Finto-palvelua on kehitetty Kansalliskirjastossa projektimuotoisesti vuodesta 2013 alkaen. Projektivaihe päättyi vuoden 2018 lopussa, jolloin Fintosta tuli osa Kansalliskirjaston tarjoamia pysyviä palveluita. 

Projektivaiheessa Finton kehittämistä rahoittivat Valtiovarainministeriö ja Opetus- ja kulttuuriministeriö. Pysyvän palvelun rahoitus tulee opetus ja kulttuuriministeriöltä ja sillä mahdollistetaan palvelu OKM:n hallinnonalan organisaatioille. Rahoitusmallin muuttuessa osa Finton palveluista joudutaan muuttamaan maksullisiksi OKM:n hallinnonalan ulkopuolisille organisaatioille.

Finto.fi:n selailu- ja rajapintakäyttö pysyvät kaikille maksuttomina jatkossakin. Maksullisuus koskee pääasiassa oman sanaston/ontologian julkaisua ja päivittämistä Finto.fi:ssä sekä oman sanaston kehittämiseen ja käyttöön liittyviä tukipalveluita.

Finto järjestää tammikuussa sidosryhmille keskustelutilaisuuden maksullisen palvelun mallista. Keskusteluja käydään myös organisaatiokohtaisesti tarpeen mukaan. Maksullisuus tulee voimaan vuoden 2020 aikana. 

Kansalliskirjasto odottaa luottavaisin mielin Finton ympärille muodostuneen laajan, hallinnon rajat ylittävän kumppanuusverkoston hyvin sujuneen yhteistyön jatkoa yhteentoimivuuden edistämiseksi myös tulevaisuudessa. 

Lisätietoa: Finton kehittämispäällikkö Mikko Lappalainen, etunimi.sukunimi@helsinki.fi