Kokouksessa käsitellyt termiehdotukset ja muutokset löytyvät ehdotusjärjestelmästä milestonella YSA-kokous 2017-2 https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/milestone/7. Ehdotukset joita ei hyväksytty sanastoon jäävät avoimiksi termiehdotuksiksi, hyväksytyt uudet termit ja käsitellyt muutokset ovat suljettuja issueita. Huom. Issuen otsikko on alkuperäinen ehdotus, eikä se välttämättä ole sama kuin lopullinen hyväksytty termimuoto.