TAJUA-projektin tavoite on merkittävästi lisätä suomalaisen tieteellisen työn tuotosten nopeaa, pysyvää ja aitoa avointa saatavuutta.

Tavoite saavutetaan kehittämällä avoimen julkaisemisen väyliä ja parantamalla toiminnan laatua.

Projekti auttaa tutkijoita ja tutkimusorganisaatioita lisäämään tutkimusdatan ja tieteellisten artikkeleiden avointa julkaisemista. Lisäksi se parantaa avoimen tieteen julkaisukäytäntöjen ja metadatan laatua. Se edistää siten avoimen tieteen tuotosten helppoa löytämistä, levittämistä ja uudelleenkäyttöä.

Projektin tuloksena

  • tutkijat voivat rinnakkaisjulkaista helposti ja edullisesti;
  • tutkimusaineistojen löytyvyys ja käytettävyys paranee helppokäyttöisten kuvailutyökalujen ansiosta;
  • on luotu toimintamalli ja palvelu, joka parantaa kotimaisen tutkimuksen tuottamien julkaisujen pitkäaikaista saatavuutta;
  • avoin julkaiseminen perustuu yhtenäisiin käytäntöihin, joilla varmistetaan aineistojen hallittavuus, tunnettuus, uudelleenkäyttö ja vaikuttavuus, kiinnittäen erityistä huomiota julkaisujen, tutkimusdatan ja metodien keskinäiseen linkittyvyyteen;
  • yhteentoimivuutta ja laatua takaa vireä yhteistyöverkosto;
  • on syntynyt näkemys avoimen tieteellisen julkaisemisen rahoitusmallista.

Projekti alkoi 1.9.2015 ja päättyy 31.12.2017.

Projektin tietojärjestelmät perustuvat avoimeen lähdekoodiin. 

  • No labels