zonen => subarktisk zon
290. http://www.yso.fi/onto/koko/p10586 -- Kuhmo-talo => Kuhmohuset
291. http://www.yso.fi/onto/koko/p51947 -- onkogener => cancergener
292. http://www.yso.fi/onto/koko/p30657 -- sätt => seder
293. http://www.yso.fi/onto/koko/p2277 -- långfärdsskridsskoåkning => långfärdsskridskoåkning
294. http://www.yso.fi/onto/koko/p32594 -- representerande => representation (ömsesidig aktivitet)
295. http://www.yso.fi/onto/koko/p7102 -- offerter => erbjudanden
296. http://www.yso.fi/onto/koko/p57363 -- HOJKS => individuell plan för hur undervisningen skall ordnas
297. http://www.yso.fi/onto/koko/p11236 -- supéer => supé
298. http://www.yso.fi/onto/koko/p55021 -- fornnorska => fornnordiska
299. http://www.yso.fi/onto/koko/p35114 -- ateljeer => ateljéer
300. http://www.yso.fi/onto/koko/p25390 -- Ehrensvärd-museum => Ehrensvärd-museet
301. http://www.yso.fi/onto/koko/p53456 -- old English sheepdog => old english sheepdog
302. http://www.yso.fi/onto/koko/p30823 -- kommitteer => kommittéer
303. http://www.yso.fi/onto/koko/p30929 -- fläckurtagning => fläckborttagning
304. http://www.yso.fi/onto/koko/p12174 -- Akademiska Kvarten => Akademiska kvarten
305. http://www.yso.fi/onto/koko/p10500 -- social konstruktivism => socialkonstruktivism
306. http://www.yso.fi/onto/koko/p31533 -- TV-nät => tv-nät
307. http://www.yso.fi/onto/koko/p26367 -- filmande => filmatisering
308. http://www.yso.fi/onto/koko/p60086 -- arbetets engagemang => engagemang i arbetet
309. http://www.yso.fi/onto/koko/p479 -- tvåkönade arter => hermafroditism
310. http://www.yso.fi/onto/koko/p72251 -- deltagande teater => delaktiggörande teater
311. http://www.yso.fi/onto/koko/p7452 -- endokrina körtlar => endokrina körtlarna
312. http://www.yso.fi/onto/koko/p16096 -- brasilienfinländare => finländare i Brasilien
313. http://www.yso.fi/onto/koko/p18308 -- TV-journalistik => tv-journalistik
314. http://www.yso.fi/onto/koko/p25267 -- Tomasmässan => Tomasmässa
315. http://www.yso.fi/onto/koko/p58924 -- personlig hjälpare => individuella assistenter
316. http://www.yso.fi/onto/koko/p15696 -- polyradikulit => Guillain-Barres syndrom
317. http://www.yso.fi/onto/koko/p61893 -- mottagning => reception (förståelse)
318. http://www.yso.fi/onto/koko/p62497 -- flicktid => flickskap
319. http://www.yso.fi/onto/koko/p26339 -- Käinby racerbana => Käinby motorstadion
320. http://www.yso.fi/onto/koko/p11103 -- fyndigheter (förekomster) => förekomster
321. http://www.yso.fi/onto/koko/p14095 -- sjöstridskrafter => marinen
322. http://www.yso.fi/onto/koko/p24903 -- smörjning (händelse) => smörjelse
323. http://www.yso.fi/onto/koko/p32123 -- tekniskt objekt => tekniska objekt (fysiska)
324. http://www.yso.fi/onto/koko/p71997 -- extrema former => extrema fenomen
325. http://www.yso.fi/onto/koko/p26266 -- PC Tools Utilites => PC Tools Utilities
326. http://www.yso.fi/onto/koko/p54186 -- suviseurat => sommarmöten (laestadianism)
327. http://www.yso.fi/onto/koko/p18531 -- bestseller => bästsäljare
328. http://www.yso.fi/onto/koko/p58368 -- gräddning => tillagning
329. http://www.yso.fi/onto/koko/p5918 -- varukunskap => produktinformation
330. http://www.yso.fi/onto/koko/p54783 -- Nova Scotia duck tolling retriever => nova scotia duck tolling retriever
331. http://www.yso.fi/onto/koko/p56334 -- snabbspårväg => lättåg
332. http://www.yso.fi/onto/koko/p34351 -- utfodring => matning
333. http://www.yso.fi/onto/koko/p14585 -- socialväsendet => socialväsen
334. http://www.yso.fi/onto/koko/p17364 -- sirkuskonster => cirkuskonster
335. http://www.yso.fi/onto/koko/p12802 -- blindskrift => punktskrift
336. http://www.yso.fi/onto/koko/p1825 -- cellmembran => cellmembraner
337. http://www.yso.fi/onto/koko/p25286 -- europeisk intergation => europeisk integration
338. http://www.yso.fi/onto/koko/p31676 -- nedskräpning => skräpande
339. http://www.yso.fi/onto/koko/p72696 -- Tyrvis -- lokal identitet => Tyrvis-identitet
340. http://www.yso.fi/onto/koko/p10307 -- politiska instutioner => politiska institutioner
341. http://www.yso.fi/onto/koko/p18725 -- falkfåglar => falkar
342. http://www.yso.fi/onto/koko/p5616 -- varelser (filosofi) => entiteter (filosofi)
343. http://www.yso.fi/onto/koko/p4159 -- esbobor => Esbobor
344. http://www.yso.fi/onto/koko/p35637 -- kärnkraftverk -- olyckor => kärnkraftsolyckor
345. http://www.yso.fi/onto/koko/p8488 -- levnadsvärld => livsvärld
346. http://www.yso.fi/onto/koko/p36400 -- frilansarbete => frilansarbetare
