Kokouksessa käsiteltiin pääasiassa lisenssien tai pääsyrajoitusten ja käyttöoikeuksien merkitsemistä metadataan.

 • CC-lisenssivalinta tällä hetkellä käytössä ainakin Theseuksessa ja Jyx-julkaisuarkistossa.
 • All rights reserved on käytössä käyttörajoitetussa aineistossa, myös suomeksi käännettynä → Kaikki oikeudet pidätetään(?)
  • Ei kuitenkaan estä yksityistä käyttöä, so. lukemista, tulostamista jne. omaan käyttöön .
 • CC-lisenssit eivät välttämättä ole kovin tuttuja julkaisuarkistoja harvakseltaan tai kerran (opinnäyte) käyttäville.
 • ATT ja suom. yliopistot suosittelevat CC-lisenssien käyttöä.
 • Irene: Rinnakkaisjulkaisuissa erityisen monimutkainen tämä rights-asia. Siksi me emme ole JYxiin lisensoineet esim. CC-lisenssillä rinnakkaisjulkaisuja, koska osalla kustantajilla on omat vaateensa, mikä lisenssiversio sen tulisi olla ja osa kustantajista kieltää rinnakkaisjulkaisujen erillisen CC-lisensoinnin.
 • CC0:n määritelmän sanamuoto on ongelmallinen: onko oikeuksista luovuttu vai ovatko ne rauenneet vai jotain muuta.
 • Sherpa/Romeon tiedot eivät ole kaikin osin ajantasaisia, tästä on käyty keskustelua organisaatioiden sisällä ja Jyväskylästä on otettu yhteyttä suoraan Sherpa/Romeoon tietojen korjaamismahdollisuuksista.


dc.type-kentästä:

 

Tajua-asiantuntijatapaamisesta:

 • Suositushahmotelmasta on tarkoitus tehdä selkeä(mpi) ppt-esitys, jossa esitellään hankalammat metadata-kentät ja ne joihin toivotaan ratkaisuehdotuksia tai hyviä ideoita.
 • Paketti on niin laaja, että sitä on pakko hiukan kuratoida, jotta se on ymmärrettävämpi.
 • Osallistujille lähetetään materiaali etukäteen, jotta kaikilla on mahdollisuus konsultoida muita asiantuntijoita omissa organisaatioissaan.
 • No labels