MUTU-työkalu tuottaa excel-tiedoston, jonka perusteella voidaan "korjata" AFOn käsitteiden tietoja

 • esimerkiksi, kun YSO-käsite on poistunut niin mikä olisi uusi käsite
 • jaetut käsitteet
 • muuttuneet labelit

Excel sisältää 14234 tarkistettavaa riviä (smile) 

 

Liitetiedostot

  File Modified
Microsoft Excel Spreadsheet MUTU-results-excel-afo.xlsx Sep 27, 2018 by Jarmo Saarikko
File afoKehitys.ttl Sep 27, 2018 by Jarmo Saarikko
File yso-afo.ttl Sep 27, 2018 by Jarmo Saarikko

Kehittämistavoitteita

 • poistetaan YSO-päällekkäisyyttää skos:exactMatch käsitteiden välillä 
 • deprekoimalla vastaava AFO-käsite (edelleenohjaus YSO-käsitteeseen). 
 • AFO-käsitteeseen viittaaviin käsitteisiin olisi tehtävä korjaus, että viittaakin jatkossa tuohon YSO-käsitteeseen

Toimenpiteet TBC:ssä

MUTU-excel: Tyyppi 1.1 yso:ssa sama prefLabel kuin erikoisontologiassa

 • Kun yso on importattuna erikoissanastoon tuplakäsitteiden termien perässä näkyy tunniste [hakasuluissa]
 • Lisätään afo-käsitteen equivalentClass -ominaisuuteen yso-käsite
  1. Tee Classes-ikkunassa haku termillä → avautuu ikkuna, jossa näkyvät molemmat luokat
  2. Kaksoisklikkaa afo-luokka → käsite aktivoituu Classes näkymässä
  3. Klikkaa valittuna olevaa afo-luokkaa, jolloin se avautuu Form-näkymään
  4. Mene kohtaan Class Axioms / equivalentClass ja klikkaa pientä kolmiota 
  5. Valitse "Add existing"
  6. Avautuu uusi hakuikkuna, josta haet jälleen samalla termillä, mutta tällä kerralla haet yso-käsitteen
  7. Avautuu yso
  8. Varmista, että yso-käsite on todella excactMatch eli esim. sama/samatyppinen yläkäsite
  9. Kun yso-käsite näkyy lomakkeella,  talleta käsite tietokantaan  Ctrl-S komennolla
  10. Poista  kyseinen rivi Mutu-Excel -tiedostosta

MUTU-excel: Tyyppi 2.1 yso-käsitteen uusi prefLabel on sam kuin erikoisontologian käsitteellä

 • esimerkiksi kun yso:n termistä on poistettu sulkutarkenne siitä on voinut tulla sama kuin afo-käsitteestä
 • vanha käsite näkyy deprekoituna
  1. Avaa TBC:ssä afo-käsitteen Form
  2. Class Axioms / equivalentClass -kohdassa näkyy vanha yso-käsite ilman hakasulkuja [ysoID]
  3. Tarkista klikkaamalla oranssia ympyrää rivin alussa – näkyy, esim. että käsite on deprekoitu
  4. Klikkaa pientä equivalentClass jäljessä olevaa kolmiota 
  5. Valitse Add Existing - hae hakuikkunasta afo:n termillä - valitse vastaava yso-käsite ja tarkista, että se on edelleen ekvivalentti
  6. Mikäli afo-käsitteeltä puuttuu yläkäsite ja yso-käsitteellä on sellainen, voit myös lisätä sama yson yläkäsitteen afo-käsitteelle
  7. Kun yso-käsite näkyy lomakkeella,  talleta käsite tietokantaan  Ctrl-S komennolla
  8. Poista  kyseinen rivi Mutu-Excel -tiedostosta
  9. Samalle termille oli myös tyyppiä 3.3 olevan rivi jossa ilmaistaan, että ekvivalentti käsite on deprekoitu. Rivin voi poistaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 • No labels