347. http://www.yso.fi/onto/koko/p954 -- Valtavaara-Pyhävaara naturskyddsområde => Valtavaara och Pyhävaara naturskyddsområde
348. http://www.yso.fi/onto/koko/p996 -- fanflykt => desertering
349. http://www.yso.fi/onto/koko/p36239 -- interdisciplinaritet => tvärvetenskap
350. http://www.yso.fi/onto/koko/p26273 -- cirkadiansk rytm => dygnsrytm
351. http://www.yso.fi/onto/koko/p2173 -- uthållighet => sisu
352. http://www.yso.fi/onto/koko/p48198 -- sällanköpsvaror => kapitalvaror
353. http://www.yso.fi/onto/koko/p34536 -- TV-bolag => tv-bolag
354. http://www.yso.fi/onto/koko/p25884 -- masurkor (dansmusik) => mazurkor (dansmusik)
355. http://www.yso.fi/onto/koko/p56859 -- cosmomusik => kosmoterapi
356. http://www.yso.fi/onto/koko/p70281 -- identitet i Päijänne-Tavastland => Päijänne-Tavastland-identitet
357. http://www.yso.fi/onto/koko/p34280 -- fållning => fogning
358. http://www.yso.fi/onto/koko/p51454 -- coton de Tuléar => coton de tuléar
359. http://www.yso.fi/onto/koko/p26336 -- ASP => Active Server Pages
360. http://www.yso.fi/onto/koko/p48281 -- slungning => centrifugering
361. http://www.yso.fi/onto/koko/p52347 -- botulin => botulinumtoxin
362. http://www.yso.fi/onto/koko/p9136 -- swedenborgianismen => swedenborgianism
363. http://www.yso.fi/onto/koko/p51838 -- stdassekreterare => stadssekreterare
364. http://www.yso.fi/onto/koko/p2197 -- CID association method => CID-assosiaatiomenetelmä
365. http://www.yso.fi/onto/koko/p53370 -- motionsteknologi => idrottsteknologi
366. http://www.yso.fi/onto/koko/p25116 -- medgivande => erkännande
367. http://www.yso.fi/onto/koko/p61116 -- poledance => stångdans
368. http://www.yso.fi/onto/koko/p17031 -- assembler => assemblerspråk
369. http://www.yso.fi/onto/koko/p25660 -- Euratom-avtalet => Euratomfördraget
370. http://www.yso.fi/onto/koko/p53200 -- dataekonomi => kunskapsekonomi
371. http://www.yso.fi/onto/koko/p30945 -- digitalekonomi => nya ekonomin
372. http://www.yso.fi/onto/koko/p70185 -- pansarvärnskanon => pansarvärnskanoner
373. http://www.yso.fi/onto/koko/p36642 -- åldersbestämning => datering
374. http://www.yso.fi/onto/koko/p11561 -- thaiska => thai
375. http://www.yso.fi/onto/koko/p48383 -- spetsteknik (apparater) => högteknologi
376. http://www.yso.fi/onto/koko/p12870 -- finnskogar => finnmarker
377. http://www.yso.fi/onto/koko/p7576 -- spionageromaner => spionromaner
378. http://www.yso.fi/onto/koko/p51378 -- stiftelselag => lag om stiftelser
379. http://www.yso.fi/onto/koko/p53394 -- bruncher => brunch
380. http://www.yso.fi/onto/koko/p48200 -- märkning => märkningar
381. http://www.yso.fi/onto/koko/p48300 -- handledande => handledning
382. http://www.yso.fi/onto/koko/p18927 -- läkemedelsbehandling => medicinering
383. http://www.yso.fi/onto/koko/p54583 -- utsiktplatser => utsiktsplatser
384. http://www.yso.fi/onto/koko/p73140 -- förnödenheter => nyttigheter
385. http://www.yso.fi/onto/koko/p25935 -- lättlästa tidskrifter => lättlästa tidningar
386. http://www.yso.fi/onto/koko/p2369 -- stjärnkult => stjärnstatus
387. http://www.yso.fi/onto/koko/p3303 -- vintertävlingar => vinter-OS
388. http://www.yso.fi/onto/koko/p37144 -- TV-teknik => tv-teknik
389. http://www.yso.fi/onto/koko/p26054 -- Månen => månen
390. http://www.yso.fi/onto/koko/p2763 -- nationella stadsparker => nationalstadsparker
391. http://www.yso.fi/onto/koko/p25348 -- Svidja gård => Svidja slott
392. http://www.yso.fi/onto/koko/p31665 -- luft (orenhet) => orenheter i luften
393. http://www.yso.fi/onto/koko/p25468 -- bujinkan budo taijutsu => Bujinkan Budo Taijutsu
394. http://www.yso.fi/onto/koko/p34032 -- samhälleliga alster => samhälleliga objekt
395. http://www.yso.fi/onto/koko/p6302 -- Mir Iskusstva => Mir iskusstva
396. http://www.yso.fi/onto/koko/p1130 -- levande fysisk helhet => levande fysiska helheter
397. http://www.yso.fi/onto/koko/p64971 -- basal kroppskännedom => kroppskännedom
398. http://www.yso.fi/onto/koko/p8951 -- adjuvans => adjuvant behandling
399. http://www.yso.fi/onto/koko/p7801 -- strömmande => strömning
400. http://www.yso.fi/onto/koko/p16324 -- landstridskrafter => armén (landstridskrafter)
401. http://www.yso.fi/onto/koko/p26207 -- naturläkedom => naturläkemetod
402. http://www.yso.fi/onto/koko/p8955 -- femstatsfördraget => Femstatsfördraget
403. http://www.yso.fi/onto/koko/p10705 -- hastighetsåkning  -- skridsko => hastighetsåkning på skridskor
