ESITYSLISTA

AIRUT-hanke sisäinen palaveri

Aika: 27.1.2022 klo 11:30-12:30 ja jatko 28.1.2022 klo 13:30-15:00

Paikka: Zoom kokous

Läsnä: Johanna Vesterinen, Varastokirjasto Sirpa Janhonen (vain 27.1.), Varastokirjasto Anne Koivisto, Varastokirjasto Ari Ahlqvist, Kansalliskirjasto


 1. Ohjausryhmän kokoonpano
  Keskustelimme ohjausryhmän kokoonpanosta. Seuraavat henkilöt ovat tässä vaiheessa nimettyjä ohjausryhmään:
  Johanna Vesterinen, Varastokirjasto pj.
  Esa-Pekka Keskitalo, Kansalliskirjasto
  Hanna Martikainen, Jyväskylän kaupunginkirjasto
  Eevaliisa Colb, Helsingin yliopiston kirjasto
  Jussi Kärki, Satakunnan AMK
  Lisäksi mukaan pyydetään vielä Pekka Olsbo, Jyväskylän yliopiston avoimen tiedon keskus
  Tarvittaessa mukaan kutsutaan Ari Mäkiranta (Koha-Suomi), Susanna Aakko (Helmet) ja Esa Peltonen (Axiell).

 2. Projektiryhmän kokoonpano
  Projektiryhmän kokoonpanossa tällä hetkellä ovat:
  Anne Koivisto, Varastokirjasto
  Sirpa Janhonen, Varastokirjasto
  Ari Ahlqvist, Kansalliskirjasto
  Juha Leppämäki, Helsingin yliopiston kirjasto
  Lisäksi mukaan kutsutaan tarvittaessa edustajat Finnasta (Erkki Tolonen, Bjarne Beckmann), Koha-Suomesta (), Helmet-kirjastoista (Susanna Aakko) ja Axiellista ().
  Keskustelimme yhteisen aloitustilaisuuden järjestämisestä koko kirjastosektorin toimijoille, missä kartoitetaan nykytilannetta eri kirjastojärjestelmien osalta tähän AIRUT-hankkeeseen liittyen.
  Sovimme, että Anne on yhteydessä Axielliin projektiin osallistumisesta ja edustajien nimeämisestä ja Johanna on yhteydessä Koha-Suomeen sekä Helmetiin.
   
 3. Kirjastolta-kirjastolle ratkaisun rakenteelliset muutokset kirjastojärjestelmiin
  Anne esitteli laatimaansa yhteenvetoa Varastokirjaston ja Koha järjestelmän toiminnallisista tarpeista kaukolainapyyntöjen käsittelemiseksi sekä lähettävänä- että tilaajakirjastona.  Seuraavia asioita nousi esiin: tarvitaanko erillistä ennakkovarausta asiakastilauksen tallennuksen yhteydessä (miten pitkä viive ennen kuin kirjasto lähettää tilauksen), missä vaiheessa asiakkaan lainausoikeus tarkistetaan (Finna?), pystytäänkö jo asiakkaan tilausvaiheessa tarkistamaan saatavuus omasta kokoelmasta → ei kaukolainatilausta (Finna?)

  Kaukolainatoiminnallisuus Kohassa v1
  --------- ******* ---------
  Palaveria jatkettiin 28.1.2022 klo 13:30
 4. Erillinen välityspalvelin eri kirjastojärjestelmille
  Käytiin läpi Annen laatima kuvaus Välityspalvelin ratkaisusta ja siihen liittyvästä toiminnallisuudesta.
 5. Kaukolainaohjelmistoratkaisu ja sen edut sekä haitat
  Käytiin läpi Annen laatima kuvaus Kaukopalveluohjelmisto ratkaisusta ja siihen liittyvästä toiminnallisuudesta. Lisäksi tutustuttiin yhteenvetoon Kaukolainausohjelmiston eduista ja haitoista.

 6. Airut-hankkeen toimintasuunnitelma, aikataulutus, vastuut
  Katselmoitiin toimintasuunnitelman sisältörakenne ja käytiin läpi muutamia kohtia aineistosta. Todettiin, että SWOT-analyysit eri ratkaisuvaihtoehdoista kannattaa käydä tarkemmin läpi projektiryhmän kanssa.

 7. Hankkeen osakokonaisuudet
  Sovittiin, että projektiryhmä kokoontuu ensin ja miettii perustellut askelmerkit projektin tavoitteille. Tärkeätä yhdessä sopia vaiheistus toteutusratkaisuille eri kirjastojärjestelmien osalta. Tämän jälkeen esitys käydään läpi ohjausryhmän kanssa ja tehdään lopulliset päätökset projektin aikataulusta ja toteutuksesta.

 8. ALMA-esittely 8.2.2022 klo 10
  Juha Leppämäen pitämään esittelyyn osallistuvat Anne, Ari ja Sirpa

 9.  Muita asioita
  Johanna lähettää pyynnön Kirjastoseuralle AIRUT-hankkeen esittelystä Kirjastopäivillä kesäkuussa Hämeenlinnassa.
  Keskustelimme AIRUT-hankkeen tarkennetusta tavoitteesta ja sen kuvaamisesta Kiwi sivuille ja toimintasuunnitelmaan. Tavoitteen tulee olla Varastokirjaston aineiston asiakaslähtöinen helppo saavutettavuus ja käytettävyys. Mietittävä vielä, miten ja missä vaiheessa muiden kirjastojen tarpeet kaukolainausprosessin kehittämisessä otetaan mukaan projektiin.
  Keskustelimme ohjausryhmän ja projektiryhmän kokoontumistarpeista. Sovimme, että ohjausryhmä kokoontuu 1 krt/kk ja projektiryhmä joka toinen viikko + väliviikkoina lyhyt tsekkaus.
  Sovimme, että Ari tekee projektille omat Slack ryhmät, joiden kautta voimme viestittää ryhmän sisällä. Ohjelma toimii myös selainversiona ja mobiilisovelluksena.
  Mietitään projektiryhmässä, käytetäänkö JIRAn toiminnallisuutta tämän hankkeen teknisen toteutuksen dokumentointiin ja tehtävien jakamiseen.
  Ari kertoi, että kaikilla Suomen kirjastoilla on oma ISIL koodi ja Kansalliskirjasto ylläpitää tuota listausta. ISO 18626 muotoiseen tilaukseen tarvitaan kirjaston yksilöivä tunnus.
  Ari haluaa osallistua Varastokirjaston kaukolainaprosessin esittelyyn, joka on 31.1.2022 klo 9:15. Sirpa lähettää kutsun.
  Johanna muistutteli, että projektiin käytetyistä työtunneista pitää ylläpitää omaa kirjanpitoa!