YSOn julkaisuversiota on rikastettu lisäämällä sulkutarkenteellisille termimuodoille piilotermiksi sulkutarkenteeton muoto. Esimerkiksi "albumit (äänitteet)"-käsitteelle on lisätty piilotermi "albumit". Näin on menetelty sekä käytettävien että ohjaustermien osalta ja piilotermit on lisätty käyttämällä ominaisuutta skos:hiddelLabel. Taustana lisäykselle on, että tunnistamme tieto- ja hakujärjestelmissä olevan eroja ja haluamme varmistaa tiedonhaun toimivuuden erilaisissa järjestelmissä. Poikkeuksena sulkutarkenteetonta piilotermiä ei ole lisätty tapauksissa, joissa sulkutarkenteeton muoto esiintyy jo käsitteen ohjausterminä. Piilotermit lisättiin kaikille YSOn kolmelle kielelle. Piilotermejä lisättiin suomeksi 848 kpl, ruotsiksi 513 kpl ja englanniksi 2008 kpl. Yhteensä 3369 kpl. Jatkossa tällaiset piilotermimuodot lisätään YSOon uusille sulkutarkenteellisille termeille automaattisesti.