404. http://www.yso.fi/onto/koko/p58905 -- Lindnäs gård => Linnais gård
405. http://www.yso.fi/onto/koko/p6334 -- Autolcon => AutoIcon
406. http://www.yso.fi/onto/koko/p4421 -- trofeer => troféer
407. http://www.yso.fi/onto/koko/p33675 -- organisation inom kommunikationsbranschen => organisationer inom kommunikationsbranschen
408. http://www.yso.fi/onto/koko/p50624 -- lokalsägner => lokala berättelser
409. http://www.yso.fi/onto/koko/p13386 -- regionala tidningar => landskapstidningar
410. http://www.yso.fi/onto/koko/p14635 -- TV-inspelning => tv-inspelning
411. http://www.yso.fi/onto/koko/p6883 -- programpresentatörer --  radio => hallåmän
412. http://www.yso.fi/onto/koko/p16634 -- TV-skådespel => tv-skådespel
413. http://www.yso.fi/onto/koko/p51689 -- specialyrkesutbildning => yrkesinriktad specialundervisning
414. http://www.yso.fi/onto/koko/p13203 -- beredskapsarbete => stödarbete
415. http://www.yso.fi/onto/koko/p839 -- rysare  -- film => thrillers (filmer)
416. http://www.yso.fi/onto/koko/p37061 -- rosenkransar => radband
417. http://www.yso.fi/onto/koko/p51579 -- världscup => världscuper
418. http://www.yso.fi/onto/koko/p16762 -- ombyggnadsarbeten => förändringsarbeten
419. http://www.yso.fi/onto/koko/p231 -- Rusirock => Ruisrock
420. http://www.yso.fi/onto/koko/p51718 -- valkeakoskibor => Valkeakoskibor
421. http://www.yso.fi/onto/koko/p34606 -- fräsar (jordbearbetningsmaskiner) => jordfräsar
422. http://www.yso.fi/onto/koko/p31505 -- förtjänstarbete => förvärvsarbete
423. http://www.yso.fi/onto/koko/p35076 -- spannmålsodling (hemman) => spannmålsgårdar
424. http://www.yso.fi/onto/koko/p35060 -- kolonisationshistoria => bebyggelsehistoria
425. http://www.yso.fi/onto/koko/p53704 -- Kirkkopuisto (Jyväskylä) => Kyrkparken (Jyväskylä)
426. http://www.yso.fi/onto/koko/p32011 -- massmediekultur => mediekultur
427. http://www.yso.fi/onto/koko/p2054 -- tryckta källor => skriftliga källor
428. http://www.yso.fi/onto/koko/p7600 -- latin (medeltiden) => medeltidslatin
429. http://www.yso.fi/onto/koko/p33840 -- förmultning => murknande
430. http://www.yso.fi/onto/koko/p31431 -- introduktion -- arbetsuppgifter => introduktion
431. http://www.yso.fi/onto/koko/p24905 -- utbyte => byte (utbyte)
432. http://www.yso.fi/onto/koko/p73125 -- elever => studerande
433. http://www.yso.fi/onto/koko/p1545 -- zondieten => Zone-dieten
434. http://www.yso.fi/onto/koko/p17847 -- identitet i Åbo => Åbo-identitet
435. http://www.yso.fi/onto/koko/p16538 -- lärotvister => lärostrider
436. http://www.yso.fi/onto/koko/p65164 -- benet => ben
437. http://www.yso.fi/onto/koko/p961 -- clusiaväxter => johannesörtsväxter
438. http://www.yso.fi/onto/koko/p25829 -- Taiteilijakoti Harjula => Harjula konstnärshem
439. http://www.yso.fi/onto/koko/p3681 -- focaccia => focacciabröd
440. http://www.yso.fi/onto/koko/p54227 -- Guantánamo Bay => Guantánamobasen
441. http://www.yso.fi/onto/koko/p69981 -- radioredaktörer => radiojournalister
442. http://www.yso.fi/onto/koko/p9786 -- brudar => fästmör
443. http://www.yso.fi/onto/koko/p12903 -- South Beach-diet => South Beach-dieten
444. http://www.yso.fi/onto/koko/p15562 -- irisdiagnostiken => irisdiagnostik
445. http://www.yso.fi/onto/koko/p10575 -- kontraktsbrott => avtalsbrott
446. http://www.yso.fi/onto/koko/p71839 -- urskillningsförmåga => omdömesförmåga
447. http://www.yso.fi/onto/koko/p25292 -- Into Work -projektet => Into Work-projektet
448. http://www.yso.fi/onto/koko/p25799 -- Konvention om internationell handel med hotade arter av den vilda floran och faunan => Konvention om internationell handel med hotade arter av vilda djur och växter
449. http://www.yso.fi/onto/koko/p9155 -- objekt relaterat till religion => objekt relaterade till religion
450. http://www.yso.fi/onto/koko/p2092 -- landsvägsfordon => landfordon
451. http://www.yso.fi/onto/koko/p8582 -- risktagande (beteende) => riskbeteende
452. http://www.yso.fi/onto/koko/p391 -- rese-TV-apparater => rese-tv-apparater
453. http://www.yso.fi/onto/koko/p8496 -- dexmetomidin => dexmedetomidin
454. http://www.yso.fi/onto/koko/p13217 -- stå-upp-komik => ståuppkomik
455. http://www.yso.fi/onto/koko/p54426 -- identitet i Satakunda => Satakunda-identitet
456. http://www.yso.fi/onto/koko/p3009 -- organisk struktur => organiska objekt
457. http://www.yso.fi/onto/koko/p26269 -- mentala produkter => abstrakta objekt
458. http://www.yso.fi/onto/koko/p8664 -- innefotboll => futsal
