Ohjausryhmä

Johanna Vesterinen
k
irjastonjohtaja, Varastokirjasto, puh.  +358 (0)294 117 608, johanna.vesterinen[at]nrl.fi
Esa-Pekka Keskitalo
tietojärjestelmäpäällikkö, Kansalliskirjasto, puh. +358  (0)29 444 487, esa-pekka.keskitalo[at]helsinki.fi
Hanna Martikainen
kirjastotoimenjohtaja, Jyväskylän kaupunginkirjasto, puh. +358 (0)50 370 9518, hanna.t.martikainen[at]jyvaskyla.fi
Jussi Kärki
kirjastopäällikkö, Satakunnan ammattikorkeakoulu, puh.+358 44 710 3051, jussi.karki[at]samk.fi
Eevaliisa Colb
tietojärjestelmäasiantuntija, Helsingin yliopiston kirjasto, +358 (0)50 323 3743, eevaliisa.colb[at]helsinki.fi
Hannu Markkanen
informaatikko, Jyväskylän yliopiston avoimen tiedon keskus, +358 (0)400 247 461, hannu.markkanen[at]jyu.fi

Projektiryhmä

Sirpa Janhonen
t
oimistopäällikkö, Varastokirjasto, puh. +358 (0)294 117 603, sirpa.janhonen[at]nrl.fi
Anne Koivisto
hankesuunnittelija, Varastokirjasto, puh. +358 (0)294 117 626, anne.koivisto[at]nrl.fi
Ari Ahlqvist
tietojärjestelmäasiantuntija, Kansalliskirjasto, puh. +358 (0)294 144 620, ari.ahlqvist[at]helsinki.fi
Juha Leppämäki
tietoasiantuntija, Helsingin yliopiston kirjasto,+359 (0)294 121 635, juha.leppamaki[at]helsinki.fi
Matti Sarmela
kehittämispäällikkö, Helsingin kaupunginkirjasto/ Valtakunnalliset keittämispalvelut. +358 (0)
400 940 884, matti.sarmela[at]hel.fi
Saija Toppila
tietopalveluneuvoja, Oulun yliopiston kirjasto, +358 (0)294 483 573, saija.toppila[at]oulu.fi