Kesän aikana KOKO päivitettiin heijastamaan YSA:sta YSO:on -konversiossa tehtyjä muutoksia YSO:on. Samalla KOKO:on liittyvien erityisontologioiden kehityslinjauksia päivitettiin. Muutoslista on tavallista pitempi:

https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/KOKOn+muutokset+10.7.2019

Vanhoista KOKO:n ureista on olemassa uudelleenohjaukset nykyisiin käsitteisiin siltä osin kuin jaottelussa on luotu tai yhdistelty aikaisempia KOKO:n käsitteitä, eli yhtäkään käsitettä ei ole poistettu. Jos on kysyttävää tai kommentoitavaa KOKO:n uudesta rakenteesta, otamme palautetta mieluusti vastaan sähköpostitse finto-posti@helsinki.fi .

Näiden muutosten myötä KOKOn päivitystahtia nostetaan vastaamaan paremmin erikoisontologioiden päivitystahtia.

KOKOon on lisätty myös uusi yläluokka, hierarkian ulkopuoliset (ks. tästä), joka tuo yhteen sellaiset käsitteet, jotka ovat KOKOn päivityksen yhteydessä jääneet hierarkian ulkopuolelle. Tämä selkeyttää KOKOn hierarkianäkymää: aiemmin tällaiset käsitteet näkyivät hierarkianäkymän juuressa hierarkian pääluokkien rinnalla.