459. http://www.yso.fi/onto/koko/p2773 -- norepinefrin => noradrenalin
460. http://www.yso.fi/onto/koko/p53446 -- arbetsbaserad invandring => arbetskraftsinvandring
461. http://www.yso.fi/onto/koko/p54637 -- kallt arbete => arbete i kyla
462. http://www.yso.fi/onto/koko/p14547 -- diagnostisk avbildning -- medicin => bilddiagnostik
463. http://www.yso.fi/onto/koko/p3273 -- racercyklister => tävlingscyklister
464. http://www.yso.fi/onto/koko/p6479 -- identitet i Savolax => Savolax-identitet
465. http://www.yso.fi/onto/koko/p9620 -- helhetsinrikting => helhetsinriktning
466. http://www.yso.fi/onto/koko/p644 -- Semliki forest-virus => Semliki Forest-virus
467. http://www.yso.fi/onto/koko/p13986 -- näringsupptag => näringsupptagning
468. http://www.yso.fi/onto/koko/p30633 -- manuskript => handskrifter och manuskript
469. http://www.yso.fi/onto/koko/p35050 -- moskeer => moskéer
470. http://www.yso.fi/onto/koko/p9999 -- luftterapi => syrgasbehandling
471. http://www.yso.fi/onto/koko/p33999 -- trygghet => säkerhet och trygghet
472. http://www.yso.fi/onto/koko/p30885 -- DVD-spelare => dvd-spelare
473. http://www.yso.fi/onto/koko/p13442 -- country dance => countrydanser
474. http://www.yso.fi/onto/koko/p25156 -- kolhoser (organisationer) => kolchoser (arbetsandelslag)
475. http://www.yso.fi/onto/koko/p8481 -- social observation => social perception
476. http://www.yso.fi/onto/koko/p5423 -- arkebakterier => arkéer
477. http://www.yso.fi/onto/koko/p36881 -- naturvandring => naturutfärd
478. http://www.yso.fi/onto/koko/p51696 -- tysklandsfinländare => finländare i Tyskland
479. http://www.yso.fi/onto/koko/p57281 -- initiativ => lagmotioner
480. http://www.yso.fi/onto/koko/p36472 -- biologisk mångfald => naturens mångfald
481. http://www.yso.fi/onto/koko/p52752 -- somatisation => somatisering
482. http://www.yso.fi/onto/koko/p9434 -- arbete -- omfördelning => arbetsdelning
483. http://www.yso.fi/onto/koko/p309 -- neoexpressionism => nyexpressionism
484. http://www.yso.fi/onto/koko/p13261 -- kyrkans u-hjälp => kyrkans utlandshjälp
485. http://www.yso.fi/onto/koko/p34650 -- Lucia => lucia
486. http://www.yso.fi/onto/koko/p36418 -- skjutsväsendet => skjutsväsen
487. http://www.yso.fi/onto/koko/p10420 -- änkor => änklingar och änkor
488. http://www.yso.fi/onto/koko/p72525 -- uppenbarelser => syner
489. http://www.yso.fi/onto/koko/p56727 -- stamsoldater => frändefolkskrigare
490. http://www.yso.fi/onto/koko/p49199 -- multidisciplin => multidisciplinaritet
491. http://www.yso.fi/onto/koko/p50125 -- efterkrigstiden => efterkrigstid
492. http://www.yso.fi/onto/koko/p34119 -- erämarksbruk => ödemarksbruk
493. http://www.yso.fi/onto/koko/p17259 -- microsatelliter => mikrosatelliter
494. http://www.yso.fi/onto/koko/p51074 -- dockpjäser => dockskådespel
495. http://www.yso.fi/onto/koko/p26027 -- Tammerfors teatersommar => Tammerfors Teatersommar
496. http://www.yso.fi/onto/koko/p51678 -- sjöövervakning => havsövervakning
497. http://www.yso.fi/onto/koko/p33736 -- konkret icke-levande objekt => icke-levande objekt
498. http://www.yso.fi/onto/koko/p10050 -- incentiv => incitament
499. http://www.yso.fi/onto/koko/p8924 -- sysselsättningsterapi => ergoterapi
500. http://www.yso.fi/onto/koko/p32162 -- mineral => mineraler
501. http://www.yso.fi/onto/koko/p15104 -- kontor (lokaler) => verksamhetsställen
502. http://www.yso.fi/onto/koko/p52491 -- skattebas => skatteunderlag
503. http://www.yso.fi/onto/koko/p53305 -- identitet i Helsingfors => Helsingfors-identitet
504. http://www.yso.fi/onto/koko/p25132 -- annan plats => andra platser
505. http://www.yso.fi/onto/koko/p25074 -- Helsingforsöverenskommelsen => Helsingforsavtalet (1962)
506. http://www.yso.fi/onto/koko/p6109 -- sakkunskap => expertis
507. http://www.yso.fi/onto/koko/p13280 -- Sankt Olofs kloster => S:t Olofs kloster (Åbo)
508. http://www.yso.fi/onto/koko/p6947 -- anvisning (spontan riktning) => fördelning
509. http://www.yso.fi/onto/koko/p31389 -- orsakssamband => kausalitet
510. http://www.yso.fi/onto/koko/p32863 -- skogar (gödsling) => skogsgödsling
511. http://www.yso.fi/onto/koko/p3325 -- Ronald McDonald House => Ronald McDonald Hus
512. http://www.yso.fi/onto/koko/p25415 -- ATLAS/ti => ATLAS.ti
513. http://www.yso.fi/onto/koko/p4548 -- Marshallhjälp => Marshallplanen
514. http://www.yso.fi/onto/koko/p36852 -- utomlands => utlandet
515. http://www.yso.fi/onto/koko/p1561 -- lokal-TV => lokal-tv
516. http://www.yso.fi/onto/koko/p36137 -- scanners => skannrar
517. http://www.yso.fi/onto/koko/p55135 -- förändringshantering => hantering av förändringar
518. http://www.yso.fi/onto/koko/p26291 -- efterbehandling => eftervård
519. http://www.yso.fi/onto/koko/p26004 -- vigilia (kompositioner) => vigilior
520. http://www.yso.fi/onto/koko/p9072 -- informationscentraler => informationsservicecentraler
521. http://www.yso.fi/onto/koko/p3109 -- Gustaf III:s krig => Gustav III:s krig
522. http://www.yso.fi/onto/koko/p51499 -- tånggråsugga => vanlig tånggråsugga
523. http://www.yso.fi/onto/koko/p13578 -- vuxenmobbning => arbetsplatsmobbning
524. http://www.yso.fi/onto/koko/p36425 -- tekniska alster => tekniska objekt (abstrakta)
525. http://www.yso.fi/onto/koko/p18469 -- Tillikka nationalpark => Tiilikkajärvi nationalpark
526. http://www.yso.fi/onto/koko/p5175 -- märlkräfta => märlkräftor
527. http://www.yso.fi/onto/koko/p50563 -- infiltrering => innästling
528. http://www.yso.fi/onto/koko/p54187 -- svepduken i Turin => Turinsvepningen
529. http://www.yso.fi/onto/koko/p1673 -- stamunderoficerare => stamunderofficerare
530. http://www.yso.fi/onto/koko/p56280 -- adb-stöd => ADB-stöd
531. http://www.yso.fi/onto/koko/p9991 -- soareer => soaréer
532. http://www.yso.fi/onto/koko/p51915 -- bålgeting => bålgetingar
533. http://www.yso.fi/onto/koko/p36820 -- periodicering => periodisering
534. http://www.yso.fi/onto/koko/p55680 -- högutbildade => högskoleutbildade
535. http://www.yso.fi/onto/koko/p52300 -- emulgatorer => emulgeringsmedel
536. http://www.yso.fi/onto/koko/p69614 -- TV-redaktörer => tv-journalister
537. http://www.yso.fi/onto/koko/p7707 -- sminkning => förklädning
538. http://www.yso.fi/onto/koko/p52645 -- Rhodesian ridgeback => rhodesian ridgeback
539. http://www.yso.fi/onto/koko/p31551 -- käspaikat => käspaikka-dukar
540. http://www.yso.fi/onto/koko/p25016 -- regeringar (förvaltningsorgan) => styrelser
541. http://www.yso.fi/onto/koko/p2996 -- pigmentering => pigment (biologi)
542. http://www.yso.fi/onto/koko/p7629 -- dagcentra => dagcenter
543. http://www.yso.fi/onto/koko/p35590 -- aloesläktet => aloer
544. http://www.yso.fi/onto/koko/p31422 -- ottomansk konst => ottonsk konst
545. http://www.yso.fi/onto/koko/p2031 -- ställningstagande => ställningstaganden
546. http://www.yso.fi/onto/koko/p30533 -- folinsyra => folsyra
547. http://www.yso.fi/onto/koko/p14013 -- sorgmusik => sorgemusik
548. http://www.yso.fi/onto/koko/p34082 -- värmereglering  (kroppsvärme) => temperaturreglering (ämnesomsättning)
549. http://www.yso.fi/onto/koko/p31126 -- ensembler => musikgrupper
550. http://www.yso.fi/onto/koko/p790 -- barn- och ungdomsdiabetes => typ 1-diabetes
551. http://www.yso.fi/onto/koko/p15697 -- stumfilm => stumfilmer
552. http://www.yso.fi/onto/koko/p25269 -- kolhoser (hemman) => kolchoser (lantgårdar)
553. http://www.yso.fi/onto/koko/p57703 -- kakaduer => kakaduor
554. http://www.yso.fi/onto/koko/p25502 -- trickfilmning => trickfotografering och -filmning
555. http://www.yso.fi/onto/koko/p13612 -- sillartade fiskar => sillfiskar
556. http://www.yso.fi/onto/koko/p32477 -- tyngd => vikt
557. http://www.yso.fi/onto/koko/p24930 -- Helsingfors-Vanda flyglats => Helsingfors-Vanda flygplats
558. http://www.yso.fi/onto/koko/p34390 -- patientstöd => stöd av likställda
559. http://www.yso.fi/onto/koko/p35395 -- avelskor => dikor
560. http://www.yso.fi/onto/koko/p30673 -- armeer => arméer
561. http://www.yso.fi/onto/koko/p10954 -- herännäisyys (finländsk pietism) => de väckta
562. http://www.yso.fi/onto/koko/p18367 -- forskarbyar => vetenskapsparker
563. http://www.yso.fi/onto/koko/p62970 -- rantasalmibor => Rantasalmibor
564. http://www.yso.fi/onto/koko/p32031 -- älvar => floder, åar och älvar
565. http://www.yso.fi/onto/koko/p58179 -- orexin => orexiner
566. http://www.yso.fi/onto/koko/p36516 -- CD-R-skivor => cd-r-skivor
567. http://www.yso.fi/onto/koko/p8767 -- Hartwall Areena => Hartwall Arena
568. http://www.yso.fi/onto/koko/p5517 -- tandvård (åtgärder) => tandhygien
569. http://www.yso.fi/onto/koko/p32956 -- köldtålighet => frostbeständighet
570. http://www.yso.fi/onto/koko/p12573 -- syrisk-ortodoxa kyrkan => jakobiter (religiösa samfund)
571. http://www.yso.fi/onto/koko/p6751 -- prostitution (barn) => barnprostitution
572. http://www.yso.fi/onto/koko/p63982 -- flervalsuppifter => flervalsuppgifter
573. http://www.yso.fi/onto/koko/p11764 -- övergångtid => övergångstid
574. http://www.yso.fi/onto/koko/p13247 -- Appenzeller sennenhund => appenzeller sennenhund
575. http://www.yso.fi/onto/koko/p11359 -- dietterapi => näringsterapi
576. http://www.yso.fi/onto/koko/p250 -- korset => kors (symbol)
577. http://www.yso.fi/onto/koko/p1250 -- kommersiell TV => kommersiell tv
578. http://www.yso.fi/onto/koko/p35403 -- TV-kanaler => tv-kanaler
579. http://www.yso.fi/onto/koko/p53498 -- mobil-TV => mobil-tv
580. http://www.yso.fi/onto/koko/p5082 -- vandabor => Vandabor
581. http://www.yso.fi/onto/koko/p56913 -- kven => kvänska
582. http://www.yso.fi/onto/koko/p72889 -- makeup-artister => makeupartister
583. http://www.yso.fi/onto/koko/p8905 -- allvar => stabilitet (fysiska egenskaper)
584. http://www.yso.fi/onto/koko/p25284 -- vattenpölar => pölar
585. http://www.yso.fi/onto/koko/p57327 -- lag om försökringsförmedling => lag om försäkringsförmedling
586. http://www.yso.fi/onto/koko/p59038 -- dogue de Bordeaux => dogue de bordeaux
587. http://www.yso.fi/onto/koko/p10864 -- skapelsen => skapande
588. http://www.yso.fi/onto/koko/p7751 -- De gröna => gröna
589. http://www.yso.fi/onto/koko/p9268 -- moskvabor => Moskvabor
590. http://www.yso.fi/onto/koko/p32494 -- ettåriga växter => annueller
591. http://www.yso.fi/onto/koko/p35397 -- tidsperiod relaterad till kalender => tidsperioder relaterade till kalender
592. http://www.yso.fi/onto/koko/p7980 -- objekt relaterat till förvaring => objekt relaterade till förvaring
593. http://www.yso.fi/onto/koko/p3275 -- neokonservatism => nykonservatism
594. http://www.yso.fi/onto/koko/p14542 -- kloka gubbar => kloka gubbar och gummor
595. http://www.yso.fi/onto/koko/p72627 -- nationalism => nationalitetsidén
596. http://www.yso.fi/onto/koko/p34277 -- fysiskt objekt => fysiska objekt
597. http://www.yso.fi/onto/koko/p25165 -- transkription (musik) => transkriptioner (musik)
598. http://www.yso.fi/onto/koko/p25180 -- infantil neuronal ceroid-lipofuscinos => infantil neuronal ceroidlipofuscinos
599. http://www.yso.fi/onto/koko/p15262 -- ordnar (religion) => ordenssamfund
600. http://www.yso.fi/onto/koko/p8578 -- andra språket => andraspråk
601. http://www.yso.fi/onto/koko/p64433 -- flash-minnen => flashminnen
602. http://www.yso.fi/onto/koko/p18428 -- vetenskap -- popularisering => vetenskapspopularisering
603. http://www.yso.fi/onto/koko/p3224 -- utbildningsorganisation => utbildningsorganisationer
604. http://www.yso.fi/onto/koko/p16964 -- ekonomisk journalistik => ekonomijournalistik
605. http://www.yso.fi/onto/koko/p529 -- esseer => esséer
606. http://www.yso.fi/onto/koko/p57382 -- turistvägar => panoramavägar
607. http://www.yso.fi/onto/koko/p36246 -- trägas => vedgas
608. http://www.yso.fi/onto/koko/p52789 -- Lilla Björnrundan => Lilla björnrundan
609. http://www.yso.fi/onto/koko/p36855 -- adb-upptagningar => ADB-upptagningar
610. http://www.yso.fi/onto/koko/p12107 -- TV-fostran => tv-fostran
611. http://www.yso.fi/onto/koko/p15894 -- Berner sennenhund => berner sennenhund
612. http://www.yso.fi/onto/koko/p26324 -- ARENA => Arena (datorprogram)
613. http://www.yso.fi/onto/koko/p9420 -- trygghetsfostran => säkerhetsfostran
614. http://www.yso.fi/onto/koko/p2240 -- spontan händelse => spontana händelser
615. http://www.yso.fi/onto/koko/p15317 -- försokratiska filosofer => försokratisk filosofi
616. http://www.yso.fi/onto/koko/p1743 -- canadaröding => kanadaröding
617. http://www.yso.fi/onto/koko/p5749 -- Yli-Laurosela (gårdsmuseum) => Yli-Laurosela gårdsmuseum
618. http://www.yso.fi/onto/koko/p52208 -- ögonlock => ögonlocken
619. http://www.yso.fi/onto/koko/p55437 -- gravskrifter => gravinskrifter
620. http://www.yso.fi/onto/koko/p31550 -- lättmetallblandningar => lättmetallegeringar
621. http://www.yso.fi/onto/koko/p7688 -- riksarkivarien => riksarkivarier
622. http://www.yso.fi/onto/koko/p10798 -- offentliga makten => offentlig makt
623. http://www.yso.fi/onto/koko/p36624 -- tillämpningar => applikationer
624. http://www.yso.fi/onto/koko/p4596 -- Tampereen kukkaisviikot => Tammerfors Blomsterveckor
625. http://www.yso.fi/onto/koko/p6135 -- åkerrenar => renar (områden)
626. http://www.yso.fi/onto/koko/p32499 -- handarbeten (konkret icke-levande objekt) => handarbeten och hantverk (objekt)
627. http://www.yso.fi/onto/koko/p30985 -- CD-spelare => cd-spelare
628. http://www.yso.fi/onto/koko/p36587 -- miljöledarskap => miljöledning
629. http://www.yso.fi/onto/koko/p10766 -- Karjalatalo => Karelenhuset
630. http://www.yso.fi/onto/koko/p9817 -- Kalevala-jubileumsåret => Kalevalas jubileumsår
631. http://www.yso.fi/onto/koko/p6576 -- pausgymnastik => arbetsplatsmotion
632. http://www.yso.fi/onto/koko/p1533 -- kanadafinländare => finländare i Canada
633. http://www.yso.fi/onto/koko/p55169 -- stordior => membran (tekniska objekt)
634. http://www.yso.fi/onto/koko/p4753 -- satellit-TV => satellit-tv
635. http://www.yso.fi/onto/koko/p72588 -- samverkande konsumtion => delningsekonomi
636. http://www.yso.fi/onto/koko/p25787 -- masurkor (danser) => mazurkor (danser)
637. http://www.yso.fi/onto/koko/p930 -- högre kräftdjur => storkräftor
638. http://www.yso.fi/onto/koko/p51535 -- bouvier des Flandres => bouvier des flandres
639. http://www.yso.fi/onto/koko/p356 -- affärsverksamhetsplan => affärsverksamhetsplaner
640. http://www.yso.fi/onto/koko/p37223 -- hantverk => handarbete och hantverk
641. http://www.yso.fi/onto/koko/p31057 -- byggnadsövervakning => byggnadstillsyn
642. http://www.yso.fi/onto/koko/p14111 -- teckenspråkstolk => teckenspråkstolkar
643. http://www.yso.fi/onto/koko/p14750 -- angina pectoris => kärlkramp
644. http://www.yso.fi/onto/koko/p16592 -- Kroniskt obstruktiv lungsjukdom => kroniskt obstruktiv lungsjukdom
645. http://www.yso.fi/onto/koko/p52129 -- Tricholoma caligatum => goliatmusseron
646. http://www.yso.fi/onto/koko/p71357 -- provande => provning
647. http://www.yso.fi/onto/koko/p53156 -- kouvolabor => Kouvolabor
648. http://www.yso.fi/onto/koko/p53097 -- berberhästen => berberhäst
649. http://www.yso.fi/onto/koko/p1550 -- mormödrar => far- och mormödrar
650. http://www.yso.fi/onto/koko/p7948 -- provbyggande => försöksbyggande
651. http://www.yso.fi/onto/koko/p25363 -- Sodanlylän elokuvajuhlat => Sodankylä filmfestival
652. http://www.yso.fi/onto/koko/p32130 -- tvärkonstnärlig verksamhet => tvärkonstnärlighet
653. http://www.yso.fi/onto/koko/p14809 -- mätare (fjärilar) => mätarfjärilar
654. http://www.yso.fi/onto/koko/p33304 -- beredning (textilier) => finish
655. http://www.yso.fi/onto/koko/p70905 -- fågelsjöar => fågelvåtmarker
656. http://www.yso.fi/onto/koko/p64880 -- svenska som andra språk => svenska som andraspråk
657. http://www.yso.fi/onto/koko/p52568 -- Kinesiska muren => kinesiska muren
658. http://www.yso.fi/onto/koko/p10731 -- finlandssvensk skönlitteratur => finlandssvensk litteratur
659. http://www.yso.fi/onto/koko/p2147 -- sublimering (förångning) => sublimation (förångning)
660. http://www.yso.fi/onto/koko/p36667 -- styrelser => direktioner
661. http://www.yso.fi/onto/koko/p25886 -- konstgjorda bassänger => bassänger
662. http://www.yso.fi/onto/koko/p55958 -- Tavastby gård => Tavastkulla gård
663. http://www.yso.fi/onto/koko/p72195 -- introducerade djurarter => sättfiskar
664. http://www.yso.fi/onto/koko/p25593 -- Ulead MediaStudioPro => Ulead MediaStudio Pro
665. http://www.yso.fi/onto/koko/p51995 -- Självstyrelselag för Åland => självstyrelselag för Åland
666. http://www.yso.fi/onto/koko/p34641 -- kommittebetänkanden => kommittébetänkanden
667. http://www.yso.fi/onto/koko/p25259 -- Dans under Fullmånen => Dans under fullmånen
668. http://www.yso.fi/onto/koko/p3368 -- pythagorism => pytagoreism
669. http://www.yso.fi/onto/koko/p51497 -- street dance => streetdance
670. http://www.yso.fi/onto/koko/p11668 -- brottekonomi => brottsekonomi
671. http://www.yso.fi/onto/koko/p6369 -- änkestånd och änklingsstånd => änke- och änklingsstånd
672. http://www.yso.fi/onto/koko/p52044 -- fackliga examina => yrkesinriktade examina
673. http://www.yso.fi/onto/koko/p69727 -- identitet i Tammerfors => Tammerfors-identitet
674. http://www.yso.fi/onto/koko/p31105 -- kalamiteter => skador
675. http://www.yso.fi/onto/koko/p31935 -- sakaros => sackaros
676. http://www.yso.fi/onto/koko/p35979 -- tvättning => klädtvätt
677. http://www.yso.fi/onto/koko/p36042 -- text-TV => text-tv
678. http://www.yso.fi/onto/koko/p24950 -- skjutsning => skjutsningar (politiskt våld)
679. http://www.yso.fi/onto/koko/p35024 -- idehistoria => idéhistoria
680. http://www.yso.fi/onto/koko/p48308 -- social anpassning => anpassning
681. http://www.yso.fi/onto/koko/p13126 -- människa-maskinsystem => människa-dator-interaktion
682. http://www.yso.fi/onto/koko/p18649 -- digital-TV => digital-tv
683. http://www.yso.fi/onto/koko/p6250 -- humant papillomvirus => papillomvirus
684. http://www.yso.fi/onto/koko/p17072 -- sprängning => gruvbrytning
685. http://www.yso.fi/onto/koko/p3334 -- omfartsleder => förbifartsleder
686. http://www.yso.fi/onto/koko/p51951 -- Chesapeake Bay retriever => chesapeake bay retriever
687. http://www.yso.fi/onto/koko/p26297 -- stadfästelse => bekräftelse
688. http://www.yso.fi/onto/koko/p18616 -- utsättning => utsättande
689. http://www.yso.fi/onto/koko/p7575 -- finska kriget => finska kriget 1808-1809
690. http://www.yso.fi/onto/koko/p24895 -- underordning => underställning
691. http://www.yso.fi/onto/koko/p12298 -- Savonlinnan oopperajuhlat => Nyslotts operafestival
692. http://www.yso.fi/onto/koko/p35639 -- komparativ forskning => jämförande forskning
693. http://www.yso.fi/onto/koko/p26220 -- asessorer (ämbeten) => assessorer (ämbeten)
694. http://www.yso.fi/onto/koko/p2404 -- västerländerna => västerlandet
695. http://www.yso.fi/onto/koko/p9733 -- normanner => normander
696. http://www.yso.fi/onto/koko/p56187 -- lag om samarbete inom företagen => lag om samarbete inom företag
697. http://www.yso.fi/onto/koko/p7617 -- motioner (samhälleliga alster) => initiativ
698. http://www.yso.fi/onto/koko/p31785 -- mainstreaming => jämställdhetsintegrering
699. http://www.yso.fi/onto/koko/p34100 -- mediekultur => kommunikationskultur
700. http://www.yso.fi/onto/koko/p53402 -- Welsh springer spaniel => welsh springer spaniel
701. http://www.yso.fi/onto/koko/p15323 -- människans ekologi => humanekologi
702. http://www.yso.fi/onto/koko/p35875 -- kunskapscentra => kompetenscentra
703. http://www.yso.fi/onto/koko/p52193 -- taggfeninga fiskar => taggfeniga fiskar
704. http://www.yso.fi/onto/koko/p31760 -- CD-ROM => cd-romskivor
705. http://www.yso.fi/onto/koko/p24938 -- Poetens väg => Skaldens väg
706. http://www.yso.fi/onto/koko/p11588 -- lustgas => dikväveoxid
707. http://www.yso.fi/onto/koko/p720 -- växtsterol => växtsteroler
708. http://www.yso.fi/onto/koko/p58952 -- monetarismen => monetarism
709. http://www.yso.fi/onto/koko/p409 -- läxor => hemuppgifter
710. http://www.yso.fi/onto/koko/p33199 -- annan tidsperiod => andra tidsperioder
711. http://www.yso.fi/onto/koko/p33132 -- disputation => debatt
712. http://www.yso.fi/onto/koko/p16040 -- latin (nya tiden) => nylatin
713. http://www.yso.fi/onto/koko/p56286 -- fononologisk medvetenhet => fonologisk medvetenhet
714. http://www.yso.fi/onto/koko/p34735 -- kulturella alster => kulturella objekt
715. http://www.yso.fi/onto/koko/p71507 -- transgenus => transsexualism
716. http://www.yso.fi/onto/koko/p47085 -- avhornande => avhorning
717. http://www.yso.fi/onto/koko/p12851 -- operatörer => operatorer (matematik)
718. http://www.yso.fi/onto/koko/p26193 -- Paneuropa => Paneuropeiska unionen
719. http://www.yso.fi/onto/koko/p72239 -- uppvisningar => yrkesprov
720. http://www.yso.fi/onto/koko/p7007 -- irrläror => irrlärighet
721. http://www.yso.fi/onto/koko/p554 -- åbobor => Åbobor
722. http://www.yso.fi/onto/koko/p16880 -- kabareer => kabaréer
723. http://www.yso.fi/onto/koko/p25755 -- luftvärn (landstridskrafter) => luftvärnstrupper
724. http://www.yso.fi/onto/koko/p3051 -- morfäder => far- och morfäder
725. http://www.yso.fi/onto/koko/p7717 -- blackfootindianer => svartfotsindianer
726. http://www.yso.fi/onto/koko/p33025 -- tredimensionella bilder => tredimensionalitet
727. http://www.yso.fi/onto/koko/p35607 -- DVD-skivor => dvd-skivor
728. http://www.yso.fi/onto/koko/p1793 -- Entlebucher sennenhund => entlebucher sennenhund
729. http://www.yso.fi/onto/koko/p52865 -- tuning => pimpning
730. http://www.yso.fi/onto/koko/p15547 -- önskedrömmmar => önskedrömmar
731. http://www.yso.fi/onto/koko/p17799 -- Helsingfors universitet 350 år (jubileumsår) => Helsingfors universitets 350-årsjubileum
732. http://www.yso.fi/onto/koko/p33789 -- restauratorer => konservatorer
733. http://www.yso.fi/onto/koko/p53009 -- PISA-forskning => PISA-undersökning
734. http://www.yso.fi/onto/koko/p8278 -- luftstridskrafter => flygvapnet
735. http://www.yso.fi/onto/koko/p25526 -- Bomarsund => Bomarsunds fästning
736. http://www.yso.fi/onto/koko/p10938 -- bortfall => försvinnande
737. http://www.yso.fi/onto/koko/p15875 -- bindväv => bindvävnader
738. http://www.yso.fi/onto/koko/p53050 -- Konventionen över barnets rättigheter => Konventionen om barnets rättigheter
739. http://www.yso.fi/onto/koko/p31660 -- bokkonstverk => konstnärsböcker
740. http://www.yso.fi/onto/koko/p33693 -- klicheer => klichéer
741. http://www.yso.fi/onto/koko/p10163 -- mentalsjukhs => mentalsjukhus

  • No